Adobe Captivate — Materiały do nauki i pomoc techniczna

Rozwiązywanie problemów i pomoc

Po utworzeniu przycisku wstrzymywania slajdu wybierz opcję Stop Slide Audio When Paused jako jedną z właściwości przycisku. Dowiedz się więcej o przyciskach interaktywnych i właściwościach przycisków.

Pobierz najnowszą poprawkę dla programu Captivate i dowiedz się, jakie problemy zostały rozwiązane. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o wydaniu dla najnowszej poprawki.

Aby odzyskać uszkodzony projekt, użyj pliku kopii zapasowej i wyczyść pamięć podręczną projektu. W tym artykule szczegółowo opisano procedurę odzyskiwania uszkodzonego projektu.

Aby zainstalować program Adobe Captivate, patrz pobieranie programu Captivate.

Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z pobieraniem aplikacji Captivate i innych aplikacji.

Tak. Wersję próbną można pobrać ze strony wersji próbnej Captivate.

Program Captivate możesz zainstalować na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Adobe.

Tak. W oknie dialogowym Publikuj kliknij pozycję HTML5 dostępną w obszarze Output Format. Szczegółowe instrukcje znajdują się w sekcji Publikowanie projektów w formacie HTML5 w programie Adobe Captivate.

Tak. Wybierz jedno z ustawień inteligentnych lub ustawień domyślnych YouTube. Lub na pasku narzędzi kliknij pozycje Publish > Publish to Computer i wybierz opcję Video dostępną w menu Publish as. Szczegółowe instrukcje znajdują się w sekcji Publikowanie projektów w formacie MP4 w programie Adobe Captivate.

W programie Captivate podpisy można wygenerować automatycznie podczas nagrywania. Można również je wstawić do slajdów ręcznie. Patrz sekcja: Edytowanie i tworzenie podpisów tekstowych w programie Captivate.

Wybierz pozycje File > Record New Video Demo i określ, co chcesz nagrać. Szczegółowe instrukcje zawarto w sekcji Nagrywanie demonstracji wideo w programie Adobe Captivate.

Zaloguj się na konto Adobe. W sekcji Hasło wybierz polecenie Zmień dla opcji Bieżące hasło, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować.

Możesz zaktualizować dane karty kredytowej z poziomu strony swojego konta pod adresem adobe.com. Patrz sekcja Płatność w obszarze Sklep Adobe | Najczęściej zadawane pytania dotyczące zamówień online i płatności.

Wersję próbną programu Captivate można zamienić na subskrypcję. Wystarczy wybrać opcję subskrypcji dostępną na stronie Adobe Captivate. Dodatkowe informacje zawarto w sekcji Informacje o subskrypcji i ceny w sekcji najczęściej zadawanych pytań dot. programu Captivate.

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili, kontaktując się z pomocą techniczną firmy Adobe. Po anulowaniu nie ma możliwości dalszego korzystania z oprogramowania. Dodatkowe informacje zawarto w sekcji Informacje o subskrypcji i ceny w sekcji najczęściej zadawanych pytań dot. programu Captivate.

Społeczność

Dołącz do konwersacji.

Popularne podfora programu Captivate