Znajomość limitów transakcji

Limity transakcji Adobe Sign

Usługa Adobe Sign ma obecnie ustalone limity transakcji w oparciu o poziom usługi nadawcy. Limity te zamieszczono w tabeli poniżej:

 

Transakcje / licencja użytkownika / rok

Rozmiar pliku / przesyłanie

Strony/transakcja

Sygnatariusze/transakcja

Transakcje KBA

Transakcje uwierzytelniania telefonicznego

Jeden użytkownik (Individual)

150

10 MB

100

10

0

0

Wielu użytkowników w zespołach (Small Business)

150

10 MB

100

25

0

0

Business

150

(Patrz poniżej)

10 MB

100

25

0

0

Business VIP

150

(Patrz poniżej)

10 MB

100

25

50

50

Enterprise

150

(Patrz poniżej)

10 MB  

500

25

50/rok 

50/rok

Enterprise VIP

150

(Patrz poniżej)

10 MB

500

25

50

50

Transakcje / użytkownik usługi Adobe Sign: transakcja następuje za każdym razem, gdy dokument elektroniczny lub kolekcja powiązanych dokumentów elektronicznych jest wysyłana do użytkownika końcowego za pośrednictwem usługi Adobe Sign.

Plany Adobe Sign sprzedawane jako licencje użytkownika obejmują 150 transakcji na użytkownika rocznie, chyba że umowa stanowi inaczej.  Dowiedz się więcej o ograniczeniach użytkowania usługi Adobe Sign.

Klienci na poziomie Business i Enterprise, którzy przetwarzają duże ilości transakcji, lub którzy potrzebują licencji na placówkę, mogą porozmawiać ze swoim agentem ds. sprzedaży o zakupie całego pakietu transakcji bez ograniczenia liczby użytkowników.

Rozmiar pliku / przesyłanie: w usłudze Adobe Sign wprowadzono ograniczenie rozmiaru każdego przesyłanego pliku.

Jeżeli próbujesz przesłać dokument, który jest zbyt duży, pod plikiem zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Limit przekazywania został przekroczony”.

Strony/transakcja: cała transakcja (wszystkie połączone pliki) ma całkowity limit stron.

Jeżeli próbujesz wysłać dokument, który przekracza limit ustawiony na koncie, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Usługa Adobe Sign nie mogła utworzyć umowy, ponieważ przekroczono liczbę stron w dokumentach”.

Sygnatariusze / transakcja elektroniczna: liczba osób, które mogą podpisać elektronicznie transakcję, różni się w zależności od poziomu usługi.

Użytkownicy kont dla jednego użytkownika, dla wielu użytkowników dla zespołów i kont biznesowych posiadają sztywne limity całkowitej liczby sygnatariuszy, których można uwzględnić w transakcji.

Transakcje KBA: uwierzytelnianie oparte na wiedzy jest zaawansowaną formą weryfikacji tożsamości sygnatariusza, dostępną w usłudze na poziomie biznesowym i korporacyjnym.

Transakcje uwierzytelniania telefonicznego: transakcje uwierzytelniania telefonicznego są również formą weryfikacji dostępną w usłudze na poziomie biznesowym i korporacyjnym.

Uwaga:

Informacje o zmniejszaniu stawek można znaleźć w często zadawanych pytaniach dotyczących usługi Adobe Sign.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto