Włączanie funkcji Automatyczne delegowanie

Użytkownicy mogą samodzielnie konfigurować swoje automatyczne delegowanie:

Aby ustawić automatyczne delegowanie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do konta Adobe Sign.

 2. Najedź kursorem myszy na nazwę widoczną w prawym górnym rogu i kliknij Mój profil.

  Przejdź do pozycji Mój profil.

 3. W sekcji Preferencje osobiste kliknij opcję Automatyczne delegowanie.

 4. Wprowadź adres e-mail użytkownika, do którego będą automatycznie delegowane wszystkie przyszłe dokumenty.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

  Ustawianie adresu e-mail delegowania

Administratorzy mogą skonfigurować automatyczne delegowanie dla użytkowników:

Administrator grupy lub konta może również ustawić automatyczne delegowanie dla wszystkich użytkowników (niebędących administratorami) podlegających jego kompetencji.

 1. Zaloguj się do konta Adobe Sign jako administrator.

 2. Kliknij kartę Grupa lub Konto.

 3. Kliknij przycisk Użytkownicy.

 4. Kliknij raz użytkownika, którego chcesz edytować, aby wyświetlić działania użytkownika.

 5. Kliknij opcję Edytuj użytkownika.

  Przechodzenie do użytkownika

 6. Wpisz adres e-mail osoby, do której mają być delegowane żądania umowy.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

  Dodawanie automatycznego delegowania

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto