Dokument som består av flera sidor kan skrivas ut som ett häfte. Acrobat och Reader placerar två sidor på varje ark. När du sammanställer, viker och häftar ihop de dubbelsidiga sidorna får du ett häfte med korrekt sidnumrering. 

Steg för Reader och Acrobat X

Steg för Reader och Acrobat 9


Flersidiga PDF-dokument utskrivna som ett häfte
Flersidiga PDF-dokument utskrivna som ett häfte: fyra sidor per ark med dubbelsidig utskrift och vänsterbindning.

Reader och Acrobat X

Skriva ut ett flersidigt dokument som ett häfte:

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Välj skrivare i menyn högst upp i dialogrutan Skriv ut.

 3. I avsnittet Sidor som ska skrivas ut väljer du sidorna som ska ingå i häftet.

  Alla Skriver ut från framsidan till baksidan.

  Sidor specificerar ett intervall av sidor vid utskrift av en viss del av ett större häfte. Ett stort häfte delas upp i mindre delar och du skriver sedan ut sidintervallen separat.

 4. Välj Häfte under Sidstorlek och sidhantering.

  Välja häfte
 5. Välj ett av följande alternativ i popup-menyn Deluppsättning av häfte: Båda sidor (skrivare med duplexfunktion) Skriver automatiskt ut på båda sidorna om du har en skrivare som stöder dubbelsidig utskrift, alternativt Endast framsida/Endast baksida om du inte har en skrivare med duplexfunktion. Om din skrivare inte stöder dubbelsidig utskrift kan du först skriva ut framsidorna. Lägg sedan tillbaka sidorna i skrivaren igen och skriv ut baksidorna.

  Alternativ för Deluppsättning av häfte
 6. Ändra inte numren i rutorna Blad från. Acrobat eller Reader avgör vilka blad som ska skrivas ut för utskriftsjobbet. Om du t.ex. har en PDF-fil på 16 sidor och valde Alla i området Utskriftsintervall kommer blad 1 till 4 att skrivas ut.

  Alternativ för häftets ark
 7. Välj Rotera sidor automatiskt för att automatiskt rotera varje sida för bästa passform i utskriftsområdet.

  Välj Rotera sidor automatiskt

Acrobat och Reader 9

Skriva ut ett flersidigt dokument som ett häfte:

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Välj skrivare i menyn högst upp i dialogrutan Skriv ut.

 3. Ange i avsnittet Utskriftsintervall vilka sidor som ska skrivas ut :
  Alla Skriver ut från framsidan till baksidan.
  Sidor Specificerar ett intervall av sidor vid utskrift av en viss del av ett större häfte. Ett stort häfte delas upp i mindre delar och du skriver sedan ut sidintervallen separat.

 4. Välj Utskrift av häften i popup-menyn Sidskalning. Ytterligare alternativ visas under popup-menyn Sidskalning.

  Välj Utskrift av häften
 5. Välj ett av följande alternativ i popup-menyn Deluppsättning av häfte:
  Båda sidor (skrivare med duplexfunktion) Skriver automatiskt ut på båda sidorna om du har en skrivare som stöder dubbelsidig utskrift.

  Alternativ för Deluppsättning av häfte

  Endast framsida/Endast baksida (för andra skrivare än Duplex-skrivare) Om din skrivare inte stöder dubbelsidig utskrift kan du först skriva ut framsidorna. Lägg sedan tillbaka sidorna i skrivaren igen och skriv ut baksidorna.

 6. Ändra inte numren i rutorna Blad från. Acrobat eller Reader avgör vilka blad som ska skrivas ut för utskriftsjobbet. Om du t.ex. har en PDF-fil på 16 sidor och valde Alla i området Utskriftsintervall kommer blad 1 till 4 att skrivas ut.

 7. Välj Rotera sidor automatiskt för att automatiskt rotera varje sida för bästa passform i utskriftsområdet.

  Hantering av sidorna i häftet
 8. Välj ett alternativ i popup-menyn Bindning:

  Alternativ för häftesbindning
 9. Klicka på OK eller Skriv ut.