Fel: Ett nummer ligger utanför giltigt intervall vid visning av PDF eller ta bort sidor från en PDF-FIL

Fel: Ett nummer ligger utanför giltigt intervall

När du försöker visa en PDF eller tar bort en sida från en PDF-FIL, ser du felmeddelandet ”ett nummer ligger utanför giltigt intervall”. Du kan se samma felmeddelande när du försöker utföra andra åtgärder i PDF-dokumentet, till exempel att kombinera det med ett annat PDF-dokument eller infoga en ny sida.

Lösning: Exportera PDF-filen som en postscript-fil och konvertera sedan filen till en PDF-fil med Distiller

”Ett nummer ligger utanför giltigt intervall”-fel inträffar när Acrobat hittar något problem med den underliggande strukturen i PDF-filen. Den bästa lösningen är att få en ny PDF från ägaren. Om du inte kan få någon ska du följa stegen nedan för att lösa problemet.

Obs!

Den här lösningen fungerar bra för en PDF-fil utan interaktiva element, t.ex. multimedia eller formulärfält.

Testa inte den här lösningen om PDF-filen har interaktiva element, dessa element fungerar kanske inte korrekt efter export av PDF till PostScript och sedan konvertering tillbaka från postscript-fil till PDF.

  1. Öppna PDF-filen i Acrobat.

  2. Välj Arkiv > Exportera till > PostScript.

  3. I Spara som PDF-dialogboxen, ange ett annat namn på filen och klicka på Spara.

  4. Gå till den mapp där du sparade postscript-filen. Högerklicka på filen och välj öppna med Adobe Acrobat Distiller.

    Acrobat Distiller konverterar PostScript-filen till en PDF fil. PDF-filen sparas i samma mapp.

  5. Öppna PDF-filen i Acrobat. Försök att visa sidorna eller ta bort, infoga eller lägga till en sida i PDF-FILEN.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto