Skriva ut häften med Acrobat och Reader

Att skriva ut ett flersidigt dokument som ett häfte är möjligt med Acrobat eller Reader, som passar in två sidor per ark. Efter att ha sorterat, vikt och häftat de dubbelsidiga arken har du ett häfte med sidorna i rätt ordning.

Flersidiga PDF-dokument utskrivna som ett häfte: fyra sidor per ark med dubbelsidig utskrift och vänsterbindning.

Skriva ut ett flersidigt dokument som ett häfte

 1. Välj hamburgermenyn (Windows) eller menyn Arkiv (macOS) i Acrobat eller Acrobat Reader och sedan Skriv ut.

 2. Välj vilka sidor du vill ha i häftet i avsnittet Utskriftsintervall.

  Alla skriver ut från framsidan till baksidan.

  Sidor specificerar ett intervall av sidor vid utskrift av en viss del av ett större häfte. Ett stort häfte delas upp i mindre delar och sedan skrivs sidintervallen ut separat. 

 3. Välj Häfte från avsnittet Sidstorlek och hantering.

 4. Välj ett av följande alternativ i listrutan Deluppsättning av häfte: Båda sidorna (skrivare med duplexfunktion) som automatiskt skriver ut på båda sidorna om du har en skrivare som stöder dubbelsidig utskrift eller Endast framsida/endast baksida om du inte har en skrivare med duplexfunktion. Om din skrivare inte stöder dubbelsidig utskrift kan du först skriva ut framsidorna. Lägg sedan tillbaka sidorna i skrivaren igen och skriv ut baksidorna.

 5. Ändra inte numren i rutorna Ark från. Acrobat eller Reader avgör vilka ark som ska skrivas ut för utskriftsjobbet. Om du t.ex. har en PDF-fil på 16 sidor och valde Alla i avsnittet Utskriftsintervall skrivs blad 1 till 4 ut.

 6. Välj ett alternativ från listrutan Bindning: Vänster, Höger, Vänster (Hög), Höger (Hög).

 7. Välj Rotera sidor automatiskt inom varje ark för att automatiskt rotera varje sida för bästa passform i utskriftsområdet.

 8. Klicka på Skriv ut.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online