Adobe Connect — materiały szkoleniowe i pomoc techniczna

Odwiedź Centrum pomocy Covid 19, aby dowiedzieć się, jak aplikacja Adobe Connect może pomóc w tej trudnej sytuacji.

Rozpocznij

Pobierz, odszukaj pomoc dla członków i poznaj podstawy.

Rozpocznij

Samouczki

Znajdź samouczki dla użytkowników początkujących i doświadczonych, które pomogą poprawić umiejętności.

Samouczki

Podręcznik użytkownika

Uzyskaj skrócone odpowiedzi i szczegółowe procedury.

Podręcznik użytkownika


Rozwiązywanie problemów i pomoc

Skorzystaj z narzędzia Connection Test, aby rozwiązać problemy z połączeniami. W pokoju spotkań wybierz kolejno Help > Troubleshooting, aby uruchomić test. Aby uzyskać więcej informacji o problemach z połączeniem, zobacz temat Rozwiązywanie problemów z łącznością | Adobe Connect.

Znajdź listę dostępnych szkoleń i zarejestruj się na to, którego potrzebujesz.

Aplikacja na komputery jest wymagana do udostępniania ekranu, konwersji nagrań i udostępniania plików. Zobacz aplikację na komputery.

Wtyczka Flash nie jest domyślnie włączona w przeglądarkach. Mogą też występować problemy ze środowiskiem testowym. Aby wziąć udział w spotkaniu w przeglądarce, zobacz temat Branie udziału w spotkaniach w przeglądarce.

Pokój spotkań można utworzyć w programie Adobe Connect Central.

Tak. Istnieje możliwość wypróbowania programu Adobe Connect przed wykupieniem subskrypcji. Jeśli otrzymasz zaproszenie na spotkanie w programie Adobe Connect, nie potrzebujesz konta w wersji próbnej. Wystarczy kliknąć otrzymane łącze spotkania.

Tak. Zachęcamy użytkowników do zainstalowania aplikacji z wyprzedzeniem i uruchomienia testu diagnostycznego przed spotkaniem w celu zapewnienia jego sprawnego przebiegu. Więcej informacji o aplikacji komputerowej.

Tak. Masz kilka możliwości kontroli nad tym, kto może dołączyć do spotkania. Z pokoju spotkań programu Adobe Connect wybierz kolejno Meeting > Manage Access and Entry, a następnie wybierz jedną z opcji w podmenu. Istnieje także możliwość zarządzania uczestnikami spotkania z programu Adobe Connect Central.

Dowiedz się, jak określić pojemność pokojów Adobe Connect. Więcej informacji na temat licencjonowania można znaleźć na stronie Licencjonowanie Adobe Connect.

Tak. Wybierz kolejno Pods > Video Telephony, a następnie kliknij polecenie Open Stream. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu wideo na spotkaniach.

Aby włączyć lub wyłączyć mikrofon, kliknij jego przycisk na pasku menu. Możesz też wybrać polecenie Mute My Microphone z menu obok przycisku mikrofonu. Dowiedz się więcej o dźwięku w spotkaniach.

Nagrania spotkań są zapisywane w formacie programu Flash, który nie jest obsługiwany na wielu urządzeniach przenośnych. Dowiedz się, jak przekonwertować nagranie do formatu MP4, aby odtworzyć je na urządzeniu przenośnym.

Po zarejestrowaniu spotkania do nagrania jest przypisywany unikatowy adres URL zapisywany na karcie Recordings (Nagrania) pokoju spotkań w programie Connect Central. Dowiedz się, jak odtworzyć nagrane spotkanie i udostępnić nagranie innym.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Konfiguracja zapory i serwera proxy w Adobe Connect 12.

Tak. Dowiedz się, jak zintegrować program Adobe Captivate i Adobe Connect, aby korzystać z programu Adobe Connect jako systemu zarządzania materiałami szkoleniowymi (LMS).

Dowiedz się, jak korzystać z Kreatora zdarzeń, aby utworzyć zdarzenie lub jak korzystać z Kreatora seminarium, aby utworzyć seminarium.

Jeżeli wystąpi błąd spowodowany podaniem nieprawidłowej nazwy użytkownika lub hasła, możesz łatwo zresetować hasło, klikając łącze Forgot Your Password.

Dane karty kredytowej i inne informacje rozliczeniowe można zaktualizować na stronie Zarządzaj subskrypcją. Przejdź do sklepu Adobe Connect Online Store, a następnie wprowadź numer i hasło zamówienia, aby uzyskać dostęp do konta.

Po wygaśnięciu wersji próbnej zamów miesięczną lub roczną subskrypcję, aby zachować pokój spotkań. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Często zadawane pytania na temat programu Adobe Connect.

W programie Adobe Connect Central wybierz kolejno Administration > Service Plan > Change Service Plan > Cancel Your Plan. Subskrypcję możesz także anulować ze sklepu Adobe Connect Online Store. Wystarczy wprowadzić numer i hasło zamówienia, aby uzyskać dostęp do konta. Więcej informacji o zarządzaniu kontem w programie Adobe Connect zawierają często zadawane pytania na temat programu Adobe Connect.

Aby przejść ze starych licencji na nowe w Adobe Connect, zobacz artykuł Mapowanie ze starych licencji Adobe Connect na nowe.

docker.errors.DockerException: Error while fetching server API version: ('Connection aborted.', FileNotFoundError(2, 'No such file or directory'))

Ten komunikat o błędzie wyświetla się, gdy narzędzie Podman nie jest zainstalowane poprawnie lub użytkownik zalogował się używając użytkownika głównego (sudo su). Wykonaj następujące czynności:

 1. Usuń Podman, sudo yum remove podman-remote.
 2. Wyloguj się z konta bieżącego użytkownika i zaloguj się ponownie.
 3. Uruchom, ./external/install.sh.

Uwaga: nie zmieniaj użytkownika na głównego („sudo su” lub inne pokrewne polecenie) ani nie używaj operacji sudo podczas uruchamiania skryptu.

Serwer multimedialny wymaga usługi NAT 1:1, co oznacza, że każdy ruch wychodzący i wchodzący do serwera multimedialnego w Internecie musi używać publicznego adresu IP. Serwer multimedialny automatycznie odkrywa swój publiczny adres IP, aby użyć protokołu STUN, po skonfigurowaniu usługi 1:1  NAT dla serwera multimedialnego na routerze lub zaporze. Przejdź do interfejsu administratora bramy WebRTC i upewnij się, że mediaver może wykryć swój publiczny adres IP. 

https://adminwebrtc.yourdomain.com/admin/#/servers

Media Server nie jest osiągalny dla klientów nawet przy prawidłowym działaniu usługi 1:1 NAT 

Klient WebRTC używa ICE i próbuje ustanowić strumień audio-video z serwerem multimedialnym w poniższej kolejności:

 • UDP w zakresie portów od 35000 do 65535 

 • TCP na porcie 3478

 • TLS na porcie 443 

 • Klient oparty na C12 WebRTC będzie próbował wszystkich opcji (TCP i UDP), zanim przełączy się na TLS na porcie 443

Connect 12 jest domyślnie zaprojektowany z założeniem, że CPS i WebRTC oraz New Connect Cluster (NCC) znajdują się w tej samej sieci VLAN/VPC lub domenie rozgłoszeniowej. Jeśli znajdują się one w różnych sieciach, upewnij się, że masz odpowiedni przełącznik trzeciej warstwy pomiędzy CPS i NCC/WebRTC, aby mieć łączność sieciową w obu kierunkach. 

Aby sprawdzić łączność sieciową pomiędzy CPS a NCC, użyj protokołów CURL i Telnet. 

Połączenia CPS i NCC działają tylko za pomocą protokołu HTTPS.

Poniższy błąd pojawia się w dzienniku kontenera FMGW. Druga instancja programu Redis ma być uruchamiana jako replika. 

ERROR [FM.LiveSwitch.Signalling.Server.IdleThread][-] 2022-07-21T12:46:29.439Z Unexpected error in idle thread. 
StackExchange.Redis.RedisServerException: READONLY You can't write against a read only replica. 

Rozwiązanie:  

Otwórz plik konfiguracyjny odpowiadający usłudze Redis i zmień wartość atrybutu „slave-read-only” na „no”. 

W celu obejścia tego problemu należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. cd ncc-onprem-installer.
 2. mv Images images.
 3. sed -i 's/Images\//images\//' Installer/utils/global_constants.py.
 4. Odinstaluj - wykonaj uninstall.sh.
 5. Zainstaluj ponownie - wykonaj MainInstall.sh.

Opcje kontaktu

Connect

Pomoc techniczną można uzyskać w następujący sposób: 

Telefonicznie: patrz Numery telefonów Adobe Connect.

Czat:     kliknij ikonę rozmowy w prawym dolnym rogu, aby porozmawiać ze specjalistą ds. produktów. 

Nie wiesz, czy przysługuje Ci pomoc techniczna? Sprawdź, czy ten typ użytkownika dotyczy Ciebie i poznaj nasze warunki pomocy technicznej dla firm.