Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Photoshop | APSB21-68

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-68

17 sierpnia 2021 r.      

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizacje programu Photoshop do systemów Windows i macOS. Aktualizacje te usuwają szereg krytycznych luk w zabezpieczeniach.  Wykorzystanie tych luk mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.                     

Zagrożone wersje

Produkt

Zagrożona wersja

Platforma

Photoshop 2020

21.2.10 i wcześniejsze wersje

Windows i macOS 

Photoshop 2021

22.4.3 i wcześniejsze wersje     

Windows i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.    

Produkt

Zaktualizowane wersje

Platforma

Priorytet

Photoshop 2020

21.2.11

Windows i macOS

3

Photoshop 2021

22.5

Windows i macOS

3

Uwaga:

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numer CVE

Przepełnienie bufora sterty (CWE-122)

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36065

Zapis poza zakresem

(CWE-787)  

Wykonanie dowolnego kodu  

Krytyczna  

7.8  

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36066

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom za zgłoszenie problemów oraz za współpracę w celu ochrony naszych klientów: 

  • Yongjun Liu z zespołu nsfocus security team (liuyongjun) (CVE-2021-36065) 
  • Francis Provencher {PRL} współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2021-36066)

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?