Skriv ut och kombinera flera filer med Acrobat

När du skriver ut och kombinerar flera PDF-filer kan du automatisera några steg genom att aktivera följande inställningar i Acrobat:

 • Automatisk filnamnssuffix för att undvika filnamnsbekräftelse.
 • Ta bort källfiler efter kombinationsåtgärden.

Så här skriver du ut flera PDF-filer

 1. Öppna Enheter och skrivare på Windows:

  1. Tryck på knapparna Windows + R för att öppna dialogrutan Kör.
  2. Skriv kontrollera skrivare och välj sedan OK.
  Öppna kontrollera skrivare

  Fönstret Enheter och skrivare visas.

 2. Under Skrivare högerklickar du på Adobe PDF och väljer Utskriftsinställningar.

  Dialogrutan Utskriftsinställningar för Adobe PDF visas. 

 3. Gör följande i dialogrutan:

  1. Välj listrutan Adobe PDF-utdatamapp och välj Dokument\*.pdf
   (Välj en annan mapp genom att klicka på Bläddra och gå till önskad mapp.
  2. Välj listan Byt ut befintlig PDF och välj Aldrig.
  3. Klicka på OK.
  Adobe PDF-inställningar

  Du kan använda Skriv ut som Adobe PDF från valfri app, till exempel i webbläsare eller Microsoft 365-appar och spara flera PDF-filer.

Så här kombinerar du flera PDF-filer

 1. Starta Acrobat.

 2. Gå till Verktyg > Kombinera filer och gör följande: 

  1. Välj Lägg till filer, gå till mappen och välj filerna.
  2. I verktygsfältet Kombinera filer väljer du Alternativ.
  3. I dialogrutan Alternativ väljer du Ta alltid bort källfiler efter kombinering och bekräftar.
  4. Välj Kombinera.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?