Nieprawidłowe lub unieważnione numery seryjne

Dowiedz się, dlaczego pojawia się komunikat o nieważnym lub wycofanym numerze seryjnym i jak rozwiązać problem.

Jeśli podczas instalacji produktu otrzymujesz komunikat podobny do wyświetlonych poniżej o unieważnionym lub nieprawidłowym używanym numerze seryjnym, jest to spowodowane zablokowaniem numeru seryjnego, którego próbujesz użyć, przez firmę Adobe.

Nieprawidłowy numer seryjny, zablokowany klucz, powiadomienie
Wiadomość o nieprawidłowym numerze seryjnym

Unieważniony numer seryjny, zablokowany klucz, powiadomienie
Wiadomość o unieważnionym numerze seryjnym

Dlaczego numer seryjny jest nieprawidłowy lub unieważniony?

Firma Adobe blokuje numery seryjne, które nie zostały przez nią wydane lub są używane nielegalnie przez nieupoważnionych sprzedawców do tworzenia nielegalnego oprogramowania. Niestety o zablokowaniu numeru seryjnego z tego powodu można dowiedzieć się jedynie podczas ponownej reaktywacji lub instalacji oprogramowania Adobe. 

Co zrobić, jeśli numer seryjny jest nieprawidłowy lub unieważniony?

Wykonaj następujące czynności, jeśli pojawi się wiadomość „Nieprawidłowy numer seryjny” lub „Unieważniony numer seryjny”.

  1. Upewnij się, że używasz poprawnego numeru seryjnego do instalacji produktu. Zobacz Znajdowanie numeru seryjnego

    Uwaga:

    Numer seryjny składa się tylko z 24 cyfr. Oto przykładowy format numeru seryjnego: 8721-0892-0867-4459-9223-2874.

  2. Jeśli numer seryjny powiązany z oprogramowaniem jest zablokowany, można znaleźć więcej informacji na tej stronie, by szybko rozwiązać problem.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto