Błąd: „To nie jest prawidłowy numer seryjny tego produktu”

Podczas instalowania pakietu Creative Suite występuje błąd: „Numer seryjny nie jest prawidłowy dla tego produktu”

Wykonaj następujące czynności, jeśli po wprowadzeniu numeru seryjnego produktu z pakietu Creative Suite lub niezależnego produktu Adobe zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Ten numer seryjny nie jest prawidłowy dla tego produktu”.

Rozwiązanie 1: Sprawdź instalatora i wprowadź ponownie numer seryjny

Poprawny instalator

Upewnij się, że używany jest poprawny instalator względem produktu i platformy.

 • Zawsze używaj instalatora pakietu, a nie instalatora dla określonego produktu z pakietu. Nie dotyczy to programów Acrobat 9, Adobe Premiere Pro CS4 (wersja 32-bitowa) lub After Effects CS4 (wersja 32-bitowa). Produkty te wymagają osobnego numeru seryjnego i nośnika. Nie można zainstalować tych produktów, używając numeru seryjnego i nośników pakietu Creative Suite.
 • Numer seryjny pakietu Creative Suite nie będzie działać w instalatorze określonego produktu. Aby zainstalować tylko niektóre produkty z pakietu Creative Suite, wybierz opcję Instalacja niestandardowa w instalatorze pakietu Creative Suite, a następnie wybierz produkty, które chcesz zainstalować.
 • Instalator jest ukierunkowany na platformę. Numer seryjny dla systemu Windows nie działa w systemie Mac OS.

Poprawny numer seryjny

Pamiętaj, aby wprowadzany numer był numerem seryjnym.

 • Numery seryjne są ciągami numerycznymi o długości 24 znaków. Nie wpisuj znaków alfabetu. Pomocne informacje: Wyszukiwanie numeru seryjnego.
 • Podczas wprowadzania numeru seryjnego, ignoruj łączniki.
 • Jeśli masz numer seryjny woluminu, użyj instalatora pobranego z witryny licencjonowania firmy Adobe lub uzyskanego z oryginalnego dysku DVD dołączonego do produktu.

Poprawny język

Jeśli numer seryjny jest dla innego języka niż wybrany język instalacji (np. po zakupie pakietu Creative Suite w języku niemieckim, próbujesz go zainstalować w języku angielskim), zostanie wyświetlony komunikat o błędzie dotyczący nieprawidłowego numeru seryjnego. Zainstaluj produkt ponownie, wybierz odpowiedni język i wprowadź numer seryjny, gdy pojawi się monit.

Uwaga:

Następujące oprogramowanie dla określonych języków instaluje dwa pakiety językowe. Można zainstalować produkt w jednym języku, a następnie wprowadzić numer seryjny drugiego bez otrzymania błędu dotyczącego nieprawidłowego numeru seryjnego.

 • en_US (Universal English)\en_GB (International English)
 • fr_FR (French)\fr_CA (French Canadian)
 • es_ES (Spanish)\es_MX (Latin American Spanish)

Rozwiązanie 2: Usuń pliki bazy danych aktywacji

Uszkodzone pliki bazy danych aktywacji lub nieprawidłowe uprawnienia do plików mogą uniemożliwiać prawidłową instalację produktu.

 1. Usuń folder Adobe PCD i plik caps.db z następujących lokalizacji:

  Windows:

  • \Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD
  • \Program Files\Common Files\Adobe\caps\caps.db

  Mac OS:

  • /Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD
  • /Library/Application Support/Adobe/caps/caps.db
 2. Ponownie uruchom aplikację firmy Adobe. Wprowadź numer seryjny po wyświetleniu monitu.

  Jeśli monit o wprowadzenie numeru seryjnego nie zostanie wyświetlony lub aplikacja się nie otwiera, odinstaluj aplikację, a następnie zainstaluj ją ponownie.

 3. Odinstaluj aplikację w razie potrzeby. W przypadku aplikacji Creative Suite odinstaluj cały pakiet Creative Suite, a nie tylko pojedynczą aplikację.

  Uwaga:

  W razie problemów z niezależną wersją programu Lightroom po uruchomieniu programu odinstalowującego musisz ręcznie usunąć kilka plików. Więcej informacji można znaleźć w artykule Ręczne odinstalowywanie programu Lightroom.

 4. Ponownie zainstaluj aplikacje za pomocą instalatora pakietu Creative Suite i numeru seryjnego.

 5. Uruchom aplikację.

Rozwiązanie 3: Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i zainstaluj ponownie

Narzędzie Creative Cloud Cleaner umożliwia usunięcie uszkodzonych plików instalacyjnych aplikacji Creative Suite lub plików powodujących problemy z nową instalacją.

Uwaga:

Narzędzie Creative Cloud Cleaner należy uruchamiać po odinstalowaniu aplikacji Adobe. Uruchom odpowiedni program odinstalowujący, aby usunąć aplikację, która powoduje wyświetlanie komunikatu o błędzie dotyczącym nieprawidłowego numeru seryjnego, a następnie uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner.

 1. Odinstaluj aplikację. W przypadku aplikacji Creative Suite odinstaluj cały pakiet Creative Suite, a nie tylko pojedynczą aplikację.

  Uwaga:

  W razie problemów z niezależną wersją programu Lightroom po uruchomieniu programu odinstalowującego musisz ręcznie usunąć kilka plików. Więcej informacji można znaleźć w artykule Ręczne odinstalowywanie programu Lightroom.

 2. Pobierz narzędzie CC Cleaner.

  Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe

  Mac OS: AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg

  Uwaga:

  Przed uruchomieniem narzędzia Creative Cloud Cleaner należy zamknąć wszystkie aplikacje Adobe Creative Cloud i procesy CC.

 3. Uruchom narzędzie CC Cleaner i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć żądaną aplikację.

  Instrukcje dotyczące uruchamiania narzędzia CC Cleaner można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

 4. Ponownie zainstaluj aplikację.

  Uwaga:

  Przed pobraniem i zainstalowaniem produktu sprawdź wymagania systemowe.

Rozwiązanie 4: Zainstaluj produkt w wersji próbnej

 1. W oknie dialogowym numeru seryjnego usuń numer seryjny i zaznacz opcję Chcę wypróbować. Następnie kliknij przycisk Dalej.

 2. Zamknij instalatora i uruchom produkt.

 3. W oknie dialogowym Konfiguracja oprogramowania zaznacz pole wyboru Mam numer seryjny i chcę licencjonować ten produkt.

 4. Wprowadź numer seryjny.

 5. Kliknij przycisk Dalej i zakończ uruchamianie aplikacji.

Rozwiązanie 5: Utwórz nowe konto użytkownika i ponownie zainstaluj produkt

Czasami konto użytkownika może ulec uszkodzeniu i uniemożliwiać instalatorowi Adobe dostęp do niezbędnych plików i folderów lub ich utworzenie. Utwórz nowe konto użytkownika, zaloguj się na nie, a następnie ponownie zainstaluj aplikację firmy Adobe.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto