Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Premiere Pro | APSB21-117

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-117

14 grudnia 2021 r.   

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizacje programu Adobe Premiere Pro do systemów Windows i macOS. Ta aktualizacja usuwa wiele krytycznych, i umiarkowanie ważnych luk w zabezpieczeniach. Odpowiednie postępowanie mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu oraz eskalacji uprawnień.

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Premiere Pro 

22.0 i wcześniejsze wersje     

Windows i macOS

Adobe Premiere Pro 

15.4.2 i wcześniejsze wersje     

Windows i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Adobe Premiere Pro

22.1.1

Windows i macOS

3

Adobe Premiere Pro

15.4.3

Windows i macOS

3

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Odczyt poza zakresem (CWE-125)

Eskalacja uprawnień

Umiarkowanie ważna

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
 
 

CVE-2021-43751
   

Użycie pamięci po zwolnieniu (CWE-416)

Eskalacja uprawnień
 

Umiarkowana

3.3


CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
 


CVE-2021-40790
    

Odczyt poza zakresem (CWE-125)

Eskalacja uprawnień

Umiarkowana

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
 
 

CVE-2021-40791
  

Odczyt poza zakresem (CWE-125)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
 

CVE-2021-40795

Odczyt poza zakresem (CWE-125)
 

Eskalacja uprawnień
 

Umiarkowana

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-42265
 

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania niżej wymienionym za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów: 

  • Mat Powell współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro – CVE-2021-43751; CVE-2021-40790; CVE-2021-40791; CVE-2021-40795; CVE-2021-42265
     

   


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online