Substance 3D Designer — Nauka i wsparcie

Rozpocznij

Zainstaluj, poznaj podstawy i rozpocznij pierwszy projekt.

Rozpocznij

Podręcznik użytkownika

Uzyskaj skrócone odpowiedzi i szczegółowe procedury.

Podręcznik użytkownika

Samouczki

Znajdź samouczki dla użytkowników początkujących i doświadczonych, które pomogą poprawić umiejętności.

Samouczki


Rozwiązywanie problemów i pomoc

Program Designer można pobrać w witrynie Creative Cloud.  Jeśli pojawi się monit, zaloguj się na konto Adobe i kliknij przycisk Pobierz lub Instaluj dla aplikacji. Więcej informacji: Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Możesz zainstalować program Designer i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

ikona pobierania

Nadal potrzebujesz pomocy? Znajdź więcej rozwiązań dotyczących pobierania i instalacji

Designer jest aplikacją przeznaczoną do tworzenia tekstur, materiałów i efektów 2D w interfejsie opartym na węzłach. Skupia się na generowaniu proceduralnym, parametryzacji i nieniszczących obiegach pracy. 

Dokumentacja programu Substance 3D Designer zawiera informacje dotyczące znanych problemów i ich rozwiązania. Dokumentacja jest dostępna tutaj.

Na forum można również porozmawiać z innymi użytkownikami programu Designer oraz programistami firmy Adobe. Odwiedź fora tutaj.

Więcej informacji na temat węzła HBAO można znaleźć tutaj.

Rozdzielczość węzłów zależy od trybu rozdzielczości. Więcej informacji na temat trybów rozdzielczości można znaleźć w dokumentacji.

Aby połączyć dwa węzły, typ wyjścia pierwszego węzła musi być zgodny z typem wejścia drugiego węzła. Na przykład podłączenie wyjścia w skali szarości do wejścia w kolorze nie będzie działać. Węzeł konwersji skali szarości i węzeł mapy gradientu mogą pomóc w konwersji typów wyjść.

Minimalne i zalecane wymagania systemowe są dostępne tutaj.

Dowiedz się, jak publikować pliki SBSAR lub eksportować obrazy tutaj.

Istnieją różne metody importowania zasobów. Możesz przeciągnąć zasoby do programu Substance 3D Designer z przeglądarki plików, aby zaimportować je do projektu. Możesz także użyć łącza, aby zasób był aktualizowany przy każdej aktualizacji pliku. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z artykułem o łączeniu i importowaniu zasobów.

Optymalizacja materiałów pod kątem innych aplikacji to dobry pomysł, zwłaszcza jeśli będziesz udostępniać swoje materiały wielu osobom. Dowiedz się, jak optymalizować materiały tutaj.

Ujawnienie parametru pozwala innym aplikacjom dynamicznie aktualizować materiały bez konieczności przeskakiwania pomiędzy aplikacjami. Dowiedz się, jak ujawniać parametry tutaj.

Zwiększ czytelność swoich wykresów, stosując się do sprawdzonych metod ich tworzenia. Przestrzegaj tych sprawdzonych metod, aby uporządkować swoje węzły i uniknąć problemów.

Węzeł wypełniania powodziowego to wydajny węzeł, który może pomóc zaoszczędzić czas i poprawić wyniki. Dowiedz się więcej o wypełnianiu powodziowym tutaj.