Włączanie funkcji Automatyczne delegowanie

Użytkownicy mogą samodzielnie konfigurować swoje automatyczne delegowanie

Konto zarejestrowanego użytkownika może zostać skonfigurowane tak, aby automatycznie delegować każdą umowę wysłaną na jego adres e-mail. Delegowanie odbywa się automatycznie, bez monitowania lub powiadamiania nadawcy.

Uwaga:

Umowy typu Wypełnij i podpisz i Strukturalny podpis automatyczny (które w roli nadawcy zawierają tylko sygnatariusza) nie są delegowane za pomocą ustawienia automatycznego delegowania.  

Aby ustawić automatyczne delegowanie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do konta Adobe Sign.

 2. Najedź kursorem myszy na nazwę widoczną w prawym górnym rogu i kliknij Mój profil.

  Przejdź do pozycji Mój profil.

 3. W sekcji Preferencje osobiste kliknij opcję Automatyczne delegowanie.

 4. Wprowadź adres e-mail użytkownika, do którego będą automatycznie delegowane wszystkie przyszłe dokumenty.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

  Ustawianie adresu e-mail delegowania

Administratorzy mogą skonfigurować automatyczne delegowanie dla użytkowników:

Administrator grupy lub konta może również ustawić automatyczne delegowanie dla wszystkich użytkowników (niebędących administratorami) podlegających jego kompetencji.

 1. Zaloguj się do konta Adobe Sign jako administrator.

 2. Kliknij kartę Grupa lub Konto.

 3. Kliknij przycisk Użytkownicy.

 4. Kliknij raz użytkownika, którego chcesz edytować, aby wyświetlić działania użytkownika.

 5. Kliknij opcję Edytuj użytkownika.

  Przechodzenie do użytkownika

 6. Wpisz adres e-mail osoby, do której mają być delegowane żądania umowy.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

  Dodawanie automatycznego delegowania

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?