Często zadawane pytania dotyczące usługi Adobe Sign

Podstawy

Adobe Sign, czyli rozwiązanie Adobe Document Cloud, to znajdująca się w chmurze usługa podpisów elektronicznych klasy biznesowej umożliwiająca zastępowanie procesów podpisywania wykorzystujących papier i atrament, która zapewnia w pełni zautomatyzowane elektroniczne obiegi pracy związane ze składaniem podpisów. Dzięki nim można w łatwy sposób wysyłać, podpisywać i śledzić dokumenty oraz zarządzać procesem składania podpisów za pomocą przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego. Można również skorzystać z integracji pod klucz oraz interfejsów API w celu uwzględnienia obiegów pracy podpisów elektronicznych w aplikacjach przedsiębiorstwa oraz systemach zarządzania danymi.

Osiemdziesiąt procent firm nadal wykorzystuje procesy papierowe, które są powolne, podatne na błędy oraz fragmentaryczne. Aby wykonać zadanie, pracownicy spędzają niezliczone godziny na poszukiwaniu potwierdzeń i tradycyjnych podpisów, a następnie drukowaniu dokumentów, ich skanowaniu i wysyłaniu faksem lub pocztą e-mail. Spowodowane tym opóźnienia irytują klientów, partnerów biznesowych i samych pracowników, co w efekcie źle wpływa na markę firmy.  Adobe Sign pomaga firmom odejść od procesów dokonywanych na papierze, umożliwiając stworzenie całkowicie cyfrowych obiegów pracy z wykorzystaniem godnych zaufania i zgodnych z prawem podpisów elektronicznych. Dzięki usłudze Adobe Sign pracownicy i organizacje mogą:

 • Uzyskiwać podpisy w ciągu kilku minut, a nie dni — pracownicy mogą w łatwy sposób uzyskiwać podpisy od innych osób, podpisywać dokumenty oraz śledzić cały proces i zarządzać nim elektronicznie.
 • Pracować z dowolnego miejsca, na dowolnym urządzeniu — aby podpisać dokumenty, sygnatariusze klikają łącze z dowolnego miejsca, w dowolnej chwili, korzystając z przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego. Nie trzeba tworzyć kont ani pobierać żadnych materiałów.
 • Korzystać ze swoich systemów i procesów — możliwa jest integracja Adobe Sign z używanymi systemami i aplikacjami. Nic nie ulegnie zmianie z wyjątkiem szybkości obiegów pracy i łatwości zbierania podpisów.
 • Być pewni legalności, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami — Adobe Sign zapewnia najwyższy poziom zabezpieczeń, dostępności i zgodności z przepisami. Jesteśmy godnym zaufania światowym liderem w dziedzinie bezpiecznych dokumentów cyfrowych i wyjątkowych procesów cyfrowych.

Adobe Sign to usługa oparta na chmurze, dlatego istnieje wiele sposobów, aby pracować z jej użyciem. Wszystkie plany zakupowe Adobe Sign pozwalają pracować w przeglądarce internetowej lub aplikacji mobilnej oraz umożliwiają wysyłanie, podpisywanie i śledzenie procesów składania podpisów, a także zarządzanie nimi. Adobe Sign można również używać w ramach innych aplikacji. Indywidualni użytkownicy mogą wysyłać dokumenty do podpisu i wykonywać inne zadania, pracując w popularnych biznesowych aplikacjach biurowych, takich jak Microsoft Office 365 Word i PowerPoint, a także Box, Dropbox i Dysk Google. Ponadto Adobe Sign umożliwia firmom używanie integracji pod klucz i interfejsów API w celu dodania obiegów pracy podpisów elektronicznych do aplikacji przedsiębiorstw i systemów zarządzania danymi, takich jak Microsoft SharePoint, Dynamics 365, Salesforce, Workday, Ariba, Apptus itd.

Podpis elektroniczny lub e-podpis jest legalnym sposobem uzyskiwania zgody lub zatwierdzania dokumentów elektronicznych lub formularzy. Jedna z najpopularniejszych definicji opisuje podpis elektroniczny w następujący sposób: „elektroniczny dźwięk, symbol lub proces połączony lub logicznie powiązany z dokumentem (...) przyjęty przez osobę z zamiarem podpisania tego dokumentu”.

Podpisy elektroniczne są:

 1. Zgodne z prawem — podpisy elektroniczne są prawnie wiążące w większości uprzemysłowionych krajów, a nawet kraje rozwijające się zaczynają wprowadzać prawa regulujące zagadnienie podpisów elektronicznych. W 2000 r. w Stanach Zjednoczonych przyjęto Ustawę o podpisach elektronicznych w obrocie krajowym i globalnym (ESIGN Act) nadającą moc prawną podpisom elektronicznym stosowanym w praktycznie wszystkich dziedzinach. W Unii Europejskiej rozporządzenie dotyczące elektronicznej identyfikacji i usług zaufania (eIDAS) weszło w życie w lipcu 2016 r. Pozostałe kraje również przyjęły podobne regulacje prawne. Więcej informacji na temat praw dotyczących podpisów można znaleźć w globalnym przewodniku po prawie podpisów elektronicznych wyjaśniającym przepisy w poszczególnych krajach.
 2. Sprawdzone — Adobe Sign jest według Salesforce AppExchange najwyżej ocenianą aplikacją do składania podpisów elektronicznych od 2006 r. Wiele firm z listy Fortune 500 i agencji rządowych oraz dziesiątki tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw stosuje usługi Adobe Sign podczas przetwarzania kilkudziesięciu milionów umów zawieranych każdego roku. Poznaj klientów korzystających z usługi Adobe Sign.
 3. Bezpieczne — podpisy elektroniczne są bardziej bezpiecznie niż ręczne podpisy przesyłane faksem. Rozwiązanie Adobe Sign oferujące usługi w zakresie podpisów elektronicznych kieruje całym procesem, który obejmuje m.in.: wysyłanie dokumentów, zarządzanie podpisami lub zgodami, tworzenie powiadomień i przechowywanie podpisanych dokumentów w bezpiecznym środowisku. Ponadto końcowy dokument ma certyfikat z widocznym zabezpieczeniem przed manipulacją. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź Centrum zaufania.
 4. Możliwe do skontrolowania — proces gromadzenia podpisów elektronicznych od wielu podmiotów można w pełni śledzić w celu zapewnienia zgodności. Usługa Adobe Sign umożliwia prowadzenie szczegółowego rejestru kontrolnego, w którym zapisywane są wszystkie zdarzenia i działania podejmowane przez osoby, które uczestniczyły w transakcji.
 5. Weryfikowalne — procesy podpisów elektronicznych mogą wykorzystywać wiele metod uwierzytelniania tożsamości sygnatariuszy. Typowe procesy „e-podpisów” polegają na wysłaniu dokumentu do podpisu na określony adres e-mail i wykorzystaniu dostępu odbiorcy do konta e-mail jako podstawowej formy uwierzytelniania. W celu zwiększenia bezpieczeństwa wiele firm polega na dodatkowych krokach uwierzytelniania (uwierzytelnianie wieloczynnikowe) mających zagwarantować tożsamość osób podpisujących ważne dokumenty. Przykłady obejmują uwierzytelnianie telefoniczne, hasła jednorazowe i identyfikatory w sieciach społecznościowych (na przykład Google), weryfikację za pomocą dokumentu tożsamości, uwierzytelnianie oparte na wiedzy (Knowledge-Based Authentication), które
  wymaga, aby osoby podpisujące udowodniły swoją tożsamość, odpowiadając na unikatowe dla nich pytania. Inną formą uwierzytelniania jest tak zwany „podpis cyfrowy”, który wymaga podpisania dokumentu przy użyciu cyfrowego identyfikatora opartego na certyfikacie. Każdy podpis jest szyfrowany i powiązany z dokumentem. Tożsamość autora podpisu oraz spójność podpisanego dokumentu można zweryfikować za pomocą zaufanego, zewnętrznego urzędu certyfikacji.

Podpisy elektroniczne są bezpieczniejsze niż podpisy na papierze, a także pozwalają szybciej i taniej wykonać zadanie. Podpisy elektroniczne:

 1. Mają zastosowanie do całego dokumentu — jeżeli umowa papierowa składa się z co najmniej dwóch stron, a podpis jest umieszczony tylko na jednej stronie, niepodpisane strony mogłyby zostać zmienione bez niczyjej wiedzy. Dzięki Adobe Sign przed dostarczeniem wszystkim stronom ostatecznej, podpisanej wersji dokumentu PDF stosowane jest wiązanie kryptograficzne, co pozwala utworzyć certyfikowany dokument z zabezpieczeniem przed manipulacją. Jeśli jakieś informacje zmienią się na jakiejkolwiek stronie, programy Adobe Acrobat i Acrobat Reader wyświetlają powiadomienie, że certyfikat dokumentu nie jest już ważny.
 2. Mogą być skutecznie śledzone i zarządzane — procesy składania podpisu elektronicznego realizowane przez usługi Adobe Sign zapewniają pełny wgląd w proces podpisywania, co pozwala śledzić status dokumentu w czasie rzeczywistym, otrzymywać powiadomienia o podpisaniu dokumentów i wysyłać przypomnienia w razie potrzeby.
 3. Nie mogą być powielane za pomocą kopiarki ani skanera — zbyt łatwo jest podrobić podpis na papierze, kopiując, skanując lub obrysowując go za pomocą długopisu. Dzięki usłudze Adobe Sign podpis jest powiązany z konkretnym egzemplarzem dokumentu i śledzony w ramach wieloetapowego procesu podpisywania.
 4. Nie mogą być opatrzone datą wcześniejszą — w przypadku podpisów na papierze osoby podpisujące mogą swobodnie wprowadzić dowolną datę lub czas, co sprawia, że jedna ze stron uzyskuje możliwość zmiany „aktywnej” daty złożenia podpisu bez powiadomienia pozostałych stron. Dzięki usłudze Adobe Sign czas jest zarządzany centralnie przez usługę hostowaną i użycie daty wcześniejszej nie jest dozwolone.
 5. Są znacznie łatwiejsze do uwierzytelnienia — uwierzytelnienie podpisu na papierze wymaga uzyskania kolejnego podpisu odręcznego od tej samej osoby na potrzeby ekspertyzy sądowej. Jeżeli dodatkowe wzory podpisu nie są dostępne, nie można udowodnić autentyczności. Dzięki usłudze Adobe Sign można zastosować wiele metod uwierzytelnienia, aby potwierdzić tożsamość osób podpisujących dokumenty.
 6. Są tak samo ważne, jakby były złożone u notariusza, ale z pominięciem tej formalności — podpisy na papierze można uczynić bardziej bezpiecznymi, jeżeli są składane w obecności zaufanej strony trzeciej, np. notariusza, jednak ceremonia podpisywania w obecności takiej osoby zwiększa koszty i opóźnia proces złożenia podpisu.
 7. Zmniejszają koszty i problemy związane z długim okresem przechowywania — przechowywanie dokumentów elektronicznych jest mniej kosztowne niż wynajmowanie powierzchni użytkowej na szafki archiwizujące dokumenty papierowe. Jeżeli konieczne jest wyszukanie dokumentów, zadanie to można wykonać za pomocą prostych poleceń wyszukiwania. Ponadto dokumenty można błyskawicznie wysłać do strony proszącej o nie, bez konieczności korzystania z faksu lub poczty ekspresowej.
 8. Zapobiegają zamazaniu dokumentów — dokumenty papierowe mogą ulec zamazaniu, jeśli osoby je podpisujące przekreślą tekst w dokumencie. Procesy składania podpisu elektronicznego realizowane przez usługę Adobe Sign w ramach rozwiązania chronią integralność oryginalnego dokumentu, dzięki czemu informacji nie można ukryć ani usunąć.

Mimo że te pojęcia mogą wydawać się podobne, podpis elektroniczny i podpis cyfrowy w rzeczywistości odnoszą się do dwóch różnych sposobów podpisywania dokumentów. Różnice te są związane z przepisami i wymaganiami prawnymi dotyczącymi podpisów. Podpisy cyfrowe są podzbiorem większej kategorii zwanej „podpisami elektronicznymi”. Podpisy elektroniczne mogą korzystać z wielu różnych metod uwierzytelniania sygnatariuszy, takich jak adres e-mail, identyfikator firmowy lub weryfikacja telefoniczna. Natomiast podpisy cyfrowe wykorzystują jedną określoną metodę. W przypadku podpisów cyfrowych sygnatariusze uwierzytelniają swoją tożsamość za pomocą identyfikatora opartego na certyfikacie, który zwykle wydawany jest przez zaufany urząd certyfikacyjny.

Kolejną kluczową różnicą między typowymi podpisami elektronicznymi a podpisami cyfrowymi jest rodzaj dowodu służącego do potwierdzenia podpisania dokumentu. Adobe Sign bezpiecznie zarządza całym procesem, śledząc każdy krok procesu podpisywania i zapisując informacje w rejestrze kontrolnym. Zarówno rejestr kontrolny, jak i podpisany dokument opatrzone są certyfikatem w celu zapewnienia zabezpieczenia przed manipulacją. Dodatkowo rejestr kontrolny może służyć jako dowód złożenia podpisu przez poszczególne strony. Podpisy cyfrowe dodają jeszcze jeden poziom zabezpieczeń. W przypadku podpisów cyfrowych każdy podpis zostaje zaszyfrowany i powiązany z dokumentem. Tożsamość autora podpisu oraz spójność podpisanego dokumentu można zweryfikować za pomocą zaufanego, zewnętrznego urzędu certyfikacji. Adobe Sign wykorzystuje obie metody podpisywania w ramach skalowalnego rozwiązania do obsługi podpisów. Więcej informacji znajduje się w raporcie dotyczącym podpisów elektronicznych i cyfrowych.

Możliwości Adobe Sign

Tak. Firma Adobe oferuje dwie rozbudowane i łatwe w użyciu opcje pozwalające administratorom lub analitykom biznesowym dostosować obiegi pracy związane z podpisywaniem wykorzystywane w danej organizacji, i to bez konieczności ingerencji w kod. Ponadto niektóre integracje pod klucz — takie jak nasza integracja Salesforce — umożliwiają tworzenie własnych szablonów obiegu pracy.

Narzędzie Projektowanie obiegu pracy pozwala tworzyć łatwe w obsłudze procedury wysyłania dostępne dla użytkowników, zapewniając spójny obieg pracy za każdym razem. Dzięki temu narzędziu administratorzy mogą w łatwy sposób opracowywać szablony obiegów pracy i zarządzać nimi za pomocą intuicyjnego w obsłudze edytora z funkcją przeciągania i upuszczania. Pozwala on w łatwy sposób określić: dokumenty zawarte w umowie, cechy uczestników (wliczając wstępnie zdefiniowane nazwy i role), pola formularzy wypełniane wstępnie przez nadawcę, datę wygaśnięcia umowy, opcje hasła itp.

Zaawansowane obiegi pracy pozwalają rozszerzyć usługę Adobe Sign, tak by można było zbudować samodzielne aplikacje internetowe wykorzystujące podpisy elektroniczne. Można wykorzystać to narzędzie do: łatwego projektowania formularzy wprowadzania do obiegów pracy dzięki funkcji przeciągania i upuszczania, konfiguracji reguł i uprawnień dla osób zainteresowanych, umożliwiania współpracy w trakcie całego procesu dzięki wstępnie określonym regułom i typom komunikacji, tworzenia pulpitów nawigacyjnych w celu zarządzania podpisanymi dokumentami i dostarczania raportów biznesowych, łączenia wbudowanych integracji z usługą Adobe Sign za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania oraz szybkiej integracji z systemami wewnętrznymi. Zapoznaj się z rozwiązaniami automatyzacji obiegu pracy w ramach usługi Adobe Sign.

Integracje pod klucz są dostępne dla wiodących systemów biznesowych, takich jak Microsoft SharePoint, Dynamics i Office 365, Salesforce, Workday, Nintex, Apttus, iCertis, ServiceNow i wielu innych. Dowiedz się więcej o integracjach.

Tak. Usługę Adobe Sign można dodać do aplikacji biznesowych firmy lub witryn internetowych za pomocą kompleksowego zestawu interfejsów API REST. Więcej informacji można znaleźć na stronie Adobe Sign Developer Center.

Tak. Osadzanie formularzy obsługujących podpisy na stronie internetowej ułatwia klientom uzyskiwanie dostępu do formularzy firmy oraz wypełnianie i podpisywanie ich. Po złożeniu podpisu usługa Adobe Sign umożliwia natychmiastowe dostarczenie kopii podpisanych dokumentów do wszystkich stron lub wysłanie umowy w celu uzyskania kontrasygnaty przed finalizacją. Ta funkcjonalność jest określana w programie Adobe Sign jako formularze internetowe. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

W przypadku złożonych procesów rejestracji, związanych np. z nowym kontem bankowym, dotacjami rządowymi czy przyjmowaniem nowych pacjentów, usługę Adobe Sign można wykorzystać w połączeniu z aplikacją Adobe Experience Manager Forms. Zastosowanie formularzy adaptujących się do wszystkich rozmiarów ekranu niezwykle ułatwia i przyspiesza cały proces. Dzięki temu klienci mogą znaleźć formularze online, a następnie z łatwością je wypełnić i podpisać. Pracownicy korzystają z inteligentnych pulpitów, aby szybko analizować i oceniać wnioski, a następnie automatycznie tworzyć spersonalizowane komunikaty w celu powitania nowej osoby i podtrzymania z nią relacji. Dowiedz się więcej na temat usługi cyfrowej rejestracji.

Podejście firmy Adobe do podpisów cyfrowych zapewnia większą elastyczność niż inne rozwiązania do obsługi podpisów. W przypadku usługi Adobe Sign można tworzyć kompletne procesy podpisywania uwzględniające podpisy cyfrowe, e-podpisy lub kombinację obu typów podpisów, zapewniając elastyczność tworzenia obiegów pracy zgodnych z własnymi rozwiązaniami i profilem ryzyka. Obsługują one pełny zakres mechanizmów bezpiecznego tworzenia podpisów, wliczając w to tokeny USB, karty smart oraz cyfrowe certyfikaty w chmurze. Pozwalają też na współpracę z wybranymi urzędami certyfikacji oraz organizacjami potwierdzającymi znaczniki. Usługi obsługują setki zaufanych urzędów znajdujących się na listach EUTL (European Union Trusted List) i AATL (Adobe Approved Trust List). W przypadku usługi Adobe Sign organizacje znajdujące się na obszarze Unii Europejskiej mogą bez obaw wdrażać procesy zgodne z wymaganiami zaawansowanych podpisów elektronicznych (AdES) oraz kwalifikowanych podpisów elektronicznych (QES) określonymi w nowych regulacjach dotyczących elektronicznej identyfikacji i usług zaufania (eIDAS).

Tak. Korzystając z dostępnego do pobrania dodatku do programu Microsoft Outlook, Microsoft Word lub Microsoft PowerPoint w usłudze Office 365, można wysyłać dokumenty i prezentacje do podpisu bezpośrednio z aplikacji pakietu Office. Adobe Sign współpracuje także z aplikacjami Box, Dysk Google i Dropbox. Na przykład można wysyłać, podpisywać, śledzić i segregować podpisane dokumenty bezpośrednio ze swojego konta Box. Ponadto można pracować w aplikacji internetowej Adobe Sign, aby zapisywać pliki do aplikacji Box i otwierać je z niej.

Nie. Oprócz Adobe Sign firma Adobe oferuje usługi Adobe Document Cloud PDF. Usługi te są używane w bezpłatnej aplikacji Acrobat Reader DC i płatnych subskrypcjach programu Acrobat DC. Bezpłatne usługi obejmują możliwość prostego podpisywania dokumentów za pomocą narzędzia Wypełnij i podpisz, przechowywania i udostępniania plików online. Płatne usługi obejmują możliwość tworzenia, łączenia, edytowania, eksportowania i organizowania plików PDF za pomocą przeglądarki lub urządzenia mobilnego.

Adobe Sign powstało na bazie produktu EchoSign przejętego przez firmę Adobe, stąd adres URL dostępu do pulpitu Adobe Sign używa nazwy EchoSign.

Dławienie transakcji

Wszystkie żądania klientów kierowane do usługi Adobe Sign są monitorowane w celu ochrony zasobów systemowych i zachowania możliwości obsługi jak największej liczby użytkowników.

Wskaźnik zużycia zasobów przez tego samego konsumenta (np.: ten sam identyfikator użytkownika, adres IP, identyfikatory umów itp.) jest ograniczony (dławiony) do minuty, godziny i dnia.

Gdy klient przekroczy próg dławienia, żądanie to zostanie odrzucone z wygenerowaniem odpowiedzi HTTP 429.

Każde żądanie skierowane do usługi Adobe Sign jest oceniane na podstawie ilości zasobów systemowych, jakie będzie ono zużywać. Różne parametry przekazywane do tego samego punktu końcowego mogą mieć inny wpływ na zużycie zasobów.

Co więcej, niektóre żądania mogą wywoływać długotrwałe procesy w tle, które są również uwzględnione w naszym algorytmie oceny dławienia.

W związku z tym liczby żądań nie można opisać jako prostej liczby żądań w określonym czasie. Określamy naszą politykę dławienia na podstawie historycznych danych codziennych żądań, w tym legalnego wykorzystania, które obciążało nasz system.

Klienci mogą być pewni, że nasze zasady są na tyle hojne, że nie będzie to miało wpływu na zwykłą skalę przepływów pracy.

Nie.

Pakiet usług (zespołowy, biznesowy, korporacyjny) ma bezpośredni wpływ na liczbę transakcji.

Wyższe poziomy usług mają wyższe progi ograniczeń.

Gdy żądanie zwraca odpowiedź HTTP 429, oznacza to, że użytkownik przekroczył limit dozwolonych zasobów w określonym czasie. Może to być naruszenie limitu na minutę, godzinę lub liczbę dni.

Komunikat o błędzie wskazuje liczbę sekund, po której blokada ograniczania zostanie zniesiona, a wywołania interfejsu API mogą zostać wznowione.

Wywołania interfejsu API REST dotyczące tworzenia umów (w tym wysyłanie zbiorcze oraz formularzy internetowych i szablonów) lub punkty końcowe inne niż REST zwracają błąd, taki jak:

 • „Właśnie osiągnięto limit w dniu ... . Spróbuj ponownie za <wait_time_in_seconds> sek.”

Żądania innych interfejsów API REST (niezwiązanych z tworzeniem umowy) zwracają komunikat o błędzie, taki jak:

 • Zbyt wiele żądań. Spróbuj ponownie za <wait_time_in_seconds> sek.”

Żądania dotyczące pozostałych punktów końcowych innych niż REST (niezwiązanych z tworzeniem umowy) zwracają komunikat o błędzie, taki jak:

 • Zbyt wiele żądań – system jest teraz zajęty. Wróć za <wait_time_in_seconds> sek.

Właściciele płatnych kont, które przewidują znaczące zdarzenie (które może zwiększyć wartość transakcyjną powyżej progów ograniczenia), powinni skontaktować się z menedżerem ds. sukcesów w celu dostosowania polityki ograniczania do potrzeb klientów.

Urządzenie mobilne

Adobe Sign to bezpłatna aplikacja mobilna przeznaczona dla urządzeń z systemem Android lub iOS, która działa jako przenośne uzupełnienie rozwiązań Adobe Sign. Aplikacja pozwala przeprowadzać kompletne transakcje biznesowe w podróży. Dzięki niej można wysyłać, podpisywać, śledzić i zarządzać podpisanymi dokumentami z poziomu urządzenia wyposażonego w system iOS lub Android. Ponadto jest ona idealnym narzędziem do zbierania podpisów elektronicznych osobiście od klienta. Na urządzeniach z systemem iOS można nawet podpisywać dokumenty offline. Aplikacja synchronizuje się automatycznie po powrocie do trybu online.

Aby pobrać najnowszą wersję tej aplikacji, należy odwiedzić sklep Google Play lub iTunes App Store.

Tak. Aplikacji można używać, aby podpisywać się osobiście z dowolnego miejsca.

Tak. Oprócz rysowania podpisu na urządzeniu mobilnym aplikacja mobilna Adobe Sign umożliwia również wykorzystanie aparatu urządzenia do zrobienia zdjęcia ręcznemu podpisowi i użycie go do podpisania dokumentu. Podpis zostanie automatycznie zsynchronizowany w Internecie i na urządzeniu mobilnym, umożliwiając dostęp do niego w dowolnym momencie.

Tak. Dzięki aplikacji Adobe Sign na system iOS dokument można podpisać offline, nawet jeśli nie ma połączenia z Internetem. Dokument zostanie zsynchronizowany z chmurą automatycznie, gdy sieć będzie ponownie dostępna.

Tak. Firma Adobe dokłada wszelkich starań, aby pomagać klientom biznesowym w spełnianiu wymagań dotyczących wydajności mobilnych rozwiązań biznesowych, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i zgodność z systemami firmowymi. Obecnie aplikacja mobilna Adobe Sign obsługuje platformę EMM Android for Work.

Tak. Można używać niektórych funkcji podpisywania za pomocą bezpłatnych aplikacji mobilnych Adobe Acrobat Reader DC lub Adobe Fill & Sign, ale żadna z nich nie dorównuje wszechstronnej funkcjonalności aplikacji mobilnej Adobe Sign. Za pomocą aplikacji można wypełniać i podpisywać dokumenty, prosić inne osoby o podpisy, śledzić cały proces i zarządzać podpisanymi dokumentami z dowolnego miejsca, a wszystko to przy jednoczesnym spełnianiu wymogów klasy biznesowej dotyczących bezpieczeństwa i zgodności. Aby dowiedzieć się więcej o opcjach przenośnych, należy przeczytać często zadawane pytania dotyczące aplikacji mobilnej Acrobat Reader DC.

Zakup Adobe Sign

Adobe Sign można zakupić na następujące sposoby:

Podstawowe plany usługi Adobe Sign:

Popularne plany subskrypcji produktów Adobe:

Usługa Adobe Sign zapewnia dostęp do narzędzi, które umożliwiają użytkownikom żądanie podpisów elektronicznych od innych osób korzystających z tych aplikacji:

Plany Adobe Document Cloud:

Następujące plany zakupowe dotyczące zakupów grupowych są dostępne bezpośrednio od firmy Adobe i obejmują Acrobat Pro DC, konsolę administracyjną Adobe i wybrane plany biznesowe Adobe Sign.

Skontaktuj się z działem sprzedaży Adobe Enterprise.

Nie. Plany Creative Cloud dla użytkowników korporacyjnych zawierają aplikację Acrobat Pro DC uwzględniającą funkcje podpisów elektronicznych wyłącznie dla użytkowników indywidualnych. Te rozwiązania są dostępne oddzielnie w planach Adobe Document Cloud dla użytkowników biznesowych lub korporacyjnych. Skontaktuj się z działem sprzedaży Adobe Enterprise, aby dowiedzieć się więcej.

