Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Media Encoder | APSB21-43

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-43

20 lipca 2021 r.    

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację programu Adobe Media Encoder.  Ta aktualizacja usuwa szereg krytycznychumiarkowanie ważnych luk w zabezpieczeniach, które mogły doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.                   

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Media Encoder

15.2 i wcześniejsze wersje

Windows

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Adobe Media Encoder

15.4

Windows i macOS

3

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Odczyt poza zakresem

(CWE-125)

Wyciek pamięci

Umiarkowana

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-28589

CVE-2021-28590

CVE-2021-36013

Nieprawidłowa walidacja danych wejściowych

(CWE-20)

Odczytanie dowolnych danych w systemie plików

Umiarkowana

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-36014

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu

(CWE-788)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36015

Odczyt poza zakresem

(CWE-125)

Wyciek pamięci

Umiarkowana

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-36016

Odczyt poza zakresem

(CWE-125)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36060

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom za zgłoszenie problemów oraz za współpracę w celu ochrony naszych klientów: 

  • CQY z zespołu Topsec Alpha (yjdfy) (CVE-2021-36015) 
  • Mat Powell współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2021-36016, CVE-2021-36014, CVE-2021-36015)
  • Zhangyang (retoor) (CVE-2021-28590, CVE-2021-36013, CVE-2021-28589, CVE-2021-36060)

Wersje

29 lipca 2021 r.: Zaktualizowano wpływ, ważność, podstawowy wynik CVSS oraz wektor CVSS dla luk CVE-2021-36016, CVE-2021-36014, CVE-2021-28589, CVE-2021-36013 and CVE-2021-28590.

5 sierpnia 2021 r.: Uwzględniono informacje na temat luki CVE-2021-36060.


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online