Łącznik CPQ (SteelBrick) aplikacji Adobe Sign dla Salesforce umieszcza w wycenach CPQ przycisk, który generuje umowę i automatycznie dołącza do niej wycenę. Całość jest gotowa do wysłania w celu podpisania.

Wymagania wstępne

Potrzebujesz:

installed_packageprerequisites

Instalacja

 1. Kliknij tutaj , aby uzyskać dostęp do pakietu składników Adobe Sign w Salesforce AppExchange.
 2. Kliknij przycisk Pobierz teraz.
 3. Wybierz odpowiednią opcję logowania.
 • Jeśli masz już konto Salesforce, wybierz opcję Zaloguj do AppExchange.
  • Po wyświetleniu monitu wprowadź swoje dane logowania.
 • Jeśli nie masz konta, wybierz opcję Nie mam nazwy użytkownika.
  • Zostanie wyświetlony monit proszący o utworzenie konta Salesforce.
  • Po wykonaniu tej czynności powtórz kroki 1 i 2, aby zalogować się za pomocą swoich danych.
2_install_to_choice

4. Po wyświetleniu monitu wybierz środowisko instalacji; Produkcja lub Piaskownica.

5. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi instalacji oraz warunkami użytkowania:

 • Zaznacz pole wyboru Warunki użytkowania, aby potwierdzić ich przeczytanie i zaakceptowanie.
 • Kliknij opcję Potwierdź i zainstaluj!, aby rozpocząć proces instalacji.
3_toc

6. Po wyświetleniu monitu o zalogowanie do Twojej organizacji Salesforce wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij opcję Zaloguj do Salesforce.

7. Po wyświetleniu strony Zainstaluj Adobe Sign.

 • Wybierz opcję Zainstaluj dla wszystkich użytkowników.
 • Kliknij przycisk Zainstaluj.
4_install_all_users

Skonfiguruj CPQ, aby wyświetlić przycisk Wyślij do Adobe Sign

1. Po zakończeniu instalacji przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Aplikacje > Zainstalowane pakiety.

2. Kliknij łącze Konfiguruj dla pakietu Salesforce CPQ.

5_installed_packages-configurecpq

3. Wybierz kartę Wtyczki.

4. W polu Wtyczka podpisu elektronicznego wprowadź wartość: ASSFCPQ.AdobeSignElectronicSignaturePlugin.

5. Kliknij przycisk Zapisz.

6_configure_cpq_plugin

Konfiguracja wtyczki zakończona!


Potwierdzenie poprawnego działania

Po zakończeniu instalacji upewnij się, że obiekty działają prawidłowo.

1. Uruchom CPQ z poziomu narzędzia App Launcher
.

7_launch_cpq

2. Kliknij kartę Szablony oferty i utwórz nowy szablon (jeśli nie ma takiego, którego chcesz użyć).

 • Szablon wyceny określa ogólny układ i styl strony wyceny (rozmiar strony, marginesy, rozmiar, rodzaj i kolor czcionki itp.).
8_create_new_quotetemplate

3. Kliknij kartę Wyceny i utwórz nową wycenę.

 • W wycenie określasz jej związek z kontem lub okazją Salesforce oraz podajesz szczegóły konkretnej transakcji (takie jak warunki płatności, sposób dostawy, zniżki, informacje o rachunku i transporcie).
 • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz w dolnej części okna.
9_new_quote_page

4. Kliknij ikonę Więcej czynności () po prawej stronie.

 • Wybierz opcję Edytuj wiersze z menu rozwijanego.
10_edit_lines

Strona Edytuj wycenę ładuje się bez wierszy.

5. Kliknij przycisk Dodaj produkty, aby uruchomić listę produktów.

6. Wybierz z listy wszystkie produkty, które chcesz uwzględnić w wycenie.

 • Po zakończeniu kliknij przycisk Wybierz.
11_selecting_lineitems

Strona Edytuj wycenę pojawia się ponownie, tym razem przedstawiając listę wierszy, które zostały wybrane.

Strona umożliwia edycję każdego wiersza w celu zmiany pola Ilość lub Dodatkowa zniżka.

7. Kliknij przycisk Zapisz, gdy wszystkie wiersze będą gotowe.

12_editing_the_quote

Jeśli chcesz dodać dodatkowe dokumenty do oferty:

8. Kliknij ikonę Więcej czynności () po prawej stronie.

 • Wybierz opcję Załącz dokument z menu rozwijanego.
 • Kliknij przycisk Wybierz plik i w lokalnym systemie wybierz plik, który chcesz załączyć.
 • Gdy załączysz wszystkie pliki, kliknij przycisk Zapisz.
13_include_document

9. Kliknij ikonę Więcej czynności () po prawej stronie.

 • Wybierz opcję Wygeneruj dokument z menu rozwijanego.
14_generate_document

10. Wycena generowana jest w formie dokumentu, a strona odświeża się, aby wyświetlić wycenę oraz pozostałe dokumenty, które zostały udostępnione.

 • Na tym etapie możesz dodać dostępne pliki i zmienić ich kolejność.
 • Po dodaniu plików do wyceny i ułożeniu ich w odpowiedniej kolejności kliknij przycisk Wyślij do Adobe Sign.
15_include_and_orderdocuments

 

Po utworzeniu umowy zostaje ona powiązana z kontem i okazją Salesforce, których dotyczy (poprzez konfigurację wyceny). Jej stan to Robocza (zakładając, że do układów stron Konto i Okazja dodany został obiekt Umowa).

16_attached_agreementtosfdcobject

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online