Odblokowywanie podpisanego pliku PDF

Omówienie

Domyślnie wszystkie podpisane pliki PDF są zabezpieczone losowym hasłem, co uniemożliwia ich modyfikowanie.

Klienci na poziomie przedsiębiorstwa mogą przesłać zgłoszenie pomocy technicznej, aby zażądać dodania do konta znanego hasła jako hasła zabezpieczającego pliki PDF. Podczas przesyłania zgłoszenia pomocy technicznej dołącz hasło, które chcesz zainstalować dla konta (tylko litery i cyfry, bez znaków specjalnych).

Hasło zabezpieczające plik PDF jest stosowane do wszystkich plików PDF generowanych z umów na koncie, a znając hasło, administrator może następnie usunąć zabezpieczenie PDF.

 

Jak to działa

Po zainstalowaniu na koncie określonego przez administratora hasła zabezpieczającego pliki PDF, wszystkie pliki PDF wygenerowane z umów konta (w tym te dołączone do końcowej wiadomości e-mail) zostaną zapieczętowane z użyciem podanego hasła.

Pliki PDF Acrobat Sign są generowane w czasie rzeczywistym, co ma wpływ na wszystkie pliki PDF utworzone po zaktualizowaniu ustawienia.

Pliki PDF wygenerowane przed aktualizacją hasła nie mogą być zmieniane i zachowują oryginalne, losowe hasło. Każdy administrator lub użytkownik może pobrać nową wersję pliku PDF ze strony Zarządzaj, a wówczas nowy plik PDF zostanie zabezpieczony zaktualizowanym hasłem.

Po zainstalowaniu hasła odblokowującego możesz wykonać następujące kroki, aby odblokować plik PDF:

  1. Pobierz nową kopię pliku PDF (z zastosowanym nowym hasłem zabezpieczającym)
  2. Otwórz plik PDF
  3. Kliknij ikonę „Zablokuj” w lewym górnym rogu strony
  4. Kliknij łącze oznaczone jako Szczegóły uprawnienia
  5. Z listy rozwijanej „Metoda zabezpieczeń” wybierz: Brak zabezpieczeń
  6. Wprowadź hasło odblokowujące i kliknij trzy razy przycisk OK

Możesz teraz dokonywać dowolnych zmian w pliku.

Modyfikowanie właściwości dokumentu PDF

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?