Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Photoshop | APSB21-38

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-38

08 czerwca 2021 r.      

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizacje programu Photoshop do systemów Windows i macOS. Te aktualizacje usuwają krytyczną lukę w zabezpieczeniach.  Wykorzystanie tych luk mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.            

Zagrożone wersje

Produkt

Zagrożona wersja

Platforma

Photoshop 2020

21.2.8 i wcześniejsze wersje

Windows i macOS 

Photoshop 2021

22.4.1 i wcześniejsze wersje     

Windows i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.    

Produkt

Zaktualizowane wersje

Platforma

Priorytet

Photoshop 2020

21.2.9

Windows i macOS

3

Photoshop 2021

22.4.2

Windows i macOS

3

Uwaga:

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Uwaga:

Luka CVE-2021-28582 została usunięta również w programie Photoshop 2020 w wersji 21.2.8 i w programie Photoshop 2021 w wersji 22.4.0.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numer CVE

Przepełnienie buforu  

(CWE-788)

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna 

8.8

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28582

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

  • Yongjun Liu z zespołu ds. bezpieczeństwa nsfocus (liuyongjun) (CVE-2021-28582)

Wersje

13 lipca 2021 r.: Usunięto informacje dotyczące numeru CVE-2021-28624   
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?