Substance 3D Sampler — Nauka i wsparcie

Rozpocznij

Zainstaluj, poznaj podstawy i rozpocznij pierwszy projekt.

Rozpocznij

Podręcznik użytkownika

Uzyskaj skrócone odpowiedzi i szczegółowe procedury.

Podręcznik użytkownika

Społeczność

Poznaj innych użytkowników programu Sampler i udostępniaj swoje kompozycje.

Społeczność


Rozwiązywanie problemów i pomoc

Możesz pobrać program Sampler w witrynie Creative Cloud.  Jeśli pojawi się monit, zaloguj się na konto Adobe i kliknij przycisk Pobierz lub Instaluj dla aplikacji. Więcej informacji: Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Tak. Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud z katalogu aplikacji Creative Cloud. Zaloguj się, używając identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie i instalacja wersji próbnej aplikacji Creative Cloud.

Możesz zainstalować program Sampler i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

ikona pobierania

Nadal potrzebujesz pomocy? Znajdź więcej rozwiązań dotyczących pobierania i instalacji

Sampler jest narzędziem projektowym do tworzenia materiałów i środowisk. Sampler posiada zaawansowane narzędzia do konwersji obrazów lub zdjęć na materiały do układania. Sampler zawiera wiele zasobów startowych, które możesz łączyć, aby stworzyć niepowtarzalne, niestandardowe materiały. Sampler posiada również narzędzia do tworzenia i edytowania panoramicznych świateł środowiskowych. Dzięki zaawansowanym narzędziom do eksportowania można wykorzystywać światła środowiskowe i materiały stworzone za pomocą programu Sampler w aplikacjach Adobe Substance 3D oraz w większości innych aplikacji 3D.

Dokumentacja programu Substance 3D Sampler zawiera informacje dotyczące znanych problemów i ich rozwiązania. Dokumentacja jest dostępna tutaj.

Na forum można również porozmawiać z innymi użytkownikami programu Designer oraz programistami firmy Adobe. Odwiedź fora tutaj.

Aby rozpocząć tworzenie materiału z obrazu, przeciągnij obraz na pusty materiał. Wybierz opcję Image to Material (Obraz na materiał). Proces przekształcania obrazu w materiał został omówiony w tym filmie wraz z wieloma metodami rozwiązywania typowych problemów.

Najpierw utwórz nowy projekt, używając jednej z metod opisanych na tej stronie. Po otwarciu projektu możesz stworzyć nowe światło środowiskowe w panelu Projekt. Kliknij ikonę Dodaj po prawej stronie nagłówka Environment lights (Światła środowiskowe).

Filtry te wymagają specjalnego sprzętu. Sprawdź, czy spełniasz wymagania minimalne, przechodząc do sekcji Wymagania techniczne tutaj.

Filtry utworzone przez członków społeczności można znaleźć na stronie Substance Share. Możliwe jest również tworzenie filtrów za pomocą programu Adobe Substance 3D Designer.
Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu filtrów, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą filtrów niestandardowych tutaj.

Sprawdź tutaj wymagania techniczne programu Sampler.

Dowiedz się, jak wyeksportować pliki i bitmapy z programu Substance tutaj.

Jeśli program Sampler działa powoli, przyczyną mogą być sterowniki. Tutaj można znaleźć kroki, za pomocą których można poprawić wydajność programu Sampler.

Lista typowych problemów technicznych jest dostępna tutaj.