Często zadawane pytania | Dodatek Adobe Stock do programu PowerPoint

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące dodatku Adobe Stock do programu PowerPoint.

Dodatek Adobe Stock do programu Microsoft PowerPoint umożliwia wyszukiwanie zdjęć i ilustracji, wyświetlanie ich podglądu i kupowanie licencji w celu dodania ich do prezentacji PowerPoint. Za pomocą tego dodatku można wyświetlać podgląd obrazów Adobe Stock na slajdach, logować się do usługi i korzystać ze swojego konta Adobe Stock w celu nabycia licencji na obrazy. Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz skorzystać z miesięcznego, bezpłatnego okresu próbnego Adobe Stock, a następnie kupić jeden z planów subskrypcyjnych Adobe Stock.

Nie. Dodatek ten można zainstalować bez opłat ze Sklepu Microsoft Office. Pobieranie i instalowanie dodatku oraz wyświetlanie podglądów obrazów Adobe Stock nie wymaga aktywnej subskrypcji Adobe Creative Cloud ani Adobe Stock. Natomiast uzyskanie licencji na zasoby Adobe Stock wymaga uiszczenia opłaty lub wykorzystania subskrypcji.

Tak. Nowi użytkownicy mogą przez miesiąc bezpłatnie wypróbować usługę Adobe Stock.

Dodatek Adobe Stock do programu PowerPoint można zainstalować ze Sklepu Microsoft Office.

Dodatek Adobe Stock do programu PowerPoint jest obsługiwany w systemie macOS i Windows oraz w przeglądarkach internetowych (WWW). Nie jest natomiast obsługiwany na platformach iOS i Android.

Dodatek do programu PowerPoint jest obsługiwany w następujących przeglądarkach:

  • Internet Explorer 11 lub nowszy
  • Microsoft Edge
  • Chrome
  • Firefox
  • Safari (macOS)
Uwaga:

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy zaktualizować przeglądarkę do najnowszej wersji.

Tak. Przedsiębiorstwa mogą wykonywać scentralizowane wdrożenia tego rozwiązania dla swoich użytkowników. Szczegółowe informacje podano w tym artykule pomocy technicznej Microsoft.

Nie. Z dodatku można korzystać bez zalogowania na konto. Wyszukiwanie obrazów i wstawianie ich podglądu do prezentacji nie wymaga logowania. Jednak aby kupić licencje na obrazy, trzeba będzie się zalogować.

Dodatek Adobe Stock do programu PowerPoint obsługuje standardowe fotografie i ilustracje. Obrazy premium, prace wektorowe i inne typy zasobów (np. wideo) nie są obsługiwane.

Widok wyświetlany w dodatku jest uzależniony od widoku wybranego w serwisie Adobe Stock. Aby go zmienić, przejdź do serwisu Adobe Stock i skorzystaj z rozwijanej listy w prawym górnym rogu paska nawigacyjnego.

Nie. Biblioteki Creative Cloud nie są dostępne z programu PowerPoint.

Aby dodać obrazy do prezentacji, wybierz obraz z wyników wyszukiwania i kliknij opcję Kup licencję i dodaj do programu PowerPoint lub Podgląd w programie PowerPoint. Podgląd w programie PowerPoint umożliwia wstawienie do prezentacji wersji podglądowej obrazu ze znakiem wodnym. Aby uzyskać licencję na taki obraz, można kliknąć opcję Kup licencję i dodaj do programu PowerPoint. Spowoduje to dodanie tego obrazu w wysokiej rozdzielczości i bez znaku wodnego.

Tak, można używać obrazów, na które kupiono wcześniej licencję w Adobe Stock. Użytkownicy zalogowani mogą wybrać opcję Historia i kartę Historia licencji, aby wyświetlić obrazy, na które ich konto ma już licencję.

Tak. Można łatwo wyświetlić wszystkie podglądane wcześniej obrazy. Aby to zrobić, kliknij kartę Zaloguj się na górze po prawej stronie panelu. Jeśli sesja logowania jest już aktywna, kliknij nazwę konta w prawym górnym rogu panelu. Z rozwijanej listy wybierz polecenie Historia i kliknij kartę Historia podglądu. Kliknij numer ID wyświetlony obok pożądanego obrazu, aby wrócić do jego szczegółowych danych i kupić licencję. Widok Historia podglądu jest odświeżany po każdym uruchomieniu programu PowerPoint.

Historia licencji zostanie zsynchronizowana z planem subskrypcyjnym Adobe Stock. Wszystkie licencjonowane obrazy będą widoczne na stronie Historia licencji.

Dodatek do programu PowerPoint obsługuje wprawdzie rozbudowaną funkcję wyszukiwania wizualnego Adobe Stock, ale dodatkowe filtry oferowane w wersji przeglądarkowej nie są w nim obecnie dostępne.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?