Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Media Encoder | APSB21-99

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-99

26 października 2021 r.    

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację programu Adobe Media Encoder.  Ta aktualizacja eliminuje wiele krytycznych i istotnych luk w zabezpieczeniach, które mogły doprowadzić do wykonania dowolnego kodu, wycieku pamięci i spowodować odmowę świadczenia usługi.   
                      

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Media Encoder

15.4.1 i wcześniejsze wersje

Windows i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Adobe Media Encoder

22.0

Windows i macOS

3

Adobe Media Encoder

15.4.2

Windows i macOS

3

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu

(CWE-788)

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna   

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40777  

Wyłuskanie wskaźnika o wartości NULL (CWE-476

Wyciek pamięci

Krytyczna

8.3

CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H 

CVE-2021-40778  

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-40779

CVE-2021-43013

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40780  

Wyłuskanie wskaźnika o wartości NULL (CWE-476

Odmowa usługi aplikacji 

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H

CVE-2021-40781 

Wyłuskanie wskaźnika o wartości NULL (CWE-476

Odmowa usługi aplikacji 

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H 

CVE-2021-40782 

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania niżej wymienionym za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

  • (hy350) HY350 z firmy Topsec Alpha Team CVE-2021-40782; CVE-2021-40781; CVE-2021-40778

  • (yjdfy) CQY z firmy Topsec Alpha Team CVE-2021-40780; CVE-2021-40779

  • (cff_123) CFF z firmy Topsec Alpha Team (CVE-2021-40777; CVE-2021-CVE-2021-43013)

Wersje

28 października 2021 r.: Dodano szczegółowe informacje na temat luki CVE-2021-43013.

29 października 2021 r.: Dodano wiersz do tabeli rozwiązań dla wersji N-1.


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online