Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Photoshop | APSB21-84

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-84

14 września 2021 r.      

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizacje programu Photoshop do systemów Windows i macOS. Te aktualizacje usuwają krytyczną lukę w zabezpieczeniach.  Wykorzystanie tych luk mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.                        

Zagrożone wersje

Produkt

Zagrożona wersja

Platforma

Photoshop 2020

21.2.11 i wcześniejsze wersje      

Windows i macOS 

Photoshop 2021

22.5 i wcześniejsze wersje     

Windows i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.    

Produkt

Zaktualizowane wersje

Platforma

Priorytet

Photoshop 2020

21.2.12

Windows i macOS

3

Photoshop 2021

22.5.1

Windows i macOS

3

Uwaga:

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numer CVE

Przepełnienie buforu

(CWE-120)

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna 

7.8

  CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40709

Podziękowania

Firma Adobe pragnie podziękować użytkownikowi CFF z zespołu Topsec Alpha (cff_123) za zgłoszenie wspomnianych luk oraz współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów.


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online