Odblokowywanie podpisanego pliku PDF

W tym artykule przedstawiono proces wyłączania tej funkcji.

Środowisko

Znak firmy Adobe Sign

Kroki

Wszystkie podpisane pliki PDF są domyślne zabezpieczone losowym hasłem, aby nie pozwolić na ich modyfikację.

Szyfrowanie dokumentów reguluje ustawienie, które członek zespołu obsługi klienta lub pomocy może zmienić na wybrane hasło.

Skontaktuj się z menedżerem obsługi klienta (lub wyślij zgłoszenie pomocy technicznej) i poproś o zainstalowanie na koncie znanego hasła. Podaj hasło, którego chcesz użyć (tylko litery i cyfry, bez znaków specjalnych).

Dodatkowe informacje

Hasło zabezpieczające plik PDF jest stosowane po pobraniu pliku PDF (lub dołączeniu go do wiadomości e-mail), a więc nowa wartość hasła jest stosowana tylko do plików PDF pobranych/dołączonych po zainstalowaniu hasła.

Po zainstalowaniu hasła odblokowującego możesz wykonać następujące kroki, aby odblokować plik PDF:

  1. Pobierz nową kopię pliku PDF (z zastosowanym nowym hasłem zabezpieczającym)
  2. Otwórz plik PDF
  3. Kliknij ikonę „Zablokuj” w lewym górnym rogu strony
  4. Kliknij łącze oznaczone jako Szczegóły uprawnienia
  5. Z listy rozwijanej „Metoda zabezpieczeń” wybierz: Brak zabezpieczeń
  6. Wprowadź hasło odblokowujące i kliknij trzy razy przycisk OK

Możesz teraz dokonywać dowolnych zmian w pliku.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto