Udostępnianie dużych plików pomocy technicznej firmy Adobe

Aby móc przesyłać duże pliki (pliki o wielkości powyżej 10 MB i poniżej 1 GB) pracownikom pomocy technicznej firmy Adobe, firma Adobe udostępniła portal o nazwie File Share.

 • Wstępny dostęp do portalu File Share jest inicjowany tylko przez pracownika pomocy technicznej.
 • Otrzymasz wiadomość e-mail z łączem.
 • Musisz zalogować się, używając identyfikatora Adobe ID, i zaakceptować warunki, aby aktywować konto w portalu File Share.
 • Można przesyłać pliki, aby udostępniać je pracownikom pomocy technicznej, i pobierać pliki udostępnione przez pracowników pomocy.
 • Plik będzie dostępny przez jeden miesiąc od przesłania. Można ręcznie usunąć plik lub cały folder, jeżeli problem jest rozwiązany i nie są już potrzebne. 

Aktywowanie konta w portalu File Share

 1. Kliknij łącze do portalu w otrzymanej wiadomości e-mail.

 2. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID.

 3. Zaakceptuj warunki.

 4. Zostanie wyświetlona strona główna portalu File Share.

Dodawanie nowego folderu

Aby dodać nowy folder:

 1. Na stronie głównej portalu File Share kliknij pozycję Nowy folder, aby utworzyć nowy folder.

 2. W oknie dialogowym Utwórz nowy folder wprowadź nazwę folderu i kliknij przycisk Utwórz.

Przesyłanie plików do pracowników pomocy technicznej firmy Adobe

Aby przesłać pliki do pracowników pomocy technicznej firmy Adobe:

 1. Kliknij pozycję Prześlij, aby przesłać swoje pliki.

  Można przesłać wiele plików naraz. Możliwe jest też przeciąganie i upuszczanie plików w folderze.

Pobieranie plików przesłanych przez pracowników pomocy technicznej firmy Adobe

Uwaga:

Można pobrać tylko te pliki z portalu, które zostały przesłane przez pracowników pomocy technicznej firmy Adobe.

 1. Zaznacz plik, który chcesz pobrać.

 2. W kolumnie Operacje kliknij ikonę pobierania, aby pobrać plik.

  Plik zostanie pobrany na komputer lokalny.

Usuwanie istniejącego pliku lub folderu

Aby usunąć istniejący plik lub folder:

 1. Zaznacz plik lub folder, który chcesz usunąć.

 2. W kolumnie Operacje kliknij ikonę Usuń.

 3. W oknie dialogowym Usuń plik kliknij przycisk Tak, aby usunąć plik lub folder.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?