Znajomość limitów transakcji

Limity transakcji Adobe Acrobat Sign

Usługa Adobe Acrobat Sign ma obecnie ustalone limity transakcji w oparciu o poziom usługi nadawcy. Limity te zamieszczono w tabeli poniżej:

 

Transakcje / licencja użytkownika / rok

Rozmiar pliku / przesyłanie

Strony/transakcja

Sygnatariusze/transakcja

Transakcje KBA

Transakcje uwierzytelniania telefonicznego

Acrobat Standard
Licencja pojedyncza/zespołowa

Bez limitu

(Patrz poniżej)

10  MB

100

10

0

0

Acrobat Pro
Licencja pojedyncza/zespołowa

Bez limitu

(Patrz poniżej)

10 MB

100

25

0

0

Acrobat Sign dla małych i średnich firm (Small Business)

150

(Patrz poniżej)

10 MB

100

25

0

0

Business

150

(Patrz poniżej)

10 MB

100

25

0

0

Business VIP

150

(Patrz poniżej)

10 MB

100

25

50

50

Enterprise

150

(Patrz poniżej)

10 MB  

500

25

50/rok 

50/rok

Enterprise VIP

150

(Patrz poniżej)

10 MB

500

25

50

50

Transakcje/użytkownik usługi Acrobat Sign: transakcja następuje za każdym razem, gdy dokument elektroniczny lub kolekcja powiązanych dokumentów elektronicznych jest wysyłana do użytkownika końcowego za pośrednictwem usługi Acrobat Sign.

Plany Acrobat Sign sprzedawane jako licencje użytkownika obejmują 150 transakcji na użytkownika rocznie, chyba że umowa stanowi inaczej.

Klienci na poziomie Business i Enterprise, którzy przetwarzają duże ilości transakcji, lub którzy potrzebują licencji na placówkę, mogą porozmawiać ze swoim agentem ds. sprzedaży o zakupie całego pakietu transakcji bez ograniczenia liczby użytkowników.

Rozmiar pliku/przesyłanie: w usłudze Acrobat Sign wprowadzono ograniczenie rozmiaru każdego przesyłanego pliku.

Jeżeli próbujesz przesłać dokument, który jest zbyt duży, pod plikiem zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Limit przekazywania został przekroczony”.

Strony/transakcja: cała transakcja (wszystkie połączone pliki) ma całkowity limit stron.

Jeżeli próbujesz wysłać dokument, który przekracza limit ustawiony na koncie, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Usługa Acrobat Sign nie mogła utworzyć umowy, ponieważ przekroczono liczbę stron w dokumentach”.

Sygnatariusze / transakcja elektroniczna: liczba osób, które mogą podpisać elektronicznie transakcję, różni się w zależności od poziomu usługi.

Użytkownicy kont dla jednego użytkownika, dla wielu użytkowników dla zespołów i kont biznesowych posiadają sztywne limity całkowitej liczby sygnatariuszy, których można uwzględnić w transakcji.

Transakcje KBA: uwierzytelnianie oparte na wiedzy jest zaawansowaną formą weryfikacji tożsamości sygnatariusza, dostępną w usłudze na poziomie biznesowym i korporacyjnym.

Transakcje uwierzytelniania telefonicznego: transakcje uwierzytelniania telefonicznego są również formą weryfikacji dostępną w usłudze na poziomie biznesowym i korporacyjnym.

Dławienie transakcji

Wszystkie żądania klientów kierowane do usługi Acrobat Sign są monitorowane w celu ochrony zasobów systemowych i zachowania możliwości obsługi jak największej liczby użytkowników.

Wskaźnik zużycia zasobów przez tego samego konsumenta (np.: ten sam identyfikator użytkownika, adres IP, identyfikatory umów itp.) jest ograniczony (dławiony) do minuty, godziny i dnia.

Gdy klient przekroczy próg dławienia, żądanie to zostanie odrzucone z wygenerowaniem odpowiedzi HTTP 429.

Każde żądanie skierowane do usługi Acrobat Sign jest oceniane na podstawie ilości zasobów systemowych, jakie będzie ono zużywać. Różne parametry przekazywane do tego samego punktu końcowego mogą mieć inny wpływ na zużycie zasobów.

Co więcej, niektóre żądania mogą wywoływać długotrwałe procesy w tle, które są również uwzględnione w naszym algorytmie oceny dławienia.

W związku z tym liczby żądań nie można opisać jako prostej liczby żądań w określonym czasie. Określamy naszą politykę dławienia na podstawie historycznych danych codziennych żądań, w tym legalnego wykorzystania, które obciążało nasz system.

Klienci mogą być pewni, że nasze zasady są na tyle hojne, że nie będzie to miało wpływu na zwykłą skalę przepływów pracy.

Uwaga:

Limity ograniczania mają zastosowanie do każdego użytkownika w ramach konta.

Jeśli system używa użytkowników narzędzi do wykonywania wywołań API do usługi Acrobat Sign, zaleca się rozpowszechnianie transakcji wśród wielu użytkowników narzędzi, aby zmniejszyć ryzyko wprowadzenia ograniczenia.

Nie.

Pakiet usług (zespołowy, biznesowy, korporacyjny) ma bezpośredni wpływ na liczbę transakcji.

Wyższe poziomy usług mają wyższe progi ograniczeń.

Gdy żądanie zwraca odpowiedź HTTP 429, oznacza to, że użytkownik przekroczył limit dozwolonych zasobów w określonym czasie. Może to być naruszenie limitu na minutę, godzinę lub liczbę dni.

Komunikat o błędzie wskazuje liczbę sekund, po której blokada ograniczania zostanie zniesiona, a wywołania interfejsu API mogą zostać wznowione.

Wywołania interfejsu API REST dotyczące tworzenia umów (w tym wysyłanie zbiorcze oraz formularzy internetowych i szablonów) lub punkty końcowe inne niż REST zwracają błąd, taki jak:

  • „Właśnie osiągnięto limit w dniu ... . Spróbuj ponownie za <wait_time_in_seconds> sek.”

Żądania innych interfejsów API REST (niezwiązanych z tworzeniem umowy) zwracają komunikat o błędzie, taki jak:

  • Zbyt wiele żądań. Spróbuj ponownie za <wait_time_in_seconds> sek.”

Żądania dotyczące pozostałych punktów końcowych innych niż REST (niezwiązanych z tworzeniem umowy) zwracają komunikat o błędzie, taki jak:

  • Zbyt wiele żądań – system jest teraz zajęty. Wróć za <wait_time_in_seconds> sek.

Właściciele płatnych kont, które przewidują znaczące zdarzenie (które może zwiększyć wartość transakcyjną powyżej progów ograniczenia), powinni skontaktować się z menedżerem ds. sukcesów w celu dostosowania polityki ograniczania do potrzeb klientów.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto