Aby móc przesyłać duże pliki (pliki o wielkości powyżej 10 MB i poniżej 1 GB) pracownikom pomocy technicznej firmy Adobe, firma Adobe udostępniła portal o nazwie File Share.

 • Wstępny dostęp do portalu File Share jest inicjowany tylko przez pracownika pomocy technicznej.
 • Otrzymasz wiadomość e-mail z łączem.
 • Musisz zalogować się, używając identyfikatora Adobe ID, i zaakceptować warunki, aby aktywować konto w portalu File Share.
 • Można przesyłać pliki, aby udostępniać je pracownikom pomocy technicznej, i pobierać pliki udostępnione przez pracowników pomocy.
 • Plik będzie dostępny przez jeden miesiąc od przesłania. Można ręcznie usunąć plik lub cały folder, jeżeli problem jest rozwiązany i nie są już potrzebne. 

Aktywowanie konta w portalu File Share

 1. Kliknij łącze do portalu w otrzymanej wiadomości e-mail.

 2. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID.

 3. Zaakceptuj warunki.

  warunki aplikacji file share
 4. Zostanie wyświetlona strona główna portalu File Share.

  strona główna aplikacji file share

Dodawanie nowego folderu

Aby dodać nowy folder:

 1. Na stronie głównej portalu File Share kliknij pozycję Nowy folder, aby utworzyć nowy folder.

 2. W oknie dialogowym Utwórz nowy folder wprowadź nazwę folderu i kliknij przycisk Utwórz.

  nowy folder

Przesyłanie plików do pracowników pomocy technicznej firmy Adobe

Aby przesłać pliki do pracowników pomocy technicznej firmy Adobe:

 1. Kliknij pozycję Prześlij, aby przesłać swoje pliki.

  Można przesłać wiele plików naraz. Możliwe jest też przeciąganie i upuszczanie plików w folderze.

  przesyłanie plików

Pobieranie plików przesłanych przez pracowników pomocy technicznej firmy Adobe

Uwaga:

Można pobrać tylko te pliki z portalu, które zostały przesłane przez pracowników pomocy technicznej firmy Adobe.

 1. Zaznacz plik, który chcesz pobrać.

 2. W kolumnie Operacje kliknij ikonę pobierania, aby pobrać plik.

  pobieranie pliku

  Plik zostanie pobrany na komputer lokalny.

Usuwanie istniejącego pliku lub folderu

Aby usunąć istniejący plik lub folder:

 1. Zaznacz plik lub folder, który chcesz usunąć.

 2. W kolumnie Operacje kliknij ikonę Usuń.

 3. W oknie dialogowym Usuń plik kliknij przycisk Tak, aby usunąć plik lub folder.

  usuwanie pliku

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online