Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Premiere Pro | APSB21-100

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-100

26 października 2021 r.   

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizacje programu Adobe Premiere Pro do systemów Windows i macOS. Ta aktualizacja usuwa wiele krytycznych, istotnych i umiarkowanie ważnych luk w zabezpieczeniach. Wykorzystanie tych luk mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu, eskalacji uprawnień i odmowy świadczenia usługi. 

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Premiere Pro 

15.4.1 i wcześniejsze wersje     

Windows i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Adobe Premiere Pro

22.0

Windows i macOS

3

Adobe Premiere Pro

15.4.2

Windows i macOS

3

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu

(CWE-788)

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 
 

CVE-2021-40792   

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-40793    

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 
 

CVE-2021-40794  

Wyłuskanie wskaźnika o wartości NULL (CWE-476

Odmowa świadczenia usługi 

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H 

CVE-2021-40796 

Wyłuskanie wskaźnika o wartości NULL (CWE-476

Odmowa świadczenia usługi 

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H

CVE-2021-42263 

Wyłuskanie wskaźnika o wartości NULL (CWE-476

Odmowa świadczenia usługi 

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H 
 

CVE-2021-42264  

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania niżej wymienionym za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów: 

  • (hy350) HY350 z firmy Topsec Alpha Team — CVE-2021-42264; CVE-2021-42263; CVE-2021-40796 

  • (yjdfy) CQY z firmy Topsec Alpha Team — CVE-2021-40793 

  • (cff_123) CFF z firmy Topsec Alpha Team — CVE-2021-40794; CVE-2021-40792 

   

Wersje

30 października 2021 r.: Dodano wiersz do tabeli rozwiązań dla wersji N-1.


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online