Adobe Acrobat Sign — pomijanie adresów e-mail w powiadomieniach o umowie

Omówienie

Administratorzy kont na poziomie Enterprise i Business mogą dostosować wiadomość e-mail Sprawdź i podpisz, aby zredukować ekspozycję adresów e-mail nadawcy i/lub dodatkowych odbiorców.

Domyślnie gdy odbiorca zostanie poproszony o interakcję z umową, w treści wiadomości e-mail wyświetlany jest zarówno adres e-mail nadawcy, jak i lista (maksymalnie czterech) dodatkowych odbiorców.

Na przykład w poniższej konfiguracji umowy można zobaczyć, że umowa jest wysyłana do sześciu odbiorców:

Sześciu odbiorców skonfigurowanych dla umowy

W wiadomości e-mail otrzymanej przez odbiorcę wyświetlany jest nadawca i jego adres e-mail (podświetlony na turkusowo). Dodatkowo ujawniane są adresy e-mail (maksymalnie czterech) odbiorców, do których ma zostać wysłana umowa (podświetlone na żółto):

Wiadomość e-mail z sześcioma odbiorcami

Ujawnione zostają tylko adresy e-mail czterech kolejnych odbiorców, jak można zobaczyć na powyższym przykładzie. Kolejni odbiorcy są określeni w ramach dopisku „i X innych”.

Opcje konfiguracji

Opcję ograniczenia ekspozycji adresów e-mail można włączyć w przypadku kont na poziomie Enterprise i Business z poziomu konta i grupy.

  • Wszystkie grupy domyślnie dziedziczą ustawienia konta.
  • Grupy mogą jawnie zmienić ustawienia z wartości dziedziczonych, a ustawienia na poziomie grupy są stosowane do wszystkich umów wysyłanych z tej grupy.
Dostęp do ustawień można uzyskać, wybierając kolejno Ustawienia konta > Ustawienia poczty e-mail > Dostosuj wiadomość e-mail z prośbą o podpisanie:
 
Przechodzenie do ustawień „Dostosuj wiadomość e-mail z prośbą o podpisanie”

Te ustawienia mają wpływ tylko na wstępną wiadomość e-mail Sprawdź i podpisz wysłaną do odbiorców. Poniżej przedstawiono przykładowe efekty różnych ustawień:

Jeśli żadna z tych opcji nie jest włączona, wiadomość e-mail Sprawdź i podpisz będzie zawierać wiadomość z umową, dane nadawcy oraz krótki akapit zawierający maksymalnie cztery adresy e-mail dodatkowych odbiorców:

Bez włączonych opcji

W przypadku gdy pomijane są tylko informacje o nadawcy, w wiadomości e-mail umieszczana jest tylko wiadomość z umową oraz akapit dotyczący pozostałych odbiorców:

 Włączona opcja „Ukryj nazwę i adres e-mail nadawcy w wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie”

W przypadku gdy pomijane są tylko informacje o odbiorcy, w wiadomości e-mail umieszczana jest tylko wiadomość z umową oraz dane nadawcy.

Cały akapit dotyczący innych odbiorców zostaje usunięty z wiadomości e-mail:

Włączona opcja „Ukryj adresy e-mail innych odbiorców w wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie”

Jeśli obie opcje są włączone, w wiadomości e-mail umieszczana jest tylko wiadomość z umową.

Wszystkie informacje o nadawcy i odbiorcy e-mail są pomijane:

Włączone obie opcje

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online