Skriva ut komplexa PDF-dokument i Acrobat

Många av åtgärderna nedan är mer avancerade alternativ som är lämpliga för tryckerier och andra företag som arbetar med komplicerade utskrifter.Ytterligare grundläggande felsökningsuppgifter finns i Felsökning av PDF-utskrift i Acrobat och Reader (cpsid_87346)

Skriv ut PDF-filen i flera omgångar 

Skriv ut en eller två sidor av PDF-dokumentet i taget. Genom att skriva ut i mindre omgångar kan du avgöra om en särskild sida, eller ett objekt på en sida (t.ex. en bild) orsakar problemet. Om du identifierar en sida eller ett objekt som inte kan skrivas ut väljer du något av följande alternativ:

 • Ta bort sidan eller objektet.
 • Skapa om sidan eller objektet som orsakar problemet.
  Obs!  Det här alternativet kräver att du har tillgång till källfilen.
 • Om du inte har källfilen kan du försöka skriva ut sidan som en bild. Se Snabbkorrigering | Skriva ut PDF som bild | Acrobat Reader (cpsid_87345).

Återställ utskriftsinställningarna till standardinställningarna 

Prova att skriva ut med standardutskriftsinställningarna i Acrobat för att avgöra om någon utskriftsinställning orsakar problemet.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut och sedan på Avancerat.

  Endast för Mac OS  Om du inte ser knappen Avancerat klickar du på pilen (till höger om skrivarens popup-meny).
 2. Om du vill undvika att dina befintliga inställningar förloras kan du klicka på Spara som och ange ett namn för Skrivarinställningarna.
 3. Välj Acrobat Standard i menyn Inställningar i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar och klicka sedan på OK (Windows) eller Skriv ut (Mac OS).
 4. Klicka på OK för att stänga dialogrutan och klicka sedan på Skriv ut.

Kombinera fragmenterade bilder för att minska PDF-filens storlek 

När ett dokument som innehåller genomskinliga bilder konverteras till en PDF-fil bearbetas de genomskinliga bilderna till mindre fragment. Ett exempel på detta är ett Word-dokument som innehåller en genomskinlig GIF-bild. Fragmenteringen kan göra att filstorleken ökar, vilket i sin tur kan orsaka utskriftsproblem. I Acrobat 8 och senare versioner kan du minska filens storlek genom att slå ihop fragmenten.

 1. Gör en säkerhetskopia av PDF-filen.
 2. Öppna kopian och välj Avancerat > PDF-optimering.
 3. Välj Ta bort objekt.
 4. Välj Upptäck och slå samman bildfragment och klicka på OK.
 5. Spara PDF-filen.
 6. Prova att skriva ut den nya PDF-filen. 

Sammanfoga eller förenkla lager i PDF-filen 

PDF-filer kan bestå av lager, om de har skapats från dokument med flera lager i program som Adobe InDesign. Det innebär att en enda sida i PDF-filen kan innehålla flera lager med olika innehåll. När du skriver ut ett PDF-dokument som innehåller lager skrivs endast det innehåll ut som syns på skärmen. I Acrobat Pro och Pro Extended kan du specificera vilket lager som ska synas och skrivas ut. Sammanfoga eller förenkla lager i PDF-filen för att se om det är något av lagren som orsakar problemet.

Obs! Åtgärder för att sammanfoga eller förenkla lager kan inte ångras. Använd en kopia av PDF-filen för den här proceduren.

Du kan ta reda på vilken version av Acrobat du använder genom att gå till Hjälp > Om Adobe Acrobat (Windows) eller Acrobat > Om Acrobat (Mac OS).

Acrobat 8 Professional och senare:

 1. Gör en säkerhetskopia av PDF-filen genom att gå till Arkiv > Spara som och ge kopian ett nytt filnamn.
 2. Öppna kopian och välj Avancerat > PDF-optimering. Om du tillfrågas om du vill spara och fortsätta klickar du på Ja.
 3. Välj Ta bort användardata.
 4. Välj Ignorera dolt lagerinnehåll och förenkla synliga lager och klicka sedan OK.
 5. Spara den optimerade PDF-filen med ett nytt filnamn när du uppmanas till det.
 6. Öppna panelen Lager (om den inte visas väljer du Visa > Navigationspaneler > Lager). Klicka på popup-menyn Alternativ och välj antingen Sammanfoga lager eller Förenkla lager. Sammanfogade lager får samma egenskaper som det lager de sammanfogas med. Förenklade lager ignorerar lager som inte syns på skärmen.

 7. Spara PDF-filen och prova att skriva ut den.

Acrobat 7 Professional:

 1. Gör en säkerhetskopia av din PDF-fil.
 2. Öppna kopian och välj Avancerat > PDF-optimering.
 3. Klicka på fliken Rensa.
 4. Välj Ta bort innehåll i dolda lager och sammanfoga lager och klicka sedan OK.
 5. Spara den optimerade PDF-filen med ett nytt filnamn när du uppmanas till det.
 6. I panelen Lager väljer du Alternativ och sedan antingen Sammanfoga lager eller Förenkla lager. Sammanfogade lager får samma egenskaper som det lager de sammanfogas med. Förenklade lager ignorerar lager som inte syns på skärmen.
 7. Spara PDF-filen och prova att skriva ut den.

Justera förenkling av transparenta objekt 

Om ett dokument innehåller genomskinliga objekt, exempelvis bilder med genomskinlighet, så förenklar Acrobat dokumentet innan det skrivs ut. Förenkling tar bort genomskinlighetsinformation och konverterar bilder till ett format som skrivaren kan tolka. Du kan justera hur Acrobat utför förenklingen för att fastställa om det är genomskinlighet som orsakar problemet.

Du kan ta reda på vilken version av Acrobat du använder genom att gå till Hjälp > Om Adobe Acrobat (Windows) eller Acrobat > Om Acrobat (Mac OS).

Acrobat 8 Professional och senare:

 1. Gör en säkerhetskopia av PDF-filen.
 2. Välj Avancerat > Tryckproduktion > Förhandsgranska förenkling.
 3. Ställ in Raster/vektor-balans:
  • Om du skriver ut till en bläckstråleskrivare drar du reglaget för Raster/vektor-balans till den lägsta inställningen.
  • Om du skriver ut till en PostScript-skrivare drar du reglaget för Raster/vektor-balans till den högsta inställningen. Se skrivarens dokumentation för att fastställa om din skrivare är en PostScript-skrivare. Alternativt kan du kontrollera drivrutinens egenskaper genom att öppna Systeminställningar och gå till Skrivare och fax i kontrollpanelen (Windows) eller till Skriv ut och faxa (Mac OS). Om du har en PostScript-skrivare innehåller modellnamnet under Egenskaper antagligen bokstäverna PS.
 4. Välj Konvertera all text till konturer.
 5. Avmarkera Klipp komplicerade områden.

  Obs! Alternativet är endast tillgängligt om du har valt värden mellan 1 och 99 i steg 3.
 6. Klicka på Använd för att förenkla PDF-filen och stäng dialogrutan Förhandsvisa förenkling.
 7. Skriv ