Adobe Acrobat Sign — często zadawane pytania

Adobe Acrobat Sign — często zadawane pytania

Tak.

Podpisy elektroniczne mają moc prawną w wielu krajach na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronach Globalne przepisy dotyczące podpisu elektronicznego z witryny Centrum zaufania firmy Adobe.

Firma Adobe udostępnia następujące rodzaje podpisów i pieczęci elektronicznych:

  • Podpisy podstawowe — podpis podstawowy to najprostsza forma podpisu elektronicznego, w której osoba podpisująca jest identyfikowana przede wszystkim za pomocą adresu e-mail. Ten rodzaj podpisu może również zawierać dodatkowe uwierzytelnienie podpisującego, takie jak jednorazowe hasło (OTP) wysyłane na telefon komórkowy. Podpisy podstawowe można tworzyć, wpisując imię i nazwisko w polu podpisu, korzystając z obrazu podpisu odręcznego lub rysując na ekranie dotykowym.
  • Weryfikowane podpisy — weryfikowany podpis to podpis elektroniczny, który jest składany po zweryfikowaniu lub ponownym potwierdzeniu tożsamości podpisującego przez zaufaną stronę trzecią w trakcie procesu podpisywania. Weryfikowane podpisy mogą obejmować szeroki zakres doświadczeń związanych z identyfikacją i poziomów pewności (LoA), ale wszystkie wymagają, aby podpisujący nawiązał kontakt z dostawcą tożsamości (IdP), takim jak bank, rząd lub inny dostawca tożsamości. Weryfikowane podpisy są obsługiwane przez raport SIR (Raport tożsamości sygnatariusza, ang. Signer Identification Report), który zawiera szczegółowe informacje od dostawcy usług identyfikacji (IdP) na temat udanej identyfikacji podpisującego.
  • Podpisy cyfrowe — podpis cyfrowy to bezpieczniejszy podpis elektroniczny, który jest generowany za pomocą certyfikatu cyfrowego i kryptograficznie związany z dokumentem przy użyciu infrastruktury klucza publicznego (PKI). Certyfikat cyfrowy jest unikalny dla podpisującego i jest uzyskiwany od zaufanej strony trzeciej, takiej jak dostawca usług zaufania (TSP) lub urząd certyfikacji (CA), po zweryfikowaniu tożsamości podpisującego.
  • Podpisy w chmurze — podpis w chmurze to podpis cyfrowy, w którym certyfikat cyfrowy podpisującego jest zarządzany przez dostawcę usług zaufania (TSP) w chmurze. Podpisy w chmurze opierają się na globalnym otwartym standardzie stworzonym przez Cloud Signature Consortium (CSC). W porównaniu z tradycyjnym podpisem cyfrowym składanym za pomocą fizycznej karty inteligentnej lub tokena USB, podpis w chmurze ułatwia składanie zaufanych podpisów cyfrowych bezpośrednio z urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej.
  • Pieczęć elektroniczna — pieczęć elektroniczna lub e-pieczęć używana jest przez osobę prawną, taką jak firma lub organizacja, do poświadczania pochodzenia, autentyczności i integralności dokumentów. Pieczęcie elektroniczne mogą stanowić mocny dowód prawny, że dokument nie został zmieniony i pochodzi od podmiotu wskazanego w certyfikacie pieczęci cyfrowej.

Informacje na temat bezpieczeństwa usługi Adobe Acrobat Sign oraz dodatkowe informacje o tym, jak firma Adobe chroni dokumenty, dane i informacje osobiste użytkowników, można znaleźć na stronie Centrum zaufania firmy Adobe.

Informacje na temat zgodności ze standardem Acrobat Sign można znaleźć na liście Certyfikacji, standardów i wymagań dotyczących zgodności z przepisami firmy Adobe w witrynie Centrum zaufania firmy Adobe.

Informacje na temat zgodności z wymogami dostępności można znaleźć w raportach zgodności z wymogami dostępności dla rozwiązań firmy Adobe, które są dostępne w witrynie Centrum zaufania firmy Adobe.

W przypadku podpisów cyfrowych, usługa Acrobat Sign obsługuje pełną gamę bezpiecznych urządzeń do składania podpisów, takich jak tokeny USB, karty inteligentne i certyfikaty cyfrowe przechowywane w chmurze. Dodatkowo można współpracować z dostawcą usług zaufania (TSP), urzędem certyfikacji (CA) lub urzędem znacznika czasu wybranym spośród zaufanych list Unii Europejskiej (EUTL) i zatwierdzonej listy zaufania firmy Adobe (AATL).

Centra przetwarzania danych usługi Acrobat Sign są obsługiwane przez Amazon Web Services (AWS) i Microsoft Azure w krajach na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie Centra przetwarzania danych usługi Acrobat Sign .

W przypadku hostingu przez Amazon Web Services (AWS) dane transakcji klienta, dokumenty i metadane są bezpiecznie przechowywane w usługach Amazon Simple Storage Service (S3) i Elastic Block Store (EBS). W przypadku hostingu przez Microsoft Azure dane transakcji klienta, dokumenty i metadane są bezpiecznie przechowywane w strefowej pamięci masowej Azure (ZRS) i lokalnej pamięci masowej Azure (LRS). Aby uzyskać więcej informacji, zidentyfikuj główną lokalizację centrum przetwarzania danych swojej firmy i zapoznaj się ze stroną centrów przetwarzania danych usługi Adobe Acrobat Sign Solutions .

Wszelkie dane osobowe zebrane w związku z podpisanym dokumentem są zarządzane przez klientów usługi Acrobat Sign Solutions. Aby zagwarantować, że wszystkie osoby podpisujące umowę będą miały możliwość pobrania i zapisania kopii w pełni wykonanej umowy, klienci mogą skonfigurować zarządzanie danymi w taki sposób, aby wypełnione umowy były automatycznie usuwane z witryny Adobe Acrobat Sign Solutions po upływie 14 dni. Więcej informacji na temat zasad firmy Adobe dotyczących danych osobowych można znaleźć na stronie Centrum ochrony danych firmy Adobe.

Globalne doświadczenie firmy Adobe, rygorystyczne procedury zabezpieczeń, a także ciągłe monitorowanie stanu prawnego niezawodnie pomagają klientom w zachowaniu zgodności z rządowymi i branżowymi przepisami na całym świecie. Choć jest to mało prawdopodobne, w przypadku sporu prawnego firma Adobe może pomóc klientom i bronić mocy prawnej podpisów elektronicznych. W gestii firmy Adobe leżą następujące formy pomocy.

  • Informacje o rozwiązaniu i/lub dostęp do rejestrów kontrolnych podpisanego dokumentu
  • Objaśnienie usługi Acrobat Sign, podobnie jak podczas konferencji
  • Zapewnianie oświadczeń składanych pod przysięgą przez ekspertów firmy Adobe
  • Udostępnianie personelu w celu składania zeznań przez najlepiej poinformowaną osobę
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto