Użyj weryfikacji dwuetapowej, aby zabezpieczyć swoje konto

Zabezpiecz swoje konto za pomocą kodu logowania, jako dodatku do hasła.

Aby wzmocnić zabezpieczenia konta możesz skonfigurować weryfikację dwuetapową. Po ukończeniu konfiguracji do zalogowania się na konto Adobe będzie wymagany kod weryfikacyjny przed wprowadzeniem hasła Adobe ID. Kod ten może być przesyłany do aplikacji Adobe Account Access, na adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.

Weryfikacja konta za pomocą weryfikacji dwuetapowej

Jeśli jako domyślną metodę weryfikacji wybrano pocztę elektroniczną, kod weryfikacyjny zostanie wysłany na Twój adres e-mail. Po wprowadzeniu adresu e-mail na ekranie logowania pojawi się monit z prośbą o wybranie metody uwierzytelniania.

 1. Wybierz strzałkę obok opcji Wyślij kod na adres [Twój adres e-mail].

  Kod weryfikacyjny zostanie wysłany na adres e-mail powiązany z Twoim kontem e-mail. 

  Wybierz sposób otrzymania kodu weryfikacyjnego

 2. Sprawdź pocztę e-mail i wprowadź kod logowania w oknie weryfikacji dwuetapowej. Następnie wybierz opcję Zweryfikuj kod.

  Wprowadź kod i kliknij opcję Zweryfikuj kod

  Zostanie wyświetlony ekran logowania. 

 3. Po zweryfikowaniu kodu wprowadź hasło na następnym ekranie, aby zalogować się na konto Adobe.

Po wprowadzeniu adresu e-mail zostanie wyświetlona prośba o wprowadzenie kodu logowania wysłanego na telefon komórkowy. 

Sprawdź telefon komórkowy i wprowadź kod logowania w oknie weryfikacji dwuetapowej. Następnie wybierz opcję Zweryfikuj kod

Ekran Weryfikacji dwuetapowej

Po zweryfikowaniu kodu wprowadź hasło na następnym ekranie, aby zalogować się na konto Adobe. 

Weryfikacja konta za pomocą aplikacji uwierzytelniającej

Wyświetli się monit o zalogowanie się. 

Powiadomienie aplikacji Adobe Account Access

Wyświetli się monit o zalogowanie się. 

Powiadomienie Adobe Authenticator

Aby zatwierdzić logowanie, wybierz przycisk Zaakceptuj. Wprowadź hasło na następnym ekranie, aby zalogować się na konto Adobe.

Można też wprowadzić kod weryfikacyjny wygenerowany przez aplikację Adobe Authenticator w monicie logowania. 

 1. Po wprowadzeniu adresu e-mail Adobe zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu logowania z aplikacji uwierzytelniającej.

  Aby wyświetlić ten kod, otwórz aplikację uwierzytelniającą.

  Kod logowania z aplikacji uwierzytelniającej
  Kod logowania z aplikacji uwierzytelniającej

 2. Wprowadź kod do swojego konta. Następnie wybierz opcję Zweryfikuj kod.

 3. Po zweryfikowaniu kodu wprowadź hasło na następnym ekranie, aby zalogować się na konto Adobe. 

Jak używać weryfikacji dwuetapowej w przypadku starszych produktów

Niektóre starsze produkty nie obsługują weryfikacji dwuetapowej opartej na wiadomości e-mail lub telefonie. Aby używać na tych produktach weryfikacji dwuetapowej, należy użyć aplikacji uwierzytelniającej takiej jak Adobe Authenticator lub Googleaplikacja uwierzytelniająca.

Po skonfigurowaniu weryfikacji dwuetapowej, zaloguj się w następujący sposób:

 • W polu Adres email wpisz identyfikator Adobe ID.
 • W polu Hasło wprowadź hasło, a następnie dwukropek (:) i kod z aplikacji uwierzytelniającej. Na przykład, jeśli twoje hasło brzmi abcdef, a kod wygenerowany przez aplikację uwierzytelniającą to 667788, wprowadź abcdef:667788 w polu Hasło, jak pokazano na obrazku poniżej.
Przykładowa nazwa użytkownika i hasło: weryfikacja dwuetapowa w starszych produktach
Przykładowa nazwa użytkownika i hasło: weryfikacja dwuetapowa w starszych produktach

Masz problemy z weryfikacją dwuetapową? 

