Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępna aktualizacja zabezpieczeń aplikacji Adobe Acrobat Reader dla systemu Android | APSB21-89

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

ASPB21-89

12 października 2021 r.     

3

Podsumowanie

Firma Adobe opublikowała aktualizację zabezpieczeń aplikacji Adobe Reader dla systemu Android. Ta aktualizacja usuwa ważną lukę w zabezpieczeniach. Wykorzystanie tej luki może prowadzić do ujawnienia informacji w kontekście bieżącego użytkownika. 
         

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Acrobat Reader dla systemu Android 
        

21.8.0 i wcześniejsze wersje         

Wszystkie wersje systemu Android

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:         

Produkt

Wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Adobe Reader Mobile        

21.9.0

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Android 7.0 i nowsze 

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Numery CVE

Niewłaściwe ograniczenie nazwy ścieżki do katalogu z ograniczeniami („przeglądanie ścieżek”) (CWE-22

Wykonanie dowolnego kodu 

Istotna  

CVE-2021-40724 

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania użytkownikowi hulkvision_ za zgłoszenie tego problemu i współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?