Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Prelude | APSB21-96

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-96

26 października 2021 r.   

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizację programu Adobe Prelude do systemów Windows i macOS. Ta aktualizacja usuwa krytyczne i istotne luki w zabezpieczeniach.  Wykorzystanie tych luk mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu, wycieku pamięci i spowodować odmowę świadczenia usługi. 

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Prelude 

10.1 i wcześniejsze wersje     

Windows

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Adobe Prelude 

22.0 

Windows i macOS

3

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788

Odmowa usługi aplikacji 

Istotna

5.5

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H 

CVE-2021-40770  

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-40771

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-40772    

Wyłuskanie wskaźnika o wartości NULL (CWE-476

Wyciek pamięci 

Krytyczna 

8.3

CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H 

CVE-2021-40773

Wyłuskanie wskaźnika o wartości NULL (CWE-476

Odmowa usługi aplikacji

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H

CVE-2021-40774   

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-40775  

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-42738

CVE-2021-43011

CVE-2021-43012     

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-42737  

Nieprawidłowa walidacja danych wejściowych (CWE-20

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-42733 

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym badaczom za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:   

  • (hy350) HY350 z firmy Topsec Alpha Team (CVE-2021-40773; CVE-2021-40774)

  • (yjdfy) CQY z firmy Topsec Alpha Team (CVE-2021-40775; CVE-2021-42738; CVE-2021-42737; CVE-2021-42733, CVE-2021-43011, CVE-2021-43012)

  • (cff_123) CFF z firmy Topsec Alpha Team (CVE-2021-40772; CVE-2021-40771; CVE-2021-40770) 

Wersje

  • 28 października 2021 r.: Dodano szczegółowe informacje dotyczące CVE-2021-43011 i CVE-2021-43012.
  • 2 listopada 2021 r.: Zaktualizowano podziękowania dotyczące CVE-2021-40733.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online