Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Photoshop | APSB21-63

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-63

20 lipca 2021 r.      

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizacje programu Photoshop do systemów Windows i macOS. Te aktualizacje usuwają krytycznąumiarkowanie ważną lukę w zabezpieczeniach.  Wykorzystanie tych luk mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.                     

Zagrożone wersje

Produkt

Zagrożona wersja

Platforma

Photoshop 2020

21.2.9 i wcześniejsze wersje

Windows i macOS 

Photoshop 2021

22.4.2 i wcześniejsze wersje     

Windows i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.    

Produkt

Zaktualizowane wersje

Platforma

Priorytet

Photoshop 2020

21.2.10

Windows i macOS

3

Photoshop 2021

22.4.3

Windows i macOS

3

Uwaga:

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numer CVE

Przepełnienie bufora na stosie (CWE-121)

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36005

Nieprawidłowa walidacja danych wejściowych (CWE-20)

Odczytanie dowolnych danych w systemie plików

Umiarkowana 

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-36006

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom za zgłoszenie problemów oraz za współpracę w celu ochrony naszych klientów: 

  • Yongjun Liu z zespołu nsfocus security team (liuyongjun) (CVE-2021-36005) 
  • Mat Powell współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (-2021-, CVE-36006)

Wersje

26 lipca 2021 r.: Zaktualizowano informacje dotyczące wektora CVSS dla luki CVE-2021-36006.

29 lipca 2021 r.: Zaktualizowano wektor CVSS dla luki CVE-2021-36006.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto