Zasoby dotyczące pomocy technicznej dla klientów usługi Adobe Acrobat Sign


Kontakt z działem pomocy technicznej

Wszystkie zgłoszenia serwisowe należy przesyłać za pośrednictwem administratora (na poziomie grupy lub konta) — użytkownicy końcowi (na kontach wielu użytkowników) muszą skontaktować się z administratorami grupy lub konta, aby przesłać nowe zgłoszenia pomocy technicznej. Tylko administratorzy mają uprawnienia do żądania zmian w systemie. Ograniczając tworzenie nowych spraw wyłącznie do administratorów, uzyskanie autoryzacji na rozpoczęcie prac naprawczych jest mniej kłopotliwe.

Administratorzy mogą poprosić inne strony o dołączenie do sprawy przez:

 • Uwzględnianie adresów e-mail podczas tworzenia zgłoszenia serwisowego
 • Wysyłanie wiadomość e-mail do innych użytkowników poprzez odpowiedź na zgłoszenie
 • Przesyłanie wiadomości e-mail ze zgłoszeniem do innego użytkownika i wysyłanie odpowiedzi do zespołu pomocy technicznej za pomocą tej wiadomości e-mail

Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji Adobe Acrobat Sign:

1. Otwórz środowisko pomocy technicznej:

 • Przejdź do strony https://adobesign.com/public/login.
 • Zaloguj się jako administrator userID (tylko administratorzy mogą zgłaszać nowe sprawy).
 • Kliknij łącze znaku zapytania (?) w prawym górnym rogu strony.
 • W menu rozwijanym wybierz Skontaktuj się z działem pomocy.
Przejdź do pozycji podmenu Obsługa klienta

Istnieją dwa różne interfejsy Kontaktu z pomocą techniczną:

2. Kliknij kartę Pomoc techniczna.

3. Wybierz opcję Utwórz sprawę.

 • Wybierz opcję Administracja dla zapytań związanych z administracją, takich jak SSO, Synchronizacja użytkowników, narzędzia itp.
 • Wybierz Produkt dla określonej kwerendy związanej z produktem (postępuj zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie i wprowadź wszystkie istotne informacje: Priorytet, Produkt itp.).

Dostępne mogą być również opcje chatu i rozmowy przez telefon.

Karta Pomoc techniczna w serwisie Admin Console

2. Kliknij opcję Zacznij tutaj w sekcji Otwórz zgłoszenie pomocy technicznej.

3. Wybierz Żądanie pomocy technicznej.

Dostępne mogą być również opcje chatu i rozmowy przez telefon.

Obsługa w starszym portalu Adobe Sign

Co dołączyć do zgłoszenia

Każdy problem wymaga podania pewnych informacji, które pozwolą nam rozpocząć procedurę.

Poniżej przedstawiono typowe kategorie pomocy technicznej z listą sugerowanych punktów danych, które często są potrzebne do szybkiego wyodrębnienia problemu:

 • Adres e-mail wysyłającego użytkownika
 • Oryginalny przesyłany plik i/lub nazwa użytego szablonu biblioteki
  • Czy pola dodano za pomocą wbudowanego narzędzia do tworzenia treści?
  • Czy użyto wstępnie wypełnionych pól?
 • Opis listy odbiorców
  • Liczba odbiorców
  • Role
  • Typy uwierzytelniania
 • Opis błędu/problemu (zdjęcia, o ile to możliwe)
 • Czy problem może wystąpić ponownie i z jaką częstotliwością?
 • Adres e-mail wysyłającego użytkownika
 • Nazwa umowy
 • Godzina/data wysłania umowy
 • Adres e-mail odbiorcy
 • Na jakim etapie wystąpił problem podczas podpisywania?
 • Jeśli błąd dotyczy pola:
  • Jak zastosowano pole (Tworzenie/PDF/Znacznik tekstowy)?
  • Co się stało, a co miało się stać?
  • Kopia przesłanego formularza lub nazwa szablonu biblioteki
 • Kopia przesłanego dokumentu lub nazwa szablonu biblioteki
 • Adres e-mail przesyłającego użytkownika
 • Opis problemu, a oczekiwania
  • Zdjęcia, o ile to możliwe  
 • Adres e-mail posiadacza interfejsu API
 • Adres e-mail wysyłającego użytkownika
 • Zrzut ekranu dziennika API z błędami
 • Wykaz stosowanych integracji (w stosownych przypadkach)
 • Nazwa integracji (Salesforce, Dynamics itp.)
 • Opis nieoczekiwanego zachowania lub komunikatu o błędzie (zdjęcia, o ile to możliwe)
 • Opis procesu prowadzącego do wystąpienia błędu
 • Informacje o transakcji (jeśli dostępne)
 • Adres e-mail użytkownika, u którego wystąpiło zachowanie
 • Oryginalny przesyłany plik i/lub nazwa użytego szablonu biblioteki
  • Czy pola dodano za pomocą wbudowanego narzędzia do tworzenia treści?
  • Czy użyto wstępnie wypełnionych pól?
 • Szczegółowe kroki w celu odtworzenia problemu
 • Opis błędu/problemu (zdjęcia, o ile to możliwe)
 • Czy problem może wystąpić ponownie i z jaką częstotliwością?
 • Czy dostępny jest numer transakcji?

Sprawdzone metody

 • Sprawdź, czy w organizacji skonfigurowano więcej niż jednego administratora
 • Subskrybuj, aby uzyskać aktualizacje statusu w usłudze Acrobat Sign na stronie https://status.adobe.com/document_cloud#.

Znane problemy

Podczas uzyskiwania dostępu do strony głównej lub Zarządzaj strona jest całkowicie pusta.

Test: spróbuj wczytać tę stronę: https://documentcloud.adobe.com/.

 • Jeśli nie można wczytać strony https://documentcloud.adobe.com/, należy skontaktować się z administratorem sieci wewnętrznej i współpracować z nim w celu odblokowania domeny documentcloud.adobe.com i wszystkich innych domen sieciowych, które są filtrowane przez zabezpieczenia.
 • Jeśli można uzyskać dostęp do powyższego łącza, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

W przypadku niektórych odbiorców baner akceptacji plików cookie może blokować przycisk Kliknij, aby podpisać po zakończeniu działań w ramach umowy.

Odbiorcy muszą zaakceptować powiadomienie o plikach cookie (poprzez dostosowanie uprawnień dotyczących plików cookie lub włączenie wszystkich plików cookie).

Po spełnieniu wymagań dotyczących plików cookie przycisk Kliknij, aby podpisać zostanie wyświetlony w tym samym miejscu ekranu:

Baner akceptacji plików cookie blokujący przycisk „Kliknij, aby podpisać”

Często zadawane pytania: informacje ogólne

W oparciu o wymóg RODO dotyczący uzyskania zgody użytkownika przed zapisaniem danych na urządzeniu użytkownika, niektórzy użytkownicy mogą zobaczyć co najmniej jedno żądanie włączenia plików cookie:

Żądanie pliku cookie

 • Użytkownicy uzyskujący dostęp do usługi Acrobat Sign z lokalizacji stosujących RODO muszą włączyć pliki cookie podstawowej usługi.
  • Pliki cookie dotyczące wydajności i osobiste reklamowe można włączyć lub wyłączyć, klikając przycisk Dostosuj.
  • Plikami cookie można zarządzać, wybierając ikonę znaku zapytania w prawym górnym rogu okna, a następnie wybierając Informacje prawne > Preferencje dotyczące plików cookie:
Menedżer plików cookie

Gdy domena główna jest inna na stronie przekierowania, użytkownik jest proszony o ponowne włączenie plików cookie (dla nowej domeny).

 • Użytkownicy kont migrujących do domeny adobesign.com (z witryny echosign.com) mogą dwukrotnie konfigurować pliki cookie, ponieważ każda domena musi umieszczać niepowtarzalne pliki cookie.
  • Konta, które migrują z powrotem do domeny echosign.com, mogą również wymagać ponownego włączenia plików cookie dla tej domeny.

Użytkownicy mogą ograniczyć ten problem, aktualizując zakładki tak, aby wskazywały domenę adobesign.com zamiast echosign.com.

Edycja plików cookie

Często zadawane pytania: e-mail

Gdy firma konfiguruje domenę taką jak „adobe.com”, pojawiają się rekordy DNS wskazujące wszystkie połączenia z domeną adobe.com na co najmniej jednym adresie IP serwera. Istnieją również rekordy DNS dla wiadomości e-mail, które wskazują na serwer/serwery e-mail dla tej domeny.

Jeśli usługa Acrobat Sign wysłała wiadomości e-mail z serwerów adobesign.com, ale wstawiła adres e-mail „od” z domeną niezgodną z tymi rekordami DNS, domena e-mail w adresie „od” nie będzie rozpoznawana z powrotem na serwerach e-mail tej domeny. Odbierający serwer e-mail zidentyfikuje tę wiadomość jako spam (jest to powszechny sposób „oszukania” ludzi, że otrzymali wiadomość e-mail od „znanego dobrego” nadawcy).

Ponieważ nie można zmienić serwerów wysyłających, nie można zmienić wartości „od” adresu e-mail w wychodzących wiadomościach e-mail na wartość inną niż adobesign.com.

Uwaga:

Wartość Odpowiedz do to adres e-mail użytkownika, który utworzył umowę, dlatego odpowiedź na wiadomość e-mail Acrobat Sign zostanie wysłana z powrotem do tworzącego użytkownika.

Często zadawane pytania: umowy

 1. Zaloguj się do usługi Acrobat Sign i przejdź do strony Zarządzaj.

 2. Znajdź żądaną umowę i ją wybierz.

  • Po prawej stronie wyświetlą się dostępne operacje.
 3. Pobierz Raport kontroli do systemu lokalnego.

  Pobierz raport kontroli

 4. Otwórz pobrany plik PDF.

  • Identyfikator transakcji znajduje się w górnej części strony w szarym polu nagłówka.
  Identyfikator transakcji

Często zadawane pytania: podpisy cyfrowe

Administratorzy konta i grupy mogą skonfigurować pole podpisu cyfrowego w taki sposób, aby dodawać lub usuwać niebieski wiersz podpisu oraz tekst nazwy/daty dokumentu podpisu cyfrowego.

Niebieską linię można również skonfigurować w taki sposób, aby lepiej pasowała do podanego podpisu.

Te opcje można skonfigurować w sekcji Preferencje dotyczące podpisu w menu administratora Acrobat Sign.

Więcej informacji można znaleźć tutaj >

Konfigurowanie dobrze sformatowanych podpisów

Uwaga:

Jeśli podpis dostarczony przez odbiorcę jest obrazem, niebieska linia podpisu i tekst imienia i nazwiska oraz daty nie są obecne.

Często zadawane pytania: użytkownicy/administratorzy

 • W przypadku kont, które rejestrują zgłoszenia w serwisie Adobe Admin Console, przejdź tutaj >
 • Konta rejestrujące zgłoszenia serwisowe w starszym portalu Acrobat Sign:
  • Zaloguj się w usłudze Acrobat Sign.
  • Najedź wskaźnikiem myszy na swoją ikonę użytkownika w prawym górnym rogu i wybierz opcję Ustawienia profilu z menu rozwijanego.
  • Na stronie Mój profil najedź wskaźnikiem myszy na znak zapytania obok Nazwy grupy.
   • Wyświetli się dymek z nazwami wszystkich administratorów grupy (zarówno na poziomie grupy, jak i konta).
    • Kliknięcie dowolnej nazwy powoduje otwarcie wiadomości e-mail z automatycznie dodanym adresem tej osoby.
Znajdź administratora w usłudze Adobe Sign

Często zadawane pytania: API / elementy webhook

Elementy webhook, które rejestrują zbyt wiele błędów w odpowiedzi, automatycznie wyłączą się i powiadomią administratora klienta lub właściciela webhook.

Po dostarczeniu tych wiadomości e-mail można je dostosować do potrzeb klienta. Tą funkcją zarządzają trzy ustawienia:

 • Próg ostrzeżenia — liczba godzin, które muszą upłynąć po pierwszym błędzie przed wysłaniem wiadomości e-mail z ostrzeżeniem. (Domyślnie to 36 godzin)
  • Po przekroczeniu progu ostrzeżenia zostanie wysłana wiadomość e-mail z ostrzeżeniem za każdym razem, gdy element webhook nie powiedzie się (dopóki nie zostanie wyłączony).
 • Maksymalny czas trwania — czas, przez jaki element webhook może kończyć się niepowodzeniem (po pierwszym błędzie) przed dezaktywacją (domyślnie 72 godziny)?
  • Po przekroczeniu progu maksymalnego czasu trwania element webhook zostanie wyłączony po następnym niepowodzeniu i zostanie wysłana wiadomość e-mail.
 • Maksymalna liczba błędów — liczba błędów elementu webhook (kolejno) przed wyłączeniem elementu webhook. (wartość domyślna to 1)
  • Po przekroczeniu progu maksymalnej liczby błędów element webhook wyłączy się i wysyłana jest wiadomość e-mail.

Czasomierz i licznik dezaktywują się, gdy tylko element webhook pomyślnie odpowie.

Powiadomienia e-mail dotyczące elementu webhook

Od zakresu elementu webhook zależy, do kogo wysyła się wiadomości e-mail.

Jeśli główna osoba kontaktowa nie jest dostępna, powiadomienie otrzyma kolejna osoba kontaktowa:

Zakres elementu webhook

Główny kontakt

Dodatkowy kontakt

Konto

Administratorzy konta

Twórca elementu webhook

Grupa

Administratorzy grup

Administratorzy konta / autor elementu webhook

Użytkownik

Twórca elementu webhook

--

Umowa

Twórca elementu webhook

--

Skontaktuj się z menedżerem ds. sukcesów klienta (lub otwórz zgłoszenie pomocy technicznej), aby dostosować progi powiadamiania.

Często zadawane pytania: obiegi pracy

Podczas edytowania obiegu pracy wyzwalana jest wiadomość Błąd serwera, jeśli co najmniej jeden z dołączonych dokumentów wykracza poza zakres:

Błąd zakresu dokumentu — projektant

Nadawcy próbujący użyć obiegu pracy z tym problemem wyzwalają komunikat o błędzie informujący o tym, że obieg pracy zawiera dokumenty, które nie należą do zakresu:

Błąd zakresu dokumentu — wysyłanie

Ten błąd oznacza, że obieg pracy utracił uprawnienia do korzystania z co najmniej jednego dołączonego szablonu biblioteki. Najczęściej zdarza się to, gdy uprawnienia dostępu do szablonu zostały zmienione z zezwolenia na dostęp konta lub grupy na ograniczanie dostępu do właściciela.  

Administratorzy powinni anulować wyświetlanie tego komunikatu o błędzie, a nie wczytywać ponownie stronę.

 

Aby naprawić błąd:

 • Właściciel szablonu powinien edytować uprawnienia szablonu, aby były dostępne dla konta/grupy, z którą jest powiązany obieg pracy.
 • Właściciel obiegu pracy może zastąpić szablon innym szablonem z odpowiednimi uprawnieniami. Aby to zrobić, należy anulować warunek błędu, edytować obieg pracy i zastąpić dokument.


Dodatkowe zasoby

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto