Podstawy

Co to jest Adobe Sign?

Adobe Sign, czyli rozwiązanie Adobe Document Cloud, to znajdująca się w chmurze usługa podpisów elektronicznych klasy biznesowej umożliwiająca zastępowanie procesów podpisywania wykorzystujących papier i atrament, która zapewnia w pełni zautomatyzowane elektroniczne obiegi pracy związane ze składaniem podpisów. Dzięki nim można w łatwy sposób wysyłać, podpisywać i śledzić dokumenty oraz zarządzać procesem składania podpisów za pomocą przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego. Można również skorzystać z integracji pod klucz oraz interfejsów API w celu uwzględnienia obiegów pracy podpisów elektronicznych w aplikacjach przedsiębiorstwa oraz systemach zarządzania danymi.

Jaki problem biznesowy rozwiązuje usługa Adobe Sign?

Osiemdziesiąt procent firm nadal wykorzystuje procesy papierowe, które są powolne, podatne na błędy oraz fragmentaryczne. Aby wykonać zadanie, pracownicy spędzają niezliczone godziny na poszukiwaniu potwierdzeń i tradycyjnych podpisów, a następnie drukowaniu dokumentów, ich skanowaniu i wysyłaniu faksem lub pocztą e-mail. Spowodowane tym opóźnienia irytują klientów, partnerów biznesowych i samych pracowników, co w efekcie źle wpływa na markę firmy.  Adobe Sign pomaga firmom odejść od procesów dokonywanych na papierze, umożliwiając stworzenie całkowicie cyfrowych obiegów pracy z wykorzystaniem godnych zaufania i zgodnych z prawem podpisów elektronicznych. Dzięki usłudze Adobe Sign pracownicy i organizacje mogą:

 • Uzyskiwać podpisy w ciągu kilku minut, a nie dni — pracownicy mogą w łatwy sposób uzyskiwać podpisy od innych osób, podpisywać dokumenty oraz śledzić cały proces i zarządzać nim elektronicznie.
 • Pracować z dowolnego miejsca, na dowolnym urządzeniu — aby podpisać dokumenty, sygnatariusze klikają łącze z dowolnego miejsca, w dowolnej chwili, korzystając z przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego. Nie trzeba tworzyć kont ani pobierać żadnych materiałów.
 • Korzystać ze swoich systemów i procesów — możliwa jest integracja Adobe Sign z używanymi systemami i aplikacjami. Nic nie ulegnie zmianie z wyjątkiem szybkości obiegów pracy i łatwości zbierania podpisów.
 • Być pewni legalności, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami — Adobe Sign zapewnia najwyższy poziom zabezpieczeń, dostępności i zgodności z przepisami. Jesteśmy godnym zaufania światowym liderem w dziedzinie bezpiecznych dokumentów cyfrowych i wyjątkowych procesów cyfrowych.

W jaki sposób należy pracować z Adobe Sign?

Adobe Sign to usługa oparta na chmurze, dlatego istnieje wiele sposobów, aby pracować z jej użyciem. Wszystkie plany zakupowe Adobe Sign pozwalają pracować w przeglądarce internetowej lub aplikacji mobilnej oraz umożliwiają wysyłanie, podpisywanie i śledzenie procesów składania podpisów, a także zarządzanie nimi. Adobe Sign można również używać w ramach innych aplikacji. Indywidualni użytkownicy mogą wysyłać dokumenty do podpisu i wykonywać inne zadania, pracując w popularnych biznesowych aplikacjach biurowych, takich jak Microsoft Office 365 Word i PowerPoint, a także Box, Dropbox i Dysk Google. Ponadto Adobe Sign umożliwia firmom używanie integracji pod klucz i interfejsów API w celu dodania obiegów pracy podpisów elektronicznych do aplikacji przedsiębiorstw i systemów zarządzania danymi, takich jak Microsoft SharePoint, Dynamics 365, Salesforce, Workday, Ariba, Apptus itd.

Co to jest Adobe Document Cloud?

Adobe Document Cloud to kompletne portfolio bezpiecznych rozwiązań do obsługi dokumentów cyfrowych, które przyspiesza transakcje biznesowe dzięki całkowicie cyfrowym obiegom pracy. Zawiera ono usługi Adobe Acrobat DC oraz Adobe Sign wraz z aplikacjami sieciowymi i mobilnymi, które pracują samodzielnie bądź są integrowane z istniejącymi obiegami pracy dokumentów, aplikacjami biurowymi i systemami przedsiębiorstw. Obejrzyj film.

Co to jest podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny lub e-podpis jest legalnym sposobem uzyskiwania zgody lub zatwierdzania dokumentów elektronicznych lub formularzy. Jedna z najpopularniejszych definicji opisuje podpis elektroniczny w następujący sposób: „elektroniczny dźwięk, symbol lub proces połączony lub logicznie powiązany z dokumentem (...) przyjęty przez osobę z zamiarem podpisania tego dokumentu”.

Podpisy elektroniczne są:

 1. Zgodne z prawem — podpisy elektroniczne są prawnie wiążące w większości uprzemysłowionych krajów, a nawet kraje rozwijające się zaczynają wprowadzać prawa regulujące zagadnienie podpisów elektronicznych. W 2000 r. w Stanach Zjednoczonych przyjęto Ustawę o podpisach elektronicznych w obrocie krajowym i globalnym (ESIGN Act) nadającą moc prawną podpisom elektronicznym stosowanym w praktycznie wszystkich dziedzinach. Unia Europejska wprowadziła dyrektywę dotyczącą podpisów elektronicznych w 1999 r. Stanowiła ona podstawę regulacji prawnych wprowadzanych w poszczególnych krajach członkowskich. W lipcu 2016 r. weszła w życie regulacja Unii Europejskiej dotycząca elektronicznej identyfikacji i usług zaufania (eIDAS), stanowiąca pojedynczą, standaryzowaną regulację prawną obowiązującą we wszystkich 28 krajach członkowskich. Więcej informacji na temat praw dotyczących podpisów można znaleźć w globalnym przewodniku po prawie podpisów elektronicznych wyjaśniającym przepisy w poszczególnych krajach.
 2. Sprawdzone — Adobe Sign jest według Salesforce AppExchange najwyżej ocenianą aplikacją do składania podpisów elektronicznych od 2006 r. Wiele firm z listy Fortune 500 i agencji rządowych oraz dziesiątki tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw stosuje usługi Adobe Sign podczas przetwarzania kilkudziesięciu milionów umów zawieranych każdego roku. Poznaj klientów korzystających z usługi Adobe Sign.
 3. Bezpieczne — podpisy elektroniczne są bardziej bezpiecznie niż ręczne podpisy przesyłane faksem. Rozwiązanie Adobe Sign oferujące usługi w zakresie podpisów elektronicznych kieruje całym procesem, który obejmuje m.in.: wysyłanie dokumentów, zarządzanie podpisami lub zgodami, tworzenie powiadomień i przechowywanie podpisanych dokumentów w bezpiecznym środowisku. Ponadto końcowy dokument ma certyfikat z widocznym zabezpieczeniem przed manipulacją. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź Centrum zaufania.
 4. Możliwe do skontrolowania — proces gromadzenia podpisów elektronicznych od wielu podmiotów można w pełni śledzić w celu zapewnienia zgodności. Usługa Adobe Sign umożliwia prowadzenie szczegółowego rejestru kontrolnego, w którym zapisywane są wszystkie zdarzenia i działania podejmowane przez osoby, które uczestniczyły w transakcji.
 5. Weryfikowalne — procesy podpisów elektronicznych mogą wykorzystywać wiele metod uwierzytelniania tożsamości sygnatariuszy. Typowe procesy „e-podpisów” polegają na wysłaniu dokumentu do podpisu na określony adres e-mail i wykorzystaniu dostępu odbiorcy do konta e-mail jako podstawowej formy uwierzytelniania. W celu zwiększenia bezpieczeństwa wiele firm polega na dodatkowych krokach uwierzytelniania (uwierzytelnianie wieloczynnikowe) mających zagwarantować tożsamość osób podpisujących ważne dokumenty. Przykłady obejmują uwierzytelnianie za pomocą telefonu, hasła jednorazowe i identyfikatory w sieciach społecznościowych (na przykład w serwisie Facebook) oraz uwierzytelnianie oparte na wiedzy (Knowledge-Based Authentication), które wymaga, aby osoby podpisujące udowodniły swoją tożsamość, odpowiadając na unikatowe dla nich pytania. Inną formą uwierzytelniania jest tak zwany „podpis cyfrowy”, który wymaga podpisania dokumentu przy użyciu cyfrowego identyfikatora opartego na certyfikacie. Każdy podpis jest szyfrowany i powiązany z dokumentem. Tożsamość autora podpisu oraz spójność podpisanego dokumentu można zweryfikować za pomocą zaufanego, zewnętrznego urzędu certyfikacji.

Dlaczego podpisy elektroniczne są lepsze od podpisów na papierze lub wysyłanych faksem?

Podpisy elektroniczne są bezpieczniejsze niż podpisy na papierze, a także pozwalają szybciej i taniej wykonać zadanie. Podpisy elektroniczne:

 1. Mają zastosowanie do całego dokumentu — jeżeli umowa papierowa składa się z co najmniej dwóch stron, a podpis jest umieszczony tylko na jednej stronie, niepodpisane strony mogłyby zostać zmienione bez niczyjej wiedzy. Dzięki Adobe Sign przed dostarczeniem wszystkim stronom ostatecznej, podpisanej wersji dokumentu PDF stosowane jest wiązanie kryptograficzne, co pozwala utworzyć certyfikowany dokument z zabezpieczeniem przed manipulacją. Jeśli jakieś informacje zmienią się na jakiejkolwiek stronie, programy Adobe Acrobat i Acrobat Reader wyświetlają powiadomienie, że certyfikat dokumentu nie jest już ważny.
 2. Mogą być skutecznie śledzone i zarządzane — procesy składania podpisu elektronicznego realizowane przez usługi Adobe Sign zapewniają pełny wgląd w proces podpisywania, co pozwala śledzić status dokumentu w czasie rzeczywistym, otrzymywać powiadomienia o podpisaniu dokumentów i wysyłać przypomnienia w razie potrzeby.
 3. Nie mogą być powielane za pomocą kopiarki ani skanera — zbyt łatwo jest podrobić podpis na papierze, kopiując, skanując lub obrysowując go za pomocą długopisu. Dzięki usłudze Adobe Sign podpis jest powiązany z konkretnym egzemplarzem dokumentu i śledzony w ramach wieloetapowego procesu podpisywania.
 4. Nie mogą być opatrzone datą wcześniejszą — w przypadku podpisów na papierze osoby podpisujące mogą swobodnie wprowadzić dowolną datę lub czas, co sprawia, że jedna ze stron uzyskuje możliwość zmiany „aktywnej” daty złożenia podpisu bez powiadomienia pozostałych stron. Dzięki usłudze Adobe Sign czas jest zarządzany centralnie przez usługę hostowaną i użycie daty wcześniejszej nie jest dozwolone.
 5. Są znacznie łatwiejsze do uwierzytelnienia — uwierzytelnienie podpisu na papierze wymaga uzyskania kolejnego podpisu odręcznego od tej samej osoby na potrzeby ekspertyzy sądowej. Jeżeli dodatkowe wzory podpisu nie są dostępne, nie można udowodnić autentyczności. Dzięki usłudze Adobe Sign można zastosować wiele metod uwierzytelnienia, aby potwierdzić tożsamość osób podpisujących dokumenty.
 6. Są tak samo ważne, jakby były złożone u notariusza, ale z pominięciem tej formalności — podpisy na papierze można uczynić bardziej bezpiecznymi, jeżeli są składane w obecności zaufanej strony trzeciej, np. notariusza, jednak ceremonia podpisywania w obecności takiej osoby zwiększa koszty i opóźnia proces złożenia podpisu.
 7. Zmniejszają koszty i problemy związane z długim okresem przechowywania — przechowywanie dokumentów elektronicznych jest mniej kosztowne niż wynajmowanie powierzchni użytkowej na szafki archiwizujące dokumenty papierowe. Jeżeli konieczne jest wyszukanie dokumentów, zadanie to można wykonać za pomocą prostych poleceń wyszukiwania. Ponadto dokumenty można błyskawicznie wysłać do strony proszącej o nie, bez konieczności korzystania z faksu lub poczty ekspresowej.
 8. Zapobiegają zamazaniu dokumentów — dokumenty papierowe mogą ulec zamazaniu, jeśli osoby je podpisujące przekreślą tekst w dokumencie. Procesy składania podpisu elektronicznego realizowane przez usługę Adobe Sign w ramach rozwiązania chronią integralność oryginalnego dokumentu, dzięki czemu informacji nie można ukryć ani usunąć.

Czy istnieje różnica między podpisami elektronicznymi i cyfrowymi?

Mimo że te pojęcia mogą wydawać się podobne, podpis elektroniczny i podpis cyfrowy w rzeczywistości odnoszą się do dwóch różnych sposobów podpisywania dokumentów. Różnice te są związane z przepisami i wymaganiami prawnymi dotyczącymi podpisów. Podpisy cyfrowe są podzbiorem większej kategorii zwanej „podpisami elektronicznymi”. Podpisy elektroniczne mogą korzystać z wielu różnych metod uwierzytelniania sygnatariuszy, takich jak adres e-mail, identyfikator firmowy lub weryfikacja telefoniczna. Natomiast podpisy cyfrowe wykorzystują jedną określoną metodę. W przypadku podpisów cyfrowych sygnatariusze uwierzytelniają swoją tożsamość za pomocą identyfikatora opartego na certyfikacie, który zwykle wydawany jest przez zaufany urząd certyfikacyjny.

Kolejną kluczową różnicą między typowymi podpisami elektronicznymi a podpisami cyfrowymi jest rodzaj dowodu służącego do potwierdzenia podpisania dokumentu. Adobe Sign bezpiecznie zarządza całym procesem, śledząc każdy krok procesu podpisywania i zapisując informacje w rejestrze kontrolnym. Zarówno rejestr kontrolny, jak i podpisany dokument opatrzone są certyfikatem w celu zapewnienia zabezpieczenia przed manipulacją. Dodatkowo rejestr kontrolny może służyć jako dowód złożenia podpisu przez poszczególne strony. Podpisy cyfrowe dodają jeszcze jeden poziom zabezpieczeń. W przypadku podpisów cyfrowych każdy podpis zostaje zaszyfrowany i powiązany z dokumentem. Tożsamość autora podpisu oraz spójność podpisanego dokumentu można zweryfikować za pomocą zaufanego, zewnętrznego urzędu certyfikacji. Adobe Sign wykorzystuje obie metody podpisywania w ramach skalowalnego rozwiązania do obsługi podpisów. Więcej informacji znajduje się w raporcie dotyczącym podpisów elektronicznych i cyfrowych.

Możliwości Adobe Sign

Czy można dostosować obieg podpisów w ramach usługi Adobe Sign?

Tak. Firma Adobe oferuje dwie rozbudowane i łatwe w użyciu opcje pozwalające administratorom lub analitykom biznesowym dostosować obiegi pracy związane z podpisywaniem wykorzystywane w danej organizacji, i to bez konieczności ingerencji w kod. Ponadto niektóre integracje pod klucz — takie jak nasza integracja Salesforce — umożliwiają tworzenie własnych szablonów obiegu pracy.

Narzędzie Projektowanie obiegu pracy pozwala tworzyć łatwe w obsłudze procedury wysyłania dostępne dla użytkowników, zapewniając spójny obieg pracy za każdym razem. Dzięki temu narzędziu administratorzy mogą w łatwy sposób opracowywać szablony obiegów pracy i zarządzać nimi za pomocą intuicyjnego w obsłudze edytora z funkcją przeciągania i upuszczania. Pozwala on w łatwy sposób określić: dokumenty zawarte w umowie, cechy uczestników (wliczając wstępnie zdefiniowane nazwy i role), pola formularzy wypełniane wstępnie przez nadawcę, datę wygaśnięcia umowy, opcje hasła itp.

Zaawansowane obiegi pracy pozwalają rozszerzyć usługę Adobe Sign, tak by można było zbudować samodzielne aplikacje internetowe wykorzystujące podpisy elektroniczne. Można wykorzystać to narzędzie do: łatwego projektowania formularzy wprowadzania do obiegów pracy dzięki funkcji przeciągania i upuszczania, konfiguracji reguł i uprawnień dla osób zainteresowanych, umożliwiania współpracy w trakcie całego procesu dzięki wstępnie określonym regułom i typom komunikacji, tworzenia pulpitów nawigacyjnych w celu zarządzania podpisanymi dokumentami i dostarczania raportów biznesowych, łączenia wbudowanych integracji z usługą Adobe Sign za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania oraz szybkiej integracji z systemami wewnętrznymi. Zapoznaj się z rozwiązaniami automatyzacji obiegu pracy w ramach usługi Adobe Sign.

Z którymi aplikacjami dla przedsiębiorstw integruje się usługa Adobe Sign?

Integracje „pod klucz” są dostępne dla wiodących systemów biznesowych, m.in. Salesforce, Ariba, Apttus, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft SharePoint, NetSuite i Workday. Usługa Adobe Sign pozwala również na integrację z aplikacjami Adobe Connect oraz Adobe Experience Manager. Dowiedz się więcej o integracjach.

Czy usługę Adobe Sign można zintegrować z własnymi aplikacjami firmowymi?

Tak. Usługę Adobe Sign można dodać do aplikacji biznesowych firmy lub witryn internetowych za pomocą kompleksowego zestawu interfejsów API REST. Więcej informacji można znaleźć na stronie Adobe Sign Developer Center.

Czy moja firma może osadzić edytowalne formularze na naszej stronie internetowej?

Tak. Osadzanie formularzy obsługujących podpisy na stronie internetowej ułatwia klientom uzyskiwanie dostępu do formularzy firmy oraz wypełnianie i podpisywanie ich. Po złożeniu podpisu usługa Adobe Sign umożliwia natychmiastowe dostarczenie kopii podpisanych dokumentów do wszystkich stron lub wysłanie umowy w celu uzyskania kontrasygnaty przed finalizacją. Ta funkcjonalność jest określana w programie Adobe Sign jako widżety. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

W jaki sposób Adobe Sign współpracuje z aplikacją Adobe Experience Manager Forms?

W przypadku złożonych procesów rejestracji, związanych np. z nowym kontem bankowym, dotacjami rządowymi czy przyjmowaniem nowych pacjentów, usługę Adobe Sign można wykorzystać w połączeniu z aplikacją Adobe Experience Manager Forms. Zastosowanie formularzy adaptujących się do wszystkich rozmiarów ekranu niezwykle ułatwia i przyspiesza cały proces. Dzięki temu klienci mogą znaleźć formularze online, a następnie z łatwością je wypełnić i podpisać. Pracownicy korzystają z inteligentnych pulpitów, aby szybko analizować i oceniać wnioski, a następnie automatycznie tworzyć spersonalizowane komunikaty w celu powitania nowej osoby i podtrzymania z nią relacji. Dowiedz się więcej na temat usługi cyfrowej rejestracji.

Co wyróżnia podejście firmy Adobe do podpisów cyfrowych?

Podejście firmy Adobe do podpisów cyfrowych zapewnia większą elastyczność niż inne rozwiązania do obsługi podpisów. W przypadku usługi Adobe Sign można tworzyć kompletne procesy podpisywania uwzględniające podpisy cyfrowe, e-podpisy lub kombinację obu typów podpisów, zapewniając elastyczność tworzenia obiegów pracy zgodnych z własnymi rozwiązaniami i profilem ryzyka. Obsługują one pełny zakres mechanizmów bezpiecznego tworzenia podpisów, wliczając w to tokeny USB, karty smart oraz cyfrowe certyfikaty w chmurze. Pozwalają też na współpracę z wybranymi urzędami certyfikacji oraz organizacjami potwierdzającymi znaczniki. Usługi obsługują setki zaufanych urzędów znajdujących się na listach EUTL (European Union Trusted List) i AATL (Adobe Approved Trust List). W przypadku usługi Adobe Sign organizacje znajdujące się na obszarze Unii Europejskiej mogą bez obaw wdrażać procesy zgodne z wymaganiami zaawansowanych podpisów elektronicznych (AdES) oraz kwalifikowanych podpisów elektronicznych (QES) określonymi w nowych regulacjach dotyczących elektronicznej identyfikacji i usług zaufania (eIDAS).

Czy usługa Adobe Sign integruje się z popularnymi narzędziami biznesowymi, takimi jak Microsoft Office lub Box?

Tak. Korzystając z dostępnego do pobrania dodatku do programu Microsoft Outlook, Microsoft Word lub Microsoft PowerPoint w usłudze Office 365, można wysyłać dokumenty i prezentacje do podpisu bezpośrednio z aplikacji pakietu Office. Adobe Sign współpracuje także z aplikacjami Box, Dysk Google i Dropbox. Na przykład można wysyłać, podpisywać, śledzić i segregować podpisane dokumenty bezpośrednio ze swojego konta Box. Ponadto można pracować w aplikacji internetowej Adobe Sign, aby zapisywać pliki do aplikacji Box i otwierać je z niej.

Czy Adobe Sign to jedyna oparta na chmurze usługa w ramach Adobe Document Cloud?

Nie. Oprócz Adobe Sign firma Adobe oferuje usługi Adobe Document Cloud PDF. Usługi te są używane w bezpłatnej aplikacji Acrobat Reader DC i płatnych subskrypcjach programu Acrobat DC. Bezpłatne usługi obejmują możliwość prostego podpisywania dokumentów za pomocą narzędzia Wypełnij i podpisz, przechowywania i udostępniania plików online. Płatne usługi obejmują możliwość tworzenia, łączenia, edytowania, eksportowania i organizowania plików PDF za pomocą przeglądarki lub urządzenia mobilnego.

Dlaczego adres URL używany do logowania się na konto Adobe Sign zawiera nazwę EchoSign?

Adobe Sign powstało na bazie produktu EchoSign przejętego przez firmę Adobe, stąd adres URL dostępu do pulpitu Adobe Sign używa nazwy EchoSign.

Urządzenie mobilne

Do czego służy aplikacja mobilna Adobe Sign?

Adobe Sign to bezpłatna aplikacja mobilna przeznaczona dla urządzeń z systemem Android lub iOS, która działa jako przenośne uzupełnienie rozwiązań Adobe Sign. Aplikacja pozwala przeprowadzać kompletne transakcje biznesowe w podróży. Dzięki niej można wysyłać, podpisywać, śledzić i zarządzać podpisanymi dokumentami z poziomu urządzenia wyposażonego w system iOS lub Android. Ponadto jest ona idealnym narzędziem do zbierania podpisów elektronicznych osobiście od klienta. Na urządzeniach z systemem iOS można nawet podpisywać dokumenty offline. Aplikacja synchronizuje się automatycznie po powrocie do trybu online.

Jak pobrać bezpłatną aplikację mobilną Adobe Sign?

Aby pobrać najnowszą wersję tej aplikacji, należy odwiedzić sklep Google Play lub iTunes App Store.

Czy można używać aplikacji mobilnej Adobe Sign, aby uzyskiwać odręczne podpisy osobiście?

Tak. Aplikacji można używać, aby podpisywać się osobiście z dowolnego miejsca.

Czy mogę skorzystać z własnego podpisu podczas podpisywania?

Tak. Oprócz rysowania podpisu na urządzeniu mobilnym aplikacja mobilna Adobe Sign umożliwia również wykorzystanie aparatu urządzenia do zrobienia zdjęcia ręcznemu podpisowi i użycie go do podpisania dokumentu. Podpis zostanie automatycznie zsynchronizowany w Internecie i na urządzeniu mobilnym, umożliwiając dostęp do niego w dowolnym momencie.

Czy można używać aplikacji Adobe Sign, aby otrzymywać podpisy, kiedy urządzenie mobilne jest w trybie offline?

Tak. Dzięki aplikacji Adobe Sign na system iOS dokument można podpisać offline, nawet jeśli nie ma połączenia z Internetem. Dokument zostanie zsynchronizowany z chmurą automatycznie, gdy sieć będzie ponownie dostępna.

Czy aplikacja mobilna Adobe Sign obsługuje zarządzanie mobilnością przedsiębiorstw (EMM)?

Tak. Firma Adobe dokłada wszelkich starań, aby pomagać klientom biznesowym w spełnianiu wymagań dotyczących wydajności mobilnych rozwiązań biznesowych, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i zgodność z systemami firmowymi. Obecnie aplikacja mobilna Adobe Sign obsługuje platformę EMM Android for Work.

Czy można podpisywać elektronicznie dokumenty za pomocą innych aplikacji mobilnych firmy Adobe?

Tak. Można używać niektórych funkcji podpisywania za pomocą bezpłatnych aplikacji mobilnych Adobe Acrobat Reader DC lub Adobe Fill & Sign, ale żadna z nich nie dorównuje wszechstronnej funkcjonalności aplikacji mobilnej Adobe Sign. Za pomocą aplikacji można wypełniać i podpisywać dokumenty, prosić inne osoby o podpisy, śledzić cały proces i zarządzać podpisanymi dokumentami z dowolnego miejsca, a wszystko to przy jednoczesnym spełnianiu wymogów klasy biznesowej dotyczących bezpieczeństwa i zgodności. Aby dowiedzieć się więcej o opcjach przenośnych, należy przeczytać często zadawane pytania dotyczące aplikacji mobilnej Acrobat Reader DC.

Zakup Adobe Sign

Jak można wykupić dostęp do usługi Adobe Sign?

Adobe Sign można zakupić na następujące sposoby:

Podstawowe plany usługi Adobe Sign:

Popularne plany subskrypcji produktów Adobe:

Plan Adobe Sign dla użytkowników indywidualnych jest zawarty w następujących opcjach. Wyszukaj narzędzie Adobe Sign, aby korzystać z funkcji aplikacji Adobe Sign w ramach wymienionych aplikacji.

Plany Adobe Document Cloud:

Następujące plany zakupowe dotyczące zakupów grupowych są dostępne bezpośrednio od firmy Adobe i obejmują Acrobat Pro DC, konsolę administracyjną Adobe i wybrane plany biznesowe Adobe Sign.

Skontaktuj się z działem sprzedaży Adobe Enterprise.

Czy wraz z rozwiązaniem Creative Cloud dla firm można otrzymać funkcje klasy biznesowej lub korporacyjnej?

Nie. Plany Creative Cloud dla użytkowników korporacyjnych zawierają aplikację Acrobat Pro DC uwzględniającą funkcje podpisów elektronicznych wyłącznie dla użytkowników indywidualnych. Te rozwiązania są dostępne oddzielnie w planach Adobe Document Cloud dla użytkowników biznesowych lub korporacyjnych. Skontaktuj się z działem sprzedaży Adobe Enterprise, aby dowiedzieć się więcej.

Czy istnieje wersja próbna Adobe Sign?

Tak. Można również uzyskać wersję próbną usługi Adobe Sign, która działa w przeglądarce internetowej.

Legalność i zgodność z przepisami

Czy podpis elektroniczny jest prawnie honorowany?

Tak. Podpisy elektroniczne są prawnie wiążące w większości uprzemysłowionych krajów, a nawet kraje rozwijające się zaczynają wprowadzać prawa regulujące zagadnienie podpisów elektronicznych. W 2000 r. w Stanach Zjednoczonych przyjęto ustawę ESIGN Act nadającą moc prawną podpisom elektronicznym stosowanym w praktycznie wszystkich dziedzinach. W 1999 r. Unia Europejska wprowadziła dyrektywę dotyczącą podpisów elektronicznych służącą za podstawę regulacji prawnych wprowadzanych w poszczególnych krajach członkowskich. W 2016 r. we wszystkich 28 państwach członkowskich weszła w życie regulacja Unii Europejskiej dotycząca elektronicznej identyfikacji i usług zaufania (eIDAS), stanowiąca jedną, standaryzowaną regulację prawną. Pozostałe kraje również przyjęły podobne regulacje prawne. Więcej informacji można znaleźć w globalnym przewodniku po prawie podpisów elektronicznych.

Z jakimi regulacjami prawnymi oraz dotyczącymi bezpieczeństwa zgodna jest usługa Adobe Sign?

Usługa Adobe Sign spełnia lub przekracza surowe normy w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami prawa. Usługa Adobe Sign otrzymała certyfikaty zgodności z normami ISO 27001, SSAE SOC 2 Type 2, FedRAMP Tailored i PCI DSS. Dodatkowo usługę Adobe Sign można skonfigurować lub użyć tak, aby umożliwić organizacji dostosowanie do branżowych wymagań zgodności, takich jak HIPAA, FERPA, GLBA i FDA 21 CFR część 11. Należy pamiętać, że klienci są ostatecznie odpowiedzialni za upewnienie się, że usługa Adobe Sign jest skonfigurowana i zabezpieczona w taki sposób, aby umożliwić organizacji stosowanie się do branżowych obowiązków prawnych.

Czy usługa Adobe Sign jest zgodna z regulacjami dotyczącymi dostępności, jak np. Sekcja 508 (USA)?

Firma Adobe dokłada wszelkich starań, aby spełniać wymagania dotyczące dostępności w przypadku swoich produktów i usług. Sekcja 508 (USA) ma na celu eliminację barier w zakresie technologii informacyjnej, udostępnienie nowych możliwości osobom niepełnosprawnym oraz zachęcenie dorozwojutechnologii, które pomogą w osiągnięciu tych celów. Funkcje usługi Adobe Sign, które zapewniają dostępność osobom niepełnosprawnym, są podsumowane w Dobrowolnym szablonie dostępności usługi Adobe Sign (VPAT).

W jaki sposób firma Adobe będzie wspierała klientów w przypadku zakwestionowania podpisu elektronicznego?

Globalne doświadczenie firmy Adobe, rygorystyczne procedury zabezpieczeń, a także ciągłe monitorowanie stanu prawnego niezawodnie pomagają klientom w zachowaniu zgodności z rządowymi i branżowymi przepisami na całym świecie. Chociaż usługa Adobe Sign nie została nigdy skutecznie zaskarżona przed sądem, w przypadku podjęcia kroków prawnych firma Adobe zapewnia klientom pomoc w podtrzymaniu legalności elektronicznego podpisu (e-podpisu). W gestii firmy Adobe leżą następujące formy pomocy.

 • Informacje o rozwiązaniu i/lub dostęp do rejestrów kontrolnych podpisanego dokumentu
 • Objaśnienie rozwiązania Adobe Sign, podobnie jak podczas konferencji
 • Zapewnianie oświadczeń składanych pod przysięgą przez ekspertów firmy Adobe
 • Udostępnianie personelu w celu składania zeznań przez najlepiej poinformowaną osobę

Bezpieczeństwo i infrastruktura

Czy korzystanie z Adobe Sign jest bezpieczne?

Tak. Bezpieczeństwo procesów cyfrowych naszych klientów jest priorytetem w firmie Adobe. Procedury bezpieczeństwa zgodne z normami branżowymi są głęboko zakorzenione w naszej wewnętrznej kulturze, rozwoju oprogramowania oraz procesach operacji usług. Bez względu na to, czy chodzi o zarządzanie tożsamością, poufność danych czy integralność dokumentów, usługa Adobe Sign wykorzystuje najnowocześniejsze procedury bezpieczeństwa w celu ochrony dokumentów, danych oraz identyfikowalnych informacji osobistych. Usługa Adobe Sign otrzymała certyfikaty zgodności z normami ISO 27001, SOC 2 Typ 2 i PCI DSS. Więcej informacji można znaleźć na stronie Centrum zaufania Adobe Sign.

W jaki sposób konfigurowana jest infrastruktura usługi Adobe Sign na obszarze UE?

Usługa Adobe Sign w Unii Europejskiej (UE) jest hostowana w ramach usług sieciowych Amazon Web Services (AWS) w aktywnej/pasywnej konfiguracji centrum danych. Każde centrum danych znajduje się w osobnej placówce spółki Amazon, posiadającej fizycznie odrębną i niezależną infrastrukturę. Dwa podstawowe, jednocześnie aktywne centra danych Adobe Sign znajdują się pod Frankfurtem (Niemcy), a trzy zapasowe (pasywne) w Dublinie (Irlandia). Dane są synchronizowane we wszystkich centrach danych Adobe Sign na obszarze UE. Zapewniają one bardzo wysoką dostępność usług oraz odporność na awarie systemu w przypadku utraty zasilania.

Gdzie są przechowywane moje dane w usłudze Adobe Sign na obszarze UE?

Wszystkie dane Adobe Sign dotyczące transakcji klientów oraz dokumenty i metadane są bezpiecznie przechowywane w usługach przechowywania Amazon Simple Storage Service (S3) oraz Elastic Block Store (EBS) w centrach danych Adobe Sign we Frankfurcie (Niemcy) i Dublinie (Irlandia) na obszarze Unii Europejskiej (UE).

Co się stanie, jeśli na obszarze UE wystąpi utrata zasilania?

Usługa Adobe Sign na obszarze Unii Europejskiej (UE) jest hostowana w 2 jednocześnie aktywnych centrach danych w układzie wielopoziomowej redundancji, który wykorzystuje zautomatyzowane procesy w celu przekierowania ruchu z serwera aplikacji, bazy danych lub centrum danych, gdzie nastąpiła utrata zasilania. Zakładając bardzo mało prawdopodobny scenariusz, że we wszystkich aktywnych centrach danych we Frankfurcie (Niemcy) nastąpi utrata zasilania, dzięki zapasowym centrom danych Adobe Sign w Dublinie (Irlandia) będzie można odzyskać dane.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online