Plany Adobe Sign Individual i Small Business zakupione za pośrednictwem stront Adobe.com obejmują 150 transakcji na użytkownika rocznie. Zdajemy sobie sprawę, że dokładne określenie liczby wymaganych transakcji może być trudne, dlatego w pierwszym roku należy wysłać potrzebną liczbę transakcji, pod warunkiem że jest ona zgodna z Ograniczeniami użytkowania usługi Adobe Sign (patrz poniżej).

Jeśli liczba transakcji na użytkownika w danym roku znacznie przekroczy próg 150, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży (855-912-7778), aby dostosować plan do potrzeb klienta. 

W przypadku planów Business i Enterprise użytkowanie zależy od planu i może być oparte na modelu zależnym od liczby użytkowników lub transakcji. 

Ograniczenia użytkowania planów Adobe Sign Individual i Small Business zakupionych za pośrednictwem stront Adobe.com obejmują 150 transakcji na użytkownika rocznie.

Transakcje dla danego konta klienta są agregowane wśród wszystkich licencjonowanych użytkowników i nie są przenoszone z jednego 12-miesięcznego okresu licencji na kolejny. 

Firma Adobe zastrzega sobie prawo do zapobiegania lub zatrzymywania korzystania z usług Adobe Sign, które wydają się naruszać ograniczenia użytkowania. Wszystkie plany podlegają ograniczeniom użytkowania („Ograniczenia użytkowania”) określonym w Warunkach usługi.

Tak. Można również uzyskać wersję próbną usługi Adobe Sign, która działa w przeglądarce internetowej.

Legalność i zgodność z przepisami

Tak. Podpisy elektroniczne są prawnie wiążące w większości uprzemysłowionych krajów, a nawet kraje rozwijające się zaczynają wprowadzać prawa regulujące zagadnienie podpisów elektronicznych. W 2000 r. w Stanach Zjednoczonych przyjęto ustawę ESIGN Act nadającą moc prawną podpisom elektronicznym stosowanym w praktycznie wszystkich dziedzinach. W 1999 r. Unia Europejska wprowadziła dyrektywę dotyczącą podpisów elektronicznych służącą za podstawę regulacji prawnych wprowadzanych w poszczególnych krajach członkowskich. W 2016 r. we wszystkich 28 państwach członkowskich weszła w życie regulacja Unii Europejskiej dotycząca elektronicznej identyfikacji i usług zaufania (eIDAS), stanowiąca jedną, standaryzowaną regulację prawną. Pozostałe kraje również przyjęły podobne regulacje prawne. Więcej informacji można znaleźć w globalnym przewodniku po prawie podpisów elektronicznych.

Usługa Adobe Sign spełnia lub przekracza surowe normy w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami prawa. Usługa Adobe Sign otrzymała certyfikaty zgodności z normami ISO 27001, SSAE SOC 2 Type 2, FedRAMP Tailored i PCI DSS. Dodatkowo usługę Adobe Sign można skonfigurować lub użyć tak, aby umożliwić organizacji dostosowanie do branżowych wymagań zgodności, takich jak HIPAA, FERPA, GLBA i FDA 21 CFR część 11. Należy pamiętać, że klienci są ostatecznie odpowiedzialni za upewnienie się, że usługa Adobe Sign jest skonfigurowana i zabezpieczona w taki sposób, aby umożliwić organizacji stosowanie się do branżowych obowiązków prawnych.

Firma Adobe dokłada wszelkich starań, aby spełniać wymagania dotyczące dostępności w przypadku swoich produktów i usług. Sekcja 508 (USA) ma na celu eliminację barier w zakresie technologii informacyjnej, udostępnienie nowych możliwości osobom niepełnosprawnym oraz zachęcenie dorozwojutechnologii, które pomogą w osiągnięciu tych celów. Funkcje usługi Adobe Sign, które zapewniają dostępność osobom niepełnosprawnym, są podsumowane w Dobrowolnym szablonie dostępności usługi Adobe Sign (VPAT).

Globalne doświadczenie firmy Adobe, rygorystyczne procedury zabezpieczeń, a także ciągłe monitorowanie stanu prawnego niezawodnie pomagają klientom w zachowaniu zgodności z rządowymi i branżowymi przepisami na całym świecie. Chociaż usługa Adobe Sign nie została nigdy skutecznie zaskarżona przed sądem, w przypadku podjęcia kroków prawnych firma Adobe zapewnia klientom pomoc w podtrzymaniu legalności elektronicznego podpisu (e-podpisu). W gestii firmy Adobe leżą następujące formy pomocy.

 • Informacje o rozwiązaniu i/lub dostęp do rejestrów kontrolnych podpisanego dokumentu
 • Objaśnienie rozwiązania Adobe Sign, podobnie jak podczas konferencji
 • Zapewnianie oświadczeń składanych pod przysięgą przez ekspertów firmy Adobe
 • Udostępnianie personelu w celu składania zeznań przez najlepiej poinformowaną osobę

Bezpieczeństwo i infrastruktura

Tak. Bezpieczeństwo procesów cyfrowych naszych klientów jest priorytetem w firmie Adobe. Procedury bezpieczeństwa zgodne z normami branżowymi są głęboko zakorzenione w naszej wewnętrznej kulturze, rozwoju oprogramowania oraz procesach operacji usług. Bez względu na to, czy chodzi o zarządzanie tożsamością, poufność danych czy integralność dokumentów, usługa Adobe Sign wykorzystuje najnowocześniejsze procedury bezpieczeństwa w celu ochrony dokumentów, danych oraz identyfikowalnych informacji osobistych. Usługa Adobe Sign otrzymała certyfikaty zgodności z normami ISO 27001, SOC 2 Typ 2 i PCI DSS. Więcej informacji można znaleźć na stronie Centrum zaufania Adobe Sign.

Usługa Adobe Sign w Unii Europejskiej (UE) jest obsługiwana przez usługi Amazon Web Services (AWS) (EU1) i Microsoft Azure (EU2) w aktywnej konfiguracji centrum danych strefy wysokiej dostępności (AZ).

Centra danych usługi Adobe Sign z centrami danych o parametrach DR, takimi jak EU1, mają aktywne centrum danych zlokalizowane w regionie oddzielonym geograficznie od pary pasywnych centrów danych, która działa w odrębnej fizycznie i niezależnej infrastrukturze. Obecnie aktywne centra danych EU1 usługi Adobe Sign znajdują się we Frankfurcie nad Menem, a sparowane pasywne centra danych DR zlokalizowane są w Dublinie w Irlandii.

Dane są stale synchronizowane między aktywnymi i pasywnymi centrami danych w parach DR, a centra danych Adobe Sign w UE zapewniają bardzo wysoki poziom dostępności usług i tolerancji systemu w przypadku awarii.

Aktualnie aktywne centra danych Adobe Sign EU2 znajdują się w Amsterdamie w Holandii.

Wszystkie dane Adobe Sign EU1 dotyczące transakcji klientów oraz dokumenty i metadane są bezpiecznie przechowywane w usługach przechowywania Amazon Simple Storage Service (S3) oraz Elastic Block Store (EBS) w centrach danych Adobe Sign EU1 na obszarze Unii Europejskiej – we Frankfurcie w Niemczech oraz w Dublinie w Irlandii. 

Wszystkie dane dotyczące transakcji klientów, dokumenty i metadane usługi Adobe Sign w UE2 są bezpiecznie przechowywane w usłudze Azure Zone Redundant Storage (ZRS) i usłudze Azure Local Redundant Storage (LRS) w obrębie Unii Europejskiej w centrach danych Adobe Sign EU2 w Amsterdamie w Holandii.

Usługa Adobe Sign EU1 na obszarze Unii Europejskiej (UE) jest hostowana w 2 jednocześnie aktywnych centrach danych w układzie wielopoziomowej redundancji, który wykorzystuje zautomatyzowane procesy w celu przekierowania ruchu z serwera aplikacji, bazy danych lub centrum danych, gdzie nastąpiła utrata zasilania. Zakładając bardzo mało prawdopodobny scenariusz, że we wszystkich aktywnych centrach danych we Frankfurcie (Niemcy) nastąpi utrata zasilania, dzięki zapasowym centrom danych Adobe Sign w Dublinie (Irlandia) będzie można odzyskać dane. 

Usługa Adobe Sign EU2 na obszarze Unii Europejskiej (UE) jest hostowana w 3 jednocześnie aktywnych centrach danych w układzie wielopoziomowej redundancji, który wykorzystuje zautomatyzowane procesy w celu przekierowania ruchu z serwera aplikacji, bazy danych lub centrum danych, gdzie nastąpiła utrata zasilania. 

Funkcja przywracania po awarii jest dostępna w następujących środowiskach:

(Odkryj swoje środowisko tutaj)

Środowisko

Strefy dostępności

Przywracanie po awarii

AWS Ameryka Północna (NA1/NA2)

Y

AWS EMEA (EU1) 

2

Y

AWS Indie

2

N

AWS Australia

3

N

AWS Japonia

2

N

Azure Ameryka Północna (NA3)

Y

Azure EMEA (UE2)

Y

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto