Sekwencyjny proces podpisywania

Sygnatariusze otrzymają i podpisują dokument w kolejności, w jakiej wprowadzono adresy e-mail w polu Do:. Po zakończeniu podpisywania przez ostatniego sygnatariusza wszystkie strony otrzymają wiadomość e-mail informującą o podpisaniu i zarchiwizowaniu dokumentu z załączonymi podpisanymi plikami PDF.

sequential_order


Równoległy proces podpisywania

Kliknij opcję Finalizuj w dowolnej kolejności, aby rozpocząć równoległy proces podpisywania.

Wszyscy odbiorcy otrzymają dokument w tym samym czasie i mogą go podpisać w dowolnej kolejności. Po zakończeniu podpisywania przez ostatniego sygnatariusza wszystkie strony otrzymają wiadomość e-mail informującą o podpisaniu i zarchiwizowaniu dokumentu z załączonymi podpisanymi plikami PDF.

parallel


Hybrydowy obieg pracy (tylko w planie Enterprise)

Obejrzyj film

„Hybrydowy” obieg pracy to przykład sekwencyjnej kolejności uczestnictwa, gdzie jeden lub więcej kroków obejmuje dwóch lub więcej odbiorców, którzy uzyskują dostęp do dokumentu w tym samym czasie. Wszyscy równolegli sygnatariusze / osoby zatwierdzające muszą uzupełnić swoją część, zanim proces sekwencyjny przejdzie do następnego kroku.

hybrydowy

Na powyższej ilustracji przedstawiony jest przykładowy cykl podpisywania składający się z 3 kroków:

  • Krok 1 to fclarke@gmail.com. Gdy umowa zostanie wysyłana do podpisu, tylko użytkownik fclarke otrzyma powiadomienie. Gdy fclarke podpisze dokument, przechodzimy do następnego kroku.
  • Krok 2 to krok hybrydowy. Wszyscy trzej odbiorcy otrzymali taki sam numer (2), co oznacza, że program Adobe Sign poinformuje wszystkich odbiorców w tym samym czasie.  Mogą oni złożyć podpisy w dowolnej kolejności, jednak wszyscy muszą uzupełnić swoją część, zanim cykl podpisywania przejdzie do następnego kroku.
  • Krok 3 to kolejny indywidualny odbiorca, jednak tym razem jest on określony jako osoba zatwierdzająca (ikona haczyka, a nie końcówka pióra). Gdy odbiorca z „kroku 3” zatwierdzi swoją część, umowa zostaje zakończona i sfinalizowana. Wszystkie strony zostaną o tym poinformowane i otrzymają kopię umowy w formacie PDF.

Aby stworzyć grupę hybrydową, wprowadź adresy e-mail wszystkich stron, tak jakby byli to indywidualni odbiorcy, a następnie kliknij i przeciągnij pole odbiorcy nad inne pole w grupie hybrydowej. Na ekranie wyświetli się informacja o tworzeniu grupy równoległej. Ręczne zmiana numerów indeksów na tę samą wartość również spowoduje utworzenie grupy hybrydowej.

hybrydowy


Grupy odbiorców (tylko w planie Enterprise)

Grupy odbiorców są przydatne, gdy konieczny jest podpis zespołu lub organizacji, a nie konkretnej osoby w grupie. Każdy członek grupy jest uprawniony do podpisywania lub zatwierdzenia w imieniu całej grupy. 

hybrydowy

Na powyższej ilustracji przedstawiony jest przykładowy cykl podpisywania składający się z 3 kroków:

  • Krok 1 (JohnDoe) jest sygnatariuszem i zostanie poinformowany o konieczności złożenia podpisu zaraz po wysłaniu dokumentu.  Gdy JohnDoe złoży swój podpis, umowa przejdzie do kroku 2.
  • Krok 2 to grupa odbiorców osób zatwierdzających o nazwie „HR Group”. Do grupy dodano cztery osoby, a każdej został przydzielony inny proces weryfikacji (przykładowo). Gdy którykolwiek z odbiorców zatwierdzi dokument, umowa przejdzie do trzeciego kroku.
  • Krok 3 to indywidualny sygnatariusz. W momencie złożenia końcowego podpisu umowa zostaje sfinalizowana. Wszystkie strony zostaną o tym poinformowane i otrzymają kopię umowy w formacie PDF.

 

Aby utworzyć grupę odbiorców, kliknij łącze Dodaj grupę odbiorców w prawym górnym rogu pola odbiorcy. Spowoduje to utworzenie zbioru, w którym należy wprowadzić nazwę grupy oraz potencjalnych odbiorców.

Uwaga:

Wszyscy członkowie grupy odbiorców otrzymają końcową kopię podpisanej umowy w formacie PDF, nawet jeśli nie uczestniczyli w procesie.


Ustawienia konta związane z kolejnością podpisywania

Za pomocą konta administratora można ustawić domyślną kolejność podpisywania lub usunąć tę opcję dla nadawcy.

Wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > Kolejność podpisywania lub Grupy odbiorców

Ustawienia