Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil

Kombinera två eller flera filer till en enda PDF-fil på kontoret eller när du är ute. Dra och släpp miniatyrer när du vill ordna sidor i rätt ordning på din dator eller i en webbläsare.

Skapa kopplade PDF-filer

Använd verktyget Kombinera filer för att slå samman Word-, Excel-, PowerPoint-, ljud- eller videofiler, webbsidor eller befintliga PDF-filer. Med Acrobat kan du förhandsgranska och ordna dokumenten och sidorna innan du skapar filen. Du kan ta bort oönskade sidor och flytta enskilda sidor från ett dokument till var som helst mellan sidorna som slås samman. Acrobat konverterar sidorna för de olika filerna till sekventiella sidor i en enskild PDF-fil.

 1. Välj Verktyg > Kombinera filer. Gränssnittet Kombinera filer visas tillsammans med verktygsfältet överst.

  Verktygsfältet Kombinera filer

 2. Dra filer eller e-postmeddelanden direkt till gränssnittet Kombinera filer. Du kan även välja ett alternativ på menyn Lägg till filer. Du kan lägga till en mapp med filer, en webbsida, öppna filer, objekt i urklipp, sidor från en skanner, ett e-postmeddelande eller en fil som du tidigare kombinerat (Återanvänd filer).

  Obs!

  Om du lägger till en mapp som innehåller andra filer än PDF-filer så är det endast PDF-filerna som läggs till.

 3. Gör något av följande vid behov:

  Ordna om sidor

  I miniatyrvyn drar och släpper du filen eller sidan till/på en plats. När du drar flyttas ett blått fält mellan sidorna eller dokumenten för att ange den aktuella positionen.

  Expandera sidor eller komprimera dokument

  I miniatyrvyn håller du markören över sidan eller filen och klickar på miniatyren Expandera sidor . I den expanderade vyn kan du enkelt flytta enskilda sidor mellan andra sidor och dokument.

  Om du vill komprimera sidorna håller du markören över den första sidan och klickar på miniatyren Komprimera dokument .

  Förhandsgranska sidor

  Håll markören över sidan i miniatyrvyn och klicka på zoomminiatyren .

  Ta bort sidor

  Håll markören över sidan i miniatyrvyn och klicka på miniatyren Ta bort .

  Sortera filer

  Klicka i listvyn på kolumnnamnet som du vill sortera efter. Klicka en gång till om du vill sortera i omvänd ordning. Den ordning i vilken filerna ligger i listan återspeglar ordningen för filerna i den kombinerade PDF-filen. Vid en sortering ordnas sidorna om i den kombinerade PDF-filen.

  Flytta filer uppåt eller nedåt i listan

  Markera i listvyn filen eller filerna som du vill flytta. Klicka sedan på knappen Flytta upp eller Flytta ned .

 4. Klicka på Alternativ och välj ett av filstorleksalternativen för den konverterade filen:

  Mindre filstorlek

  Minskar stora bilder till skärmupplösningen och komprimerar dem till JPEG av låg kvalitet. Det här alternativet är lämpligt för visning på skärmen, e-post och Internet.

  Obs! Om någon av källfilerna redan är en PDF-fil tillämpar alternativet Mindre filstorlek funktionen Minska filstorlek på dessa filer. Funktionen Minska filstorlek tillämpas inte om du väljer något av alternativen Standardfilstorlek eller Större filstorlek.

  Standardfilstorlek

  Skapa PDF-filer som passar för visning och utskrift av affärsdokument. PDF-filerna i listan behåller ursprunglig filstorlek och kvalitet.  

  Större filstorlek

  Skapar PDF-filer som är lämpliga för utskrift på vanliga skrivare. Använder konverteringsförinställningen Högkvalitetsutskrift, och PDF-filerna i listan behåller ursprunglig filstorlek och kvalitet.

  Obs!

  Det här alternativet kan ge större filstorlekar för den slutliga PDF-filen.

 5. Ange i dialogrutan Alternativ konverteringsinställningarna efter behov och klicka sedan på OK.

 6. Klicka på Kombinera när du har ordnat om sidorna.

  En statusdialogruta visar hur filkonverteringen fortskrider. Vissa källprogram startas och stängas automatiskt.

Infoga en PDF i en annan

 1. Öppna den PDF-fil som fungerar som bas för den kombinerade filen.
 2. Välj Verktyg > Ordna sidor. Verktygen för att ordna sidor visas i det sekundära verktygsfältet.

 3. Välj Infoga > Från fil i det sekundära verktygsfältet.

  Alternativt kan du högerklicka på en sida och välja Infoga sidor för att komma åt infogningsalternativen.

  Alternativet Infoga från fil i verktyget Ordna sidor

 4. Markera den PDF-fil som du vill infoga och klicka på Öppna.

 5. Ange var dokumentet ska infogas (före eller efter den första eller sista sidan eller på en angiven sida) i dialogrutan Infoga sidor. Klicka på OK.

 6. Välj Spara som och ange ett nytt namn för den sammanfogade PDF-filen om du vill lämna den ursprungliga PDF-filen intakt som en separat fil.

Obs!

Du kan också lägga till en befintlig fil i en öppen PDF-fil. Dra filikonen direkt till miniatyrbildspanelen i navigeringsrutan.

Infoga ett urklipp i en PDF-fil (Windows)

Du kan infoga en eller flera sidor med utvalt innehåll som kopierats från valfritt program till en befintlig PDF.

 1. Öppna det dokument som innehåller det innehåll som du vill lägga till. Markera innehållet och kopiera därefter markeringen (i de flesta program genom att välja Redigera > Kopiera fil till Urklipp).

 2. Öppna den PDF-fil som fungerar som bas för den kombinerade filen.
 3. Välj Verktyg > Ordna sidor. Verktygen för att ordna sidor visas i det sekundära verktygsfältet.

 4. Välj Infoga > Från urklipp i det sekundära verktygsfältet.

  Alternativt kan du även högerklicka på en sida och välja Infoga sidor för att komma åt infogningsalternativen.

 5. Ange var avsnittet ska infogas (före eller efter den första eller sista sidan eller på en angiven sida) i dialogrutan Infoga sidor. Klicka på OK.

 6. Välj Spara som och ange ett nytt namn för den sammanfogade PDF-filen om du vill lämna den ursprungliga PDF-filen intakt som en separat fil.

Infoga en webbsida eller en tom sida till en PDF-fil

Du kan infoga en webbsida till en befintlig PDF-fil genom att välja Verktyg > Ordna sidor > Infoga > Från webbsida. I dialogrutan som öppnas anger du URL-adressen för sidan som du vill lägga till.

Du kan också lägga till en tom sida i PDF-dokumentet genom att:

 • Välja Verktyg > Ordna sidor > Infoga > Tom sida.
   

  Ange i dialogrutan Infoga sidor platsen där du vill lägga till tom sida.

 • Du kan också använda snabbmenyn för att lägga till en tom sida mellan sidor. Välj Verktyg > Ordna sidor för att visa miniatyrvyn. I miniatyrvyn högerklickar du på den sida där du vill infoga en tom sida. Välj Infoga sidor > En tom sida.

Placera PDF-filer som länkade filer i andra dokument

Du kan infoga PDF-filer i andra typer av filer som har stöd för OLE (Object Linking and Embedding), till exempel InDesign®- eller Word-filer. Dessa filer kallas OLE-behållardokument. Om du senare redigerar det ursprungliga PDF-dokumentet uppdateras den inbäddade filen i behållardokumentet av behållarprogrammets OLE-funktioner, så att ändringarna återspeglas.

 1. Gör något av följande:
  • Välj kommandot Infoga objekt eller Infoga hyperlänk i OLE-behållarprogrammet.

  • (Windows) Välj Redigera > Kopiera fil till Urklipp i Acrobat och välj sedan kommandot Klistra in special i behållarprogrammet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto