Limity transakcji Adobe Sign

Usługa Adobe Sign ma obecnie ustalone limity transakcji w oparciu o poziom usługi nadawcy. Limity te zamieszczono w tabeli poniżej:

  Transakcje / licencja użytkownika Rozmiar pliku / przesyłanie Strony/transakcja Sygnatariusze/transakcja Transakcje KBA Transakcje uwierzytelniania telefonicznego
Individual 150 10 MB 100 10 0 0
Small Business 150 10 MB 100 25 0 0
Business Niestandardowe 10 MB 100 – z możliwością dostosowania 25 0 0
Enterprise Niestandardowe 10 MB – z możliwością dostosowania 100 – z możliwością dostosowania 25 – z możliwością dostosowania 50/rok – z możliwością dostosowania 50/rok – z możliwością dostosowania

Transakcje / użytkownik Adobe Sign: transakcja to dokument wysłany z Twojego konta do podpisania.

Plany Adobe Sign Individual i Small Business obejmują 150 transakcji na użytkownika rocznie.  Dowiedz się więcej o ograniczeniach użytkowania usługi Adobe Sign.

Rozmiar pliku / przesyłanie: w usłudze Adobe Sign wprowadzono ograniczenie rozmiaru każdego przesyłanego pliku.

Jeżeli próbujesz przesłać dokument, który jest zbyt duży, pod plikiem zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Limit przekazywania został przekroczony”.

Strony/transakcja: cała transakcja (wszystkie połączone pliki) ma całkowity limit stron.

Na życzenie klientów biznesowych i korporacyjnych limit ten może zostać dostosowany przez Dział wsparcia.

Jeżeli próbujesz wysłać dokument, który przekracza limit ustawiony na koncie, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Usługa Adobe Sign nie mogła utworzyć umowy, ponieważ przekroczono liczbę stron w dokumentach”.

Sygnatariusze / transakcja elektroniczna: liczba osób, które mogą podpisać elektronicznie transakcję, różni się w zależności od poziomu usługi.

Użytkownicy kont bezpłatnych, indywidualnych, biznesowych i dla zespołów posiadają sztywne limity całkowitej liczby sygnatariuszy, których można uwzględnić w transakcji.

Klienci korzystający z poziomu usługi dla przedsiębiorstw mogą zażądać zwiększenia tego limitu.

Transakcje KBA: uwierzytelnianie oparte na wiedzy jest zaawansowaną formą weryfikacji tożsamości sygnatariusza, dostępną w usłudze na poziomie korporacyjnym.

Domyślnie na koncie możliwe jest wykonanie 50 transakcji KBA rocznie.

Jeśli wymagana jest większa liczba transakcji z wykorzystaniem tej usługi, należy skontaktować się z osobą na stanowisku menedżera ds. sukcesów klienta lub przedstawicielem działu sprzedaży w celu omówienia potrzebnej ilości oraz ceny.

Transakcje uwierzytelniania telefonicznego: są również formą zaawansowaną weryfikacji dostępną w usłudze na poziomie korporacyjnym.

Domyślnie na koncie możliwe jest wykonanie 50 uwierzytelnianych telefonicznie transakcji rocznie.

Jeśli wymagana jest większa liczba transakcji z wykorzystaniem tej usługi, należy skontaktować się z osobą na stanowisku menedżera ds. sukcesów klienta lub przedstawicielem działu sprzedaży w celu omówienia potrzebnej ilości oraz ceny.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online