Akamai Download Manager — najczęściej zadawane pytania

Program Akamai Download Manager jest integralną częścią niektórych produktów firmy Adobe. Jeśli masz pytania na temat programu Akamai Download Manager, zapoznaj się z poniższymi najczęściej zadawanymi pytaniami. 

Informacje na temat programu Akamai Download Manager

Czym jest program Akamai Download Manager i jak działa?

Program Akamai Download Manager umożliwia efektywne pobieranie plików, szczególnie plików o dużych rozmiarach. Umożliwia również wstrzymywanie i wznawianie pobierania oraz rozpoczyna automatyczną instalację produktu po zakończeniu jego pobierania.

W systemie Windows program Akamai pobiera plik wykonywalny o rozszerzeniu .exe. W przypadku szczególnie dużych produktów dla systemu Windows program Akamai pobiera również plik w formacie .7z. Plik w formacie .exe i plik w formacie .7z muszą być pobrane razem i umieszczone w tym samym folderze, aby zainstalować produkt.

W systemie macOS program Akamai pobiera pojedynczy plik w formacie DMG.

W jakich produktach wykorzystuje się program Akamai Download Manager?

Program Akamai Download Manager (nazywany również interfejsem Akamai NetSession) jest używany w wersjach próbnych niektórych produktów firmy Adobe. Program Akamai jest używany w wersjach próbnych produktów takich jak: Acrobat X Pro, Adobe Captivate i Technical Communications Suite.

Jakie są wymagania systemowe programu Akamai Download Manager?

 • Systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003 lub 2008; Mac OS X v 10.4 lub nowszy.
 • Przeglądarki: Internet Explorer 7 lub 8, Firefox 2.x lub nowszy, Safari lub Chrome

Skąd można pobrać program Akamai Download Manager?

Program Akamai zostanie automatycznie pobrany i zainstalowany na komputerze użytkownika podczas pobierania z witryny Adobe.com dowolnego produktu, który z niego korzysta. Następnie automatycznie uruchomi pobieranie wybranego produktu firmy Adobe. W przypadku pobrania innych produktów lub oprogramowania nie trzeba ponownie pobierać i instalować programu Akamai Download Manager, o ile nie został on usunięty z systemu operacyjnego. Jeśli program został usunięty z systemu operacyjnego, należy go ponownie zainstalować podczas rozpoczynania kolejnego pobierania.

Pobieranie

Jak można wznowić przerwane pobieranie?

Kliknij przycisk Wznów w oknie programu Akamai Download Manager (przy wersjach próbnych) lub w oknie przeglądarki (przy dokonywania zakupu w sklepie). 

Wznawianie wstrzymanego pobierania wersji próbnej:

Przycisk przywracania programu Akamai 3

Jeśli okno programu Akamai lub przeglądarki zostało zamknięte, kliknij dwa razy ikonę Wznów pobieranie na pulpicie.

Uwaga:

Pomoc w przypadku pobierania z sklepu w witrynie Adobe.com — zapoznaj się z sekcją Nie mogę pobrać zakupionego produktu.

Nie można zainstalować programu Akamai Download Manager 3.

Jeśli widzisz okno instalatora programu Akamai Download Manager, ale instalator się nie uruchamia, kliknij opcję Spróbuj otworzyć ponownie. Następnie kliknij przycisk Uruchom.

Spróbuj otworzyć ponownie

Instalacja programu Akamai Download Manager 3 rozpoczyna się, gdy wyświetlony zostanie pasek postępu pobierania. Może pojawić się monit o wybranie lokalizacji, gdzie mają być zapisane pobrane pliki.

Jeśli program Akamai Download Manager nie zostanie zainstalowany lub wystąpi błąd, zapoznaj się z sekcją Pobieranie wersji próbnej bezpośrednio.

Program Akamai Download Manager 3 został zainstalowany, ale pobieranie się nie rozpoczyna.

Nie zamykaj okna przeglądarki internetowej i programu Akamai Download Manager 3 do momentu zakończenia pobierania. Jeśli jedno z okien zostanie za wcześnie zamknięte, pobieranie zakończy się niepowodzeniem.

 1. Przejdź do strony pobierania Adobe i rozpocznij ponownie pobieranie.

 2. Nie zamykaj okna przeglądarki i programu Akamai Download Manager do momentu całkowitego zakończenia pobierania.

 3. Jeśli pobieranie znowu zakończy się niepowodzeniem, pobierz oprogramowanie bez korzystania z programu Akamai. Zapoznaj się z sekcją Pobieranie wersji próbnej bezpośrednio.

Program Akamai Download Manager został zainstalowany, pobieranie się rozpoczyna, ale zostaje wstrzymane lub program się zawiesza.

 1. Odinstalowywanie programu Akamai Download Manager. Patrz sekcja Jak usunąć program Akamai Download Manager?

 2. Usuń skrót Wznów pobieranie z pulpitu, jeśli się tam znajduje.

 3. Przejdź do folderu, gdzie zapisane zostały pliki i usuń wszystkie pliki tymczasowe z rozszerzeniem .part

 4. Wróć do strony pobierania Adobe i rozpocznij ponownie pobieranie.

 5. Nie zamykaj okna programu Akamai Download Manager do momentu zakończenia pobierania.

 6. Jeśli pobieranie znowu zakończy się niepowodzeniem, pobierz oprogramowanie bez korzystania z programu Akamai Download Manager. Zapoznaj się z sekcją Pobieranie wersji próbnej bezpośrednio.

Pobieranie wersji próbnej bezpośrednio

 1. Użyj przeglądarki bez limitu rozmiaru pobieranych plików, jak Internet Explorer 8 lub Firefox 5.

 2. Przejdź do strony pobierania Adobe i rozpocznij pobieranie.

 3. W oknie instalatora programu Akamai Download Manager kliknij łącze (lub łącza), aby pobrać oprogramowanie bezpośrednio.

Bezpośrednie pobieranie programu Acrobat

Program Akamai Download Manager nie działa. Jak mogę pobrać swoje oprogramowanie bezpośrednio?

Jeśli nie możesz pobrać swojego produktu Adobe za pomocą programu Akamai Download Manager, użyj łączy do pobierania bezpośredniego:

 1. Przejdź do strony pobierania Adobe i rozpocznij pobieranie.
 2. W oknie instalatora programu Akamai Download Manager kliknij łącze (lub łącza), aby pobrać oprogramowanie bezpośrednio.
Bezpośrednie pobieranie programu Acrobat

Ważne: podczas pobierania oprogramowania za pomocą łączy bezpośrednich należy korzystać z przeglądarek takich jak Internet Explorer 8 lub Firefox 5, które nie mają limitu wielkości pobieranych plików.

Uwaga:

Instrukcje na temat pobierania przy pomocy łączy bezpośrednich produktu zakupionego w sklepie Adobe.com można znaleźć w sekcji Nie mogę pobrać zakupionego produktu.

Gdzie znajdują się pobrane pliki?

Po rozpoczęciu pobierania należy wybrać folder docelowy, gdzie zostaną zapisane pobrane pliki. Aby znaleźć pliki pobrane za pomocą programu Akamai, przejdź do folderu wybranego przy rozpoczynaniu pobierania. Jeśli nie możesz znaleźć tego folderu lub nie pamiętasz jego nazwy, zapoznaj się z sekcją Znajdowanie pobranych plików.

Instalowanie

Jak zainstalować produkt?

Program Akamai Download Manager powinien rozpocząć instalację produktu automatycznie po zakończeniu jego pobierania.Jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, zapoznaj się z sekcją Uruchamianie instalatora po zakończeniu pobierania.

Dlaczego mój komputer zwalnia lub zatrzymuje się podczas instalowania pobranego produktu?

Rozpakowywanie lub dekompresja plików instalacyjnych to pierwszy krok podczas instalowania pobranego produktu. Ten proces może korzystać z zasobów systemu operacyjnego i w zależności od jego szybkości i dostępnych zasobów może powodować zwolnienie jego pracy. W przypadku pobranych plików o większych rozmiarach rozpakowywanie może potrwać kilka minut.Aby zoptymalizować szybkość procesu rozpakowywania, zamknij wszystkie otwarte programy i przed rozpoczęciem instalacji pobranego produktu uruchom ponownie komputer.

Oprogramowanie antywirusowe może spowodować zmniejszenie prędkości instalacji. Jeśli podczas instalacji oprogramowanie antywirusowe zostanie wyłączone, włącz je ponownie po zainstalowaniu pobranego produktu.

Gdzie jest numer seryjny mojego produktu?

Po zakupieniu pobranego produktu, jego numer seryjny zostanie do Ciebie wysłany w wiadomości e-mail. Możesz również zalogować się na konto Adobe, aby znaleźć numer seryjny produktu. Dodatkowe informacje na temat znajdowanie numeru seryjnego swojego produktu można znaleźć w sekcji Szybkie znajdowanie numeru seryjnego.

Jak można pobrać ponownie oprogramowanie?

Zaloguj się na konto Adobe, aby ponownie pobrać zakupione oprogramowanie. Przejdź do zakładki Moje zamówienia (USA) lub Historia moich zamówień (inne kraje), a następnie kliknij łącza do produktów, które chcesz pobrać ponownie.

Więcej informacji można znaleźć w sekcjach Jak znaleźć łącze do pobrania na stronie Adobe.com i Zasady pobierana produktów z Adobe Online Store.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto