Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Prelude | APSB21-114

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-114

 14 grudnia 2021 r.   

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizację programu Adobe Prelude do systemów Windows i macOS. Ta aktualizacja usuwa  krytyczną i ważną lukę w zabezpieczeniach.   Odpowiednie postępowanie mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu oraz eskalacji uprawnień.

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Prelude 

22.0  i wcześniejsze wersje     

Windows

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Adobe Prelude 

22.1.1

Windows i macOS

3

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
 

CVE-2021-43754
  

Odczyt poza zakresem (CWE-125)

Eskalacja uprawnień

Istotna

4.0

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-44696

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym badaczom za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:   

  • (yjdfy) CQY z firmy Topsec Alpha Team *(CVE-2021-43754)
  • Mat Powell współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2021-44696)


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?