Substance 3D Stager — Nauka i wsparcie

Rozpocznij

Zainstaluj, poznaj podstawy i rozpocznij pierwszy projekt.

Rozpocznij

Instrukcja użytkownika

Uzyskaj skrócone odpowiedzi i szczegółowe procedury.

Instrukcja użytkownika

Samouczki

Znajdź samouczki dla użytkowników początkujących i doświadczonych, które pomogą poprawić umiejętności.

Samouczki


Rozwiązywanie problemów i pomoc

Możesz pobrać aplikację z witryny Creative Cloud. Jeśli pojawi się monit, zaloguj się na konto Adobe i kliknij przycisk Pobierz lub Instaluj dla aplikacji. Więcej informacji: Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Tak. Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud, w tym programu Photoshop, z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie i instalacja wersji próbnej aplikacji Creative Cloud.

Możesz zainstalować program Substance 3D Stager i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeśli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich urządzeń. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Zaloguj się na konto Adobe. Następnie kliknij przycisk Zmień dla opcji Bieżące hasło i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie. Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować i zmienić.

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

W programie Substance 3D Stager możesz tworzyć trójwymiarowe sceny, ustawiając modele, materiały, światła i kamery w wirtualnym świecie. Możesz również tworzyć obrazy na potrzeby kreowania marki, projektowania odzieży, wnętrz, postaci i środowiska lub tworzenia grafiki i ilustracji 3D. 

Aplikacje Adobe Dimension i Adobe Substance 3D Stager mają wiele wspólnych funkcji, ale także kilka istotnych różnic. Aby uzyskać pełne zestawienie funkcji tych aplikacji, zobacz porównanie tutaj.

Substance 3D Stager jest aplikacją konstrukcyjną, która służy przede wszystkim do łączenia treści z innych aplikacji 2D i 3D w celu tworzenia scen. Program Stager ma rozbudowane narzędzi do stosowania układów, teksturowania, oświetlenia, kadrowania i renderowania. Posiada również uproszczone narzędzia do tworzenia i kompozycji, ale nie jest wyspecjalizowany w tym zakresie.

Zobacz tutaj krótką listę najbardziej popularnych formatów plików:

 • Modele: FBX, OBJ, CAD, USDZ/C, GLF/GLB
 • Materiały: SBSAR, MDL (tylko Adobe Standard Material), MTL
 • Światła: EXR, HDRI, SIBL
 • Obrazy: PSD, AI, JPG, PNG, EXR, TGA 

Zobacz pełną listę obsługiwanych formatów plików, aby uzyskać więcej informacji.

Sprzęt ma znaczący wpływ na wydajność i możliwości podczas pracy w technologii 3D. 

Zalecamy korzystanie z urządzenia wyposażonego w wydzieloną kartę graficzną, nowoczesny, wielordzeniowy procesor i dużą ilość pamięci. Laptopy profesjonalne lub gamingowe sprawdzą się dobrze, ale ograniczają stopień złożoności tworzonych scen. Urządzenia stacjonarne zapewniają najlepszą wygodę i możliwość tworzenia dużych scen. 

Sprawdź wymagania systemowe, aby poznać wszystkie zalecenia.

Jest to zazwyczaj spowodowane nieobsługiwanymi sytuacjami graficznymi.

 • Sprawdź, czy Twój system przekracza minimalne wymagania.
 • Zaktualizuj sterowniki karty wideo (Windows).
 • Odłącz dodatkowe monitory.
 • Odłącz zewnętrzne procesory graficzne.

Zazwyczaj przyczyną tych problemów jest słabe mapowanie UV.

Wybierz kolejno opcje Object > Generate UVs (Obiekt > Generuj mapowanie UV), aby funkcja Dimension (Wymiary) automatycznie zastąpiła obecne mapowanie UV nowo wygenerowanym mapowaniem UV. To rozwiąże niektóre problemy, takie jak nakładające się lub brakujące mapowanie UV. Jeśli generowanie mapowania UV nie rozwiąże problemu, być może trzeba będzie go naprawić w aplikacji przeznaczonej do modelowania lub teksturowania.

Całkowita jakość tworzonego obiektu 3D zależy od kilku czynników. 

Po pierwsze od rozdzielczości obrazów użytych do stworzenia tekstury lub naklejki. 
Po drugie od mapowania UV modeli, które decydują o sposobie spłaszczania modeli w przestrzeni 2D w celu zmapowania obrazów na powierzchni. 
Po trzecie od rozmiaru wyjściowego (rozdzielczość, w jakiej obraz zostanie zrenderowany).
Uwaga: Formaty wektorowe, takie jak AI i SVG, są rasteryzowane w swoim bieżącym rozmiarze podczas importu.

Aby poprawić jakość obrazów:

 • Sprawdź rozmiar oryginalnych plików wektorowych (AI/SVG) i użyj wystarczająco dużego rozmiaru.
 • Wybierz kolejno opcje Object > Export UVs (Obiekt > Eksportuj mapowanie UV), aby sprawdzić mapowanie UV swojego obiektu. Obszar, na który nakładana jest grafika, może nie mieć wystarczającej rozdzielczości UV. W tym przypadku, może być konieczne ręczne zmapowanie UV obiektu w aplikacji do modelowania.
 • Sprawdź rozdzielczość tekstury lub naklejki w porównaniu do rozmiaru wyjściowego. Jeśli renderujesz w dużej rozdzielczości, ale używasz małych tekstur, doprowadzi to do rozmycia obrazu.

Jest to znany problem, nad którego rozwiązaniem pracujemy obecnie z firmą AMD. Inne procesory graficzne AMD powinny działać poprawnie.

Zaznacz obiekt. Użyj menu Camera > Frame Selection (Kamera > Wybór klatek), aby przesunąć kamerę na pozycję obiektu.

Jeśli obiekt nadal nie jest widoczny, może mieć nieprawidłowe wartości norm lub inny problem związany z geometrią, który należy naprawić w aplikacji do modelowania.