 • Jeśli kod nie dotarł, odczekaj chwilę, ponieważ dostarczenie kodu może potrwać kilka minut.
 • Jeżeli wybrano dostarczenie kodu przez wiadomość e-mail, spróbuj wyszukać wiadomość z adresu account-noreply@adobe.com w folderach ze spamem lub ofertami.

Jeśli kod nadal nie dotrze, użyj opcji Wybierz inną metodę otrzymania kodu, aby ponownie wygenerować kod za pomocą innej metody.

Użyj innej metody do otrzymania kodu

Na ekranie, na którym wprowadzasz kod, zaznacz opcję Nie pytaj ponownie. Monit o wprowadzenie kodu nie będzie już wyświetlany na urządzeniu.

Nawet jeśli nie masz aktywnej weryfikacji dwuetapowej, możesz otrzymać monit o uwierzytelnienie konta za pomocą kodu wysłanego na Twój adres e-mail lub numer telefonu. Uwierzytelnianie odbywa się po próbach logowania, które nie są zgodne z wzorcami normalnego użytkowania i pomagają chronić konto.

Aby potwierdzić, że logujesz się właśnie Ty, a nie intruz, wprowadź kod wysłany na Twój adres e-mail lub numer telefonu.

Test CAPTCHA sprawdza, czy logowanie odbywa się przez człowieka, a nie przez zautomatyzowany program komputerowy (bot). Test CAPTCHA wyświetla zadania, które mogą rozwiązać ludzie, a nie programy komputerowe. Na przykład możesz zobaczyć kilka zdjęć, z których musisz wybrać takie, na których widnieje pojazd. Test CAPTCHA wyświetla się, zanim zalogujesz się na swoje konto.

Test CAPTCHA na stronie logowania i rejestracji używa usługi firmy Google o nazwie reCAPTCHA

Uwaga:

Aby wyświetlić wymagania przeglądarki dotyczące reCAPTCHA i rozwiązać wszelkie problemy, zobacz ten artykuł w witrynie Google.

Po włączeniu weryfikacji dwuetapowej, program Adobe zawsze prosi o kod przed weryfikacją hasła.Pomaga to chronić konto i zapobiega zgadywaniu hasła przez atakujących.

Jeśli otrzymujesz nieproszony kod, oznacza to, że ktoś próbował zalogować się na Twoje konto. Ponieważ ta osoba nie ma kodu, nie może przejść na ekran hasła i ukończyć logowania. Jako dodatkowe zabezpieczenie można jednak zmienić hasło.

Musisz dezaktywować aplikację uwierzytelniającą, logując się na swoje konto. Aby się zalogować, należy skonfigurować więcej niż jedną metodę uwierzytelniania. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz uzyskać dostępu do aplikacji uwierzytelniającej, możesz otrzymać kod na swój telefon lub główny adres e-mail.

 1. Zaloguj się na stronie https://account.adobe.com/security

 2. W sekcji Weryfikacja dwuetapowa wyłącz aplikację Adobe Authenticator.

  Sekcja Weryfikacja dwuetapowa

 3. Wybierz polecenie Usuń, aby dezaktywować Adobe Authenticator jako metodę weryfikacji dwuetapowej.

  Usuń aplikację Adobe Authenticator

  Gdy skończysz, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający dezaktywację aplikacji Adobe Authenticator; taki sam komunikat otrzymasz także pocztą elektroniczną. 

Tak. Należy jednak skonfigurować więcej niż jedną metodę uwierzytelniania. Wykonaj następujące kroki:

 1. Na ekranie uwierzytelniania wybierz opcję Wybierz inny sposób logowania lub Użyj innej metody, aby otrzymać kod.

  Wprowadź kod

  Użyj innej metody, aby się zalogować

 2. Następnie wybierz opcję Wyślij wiadomość tekstową lub Wyślij wiadomość e-mail.

  Wyślij wiadomość tekstową lub e-mail
  Wpisz kod logowania

 3. Wpisz kod z wiadomości e-mail lub tekstowej na następnym ekranie, aby go zweryfikować.

 4. Po zweryfikowaniu kodu wprowadź hasło Adobe na następnym ekranie, aby zalogować się na konto Adobe. 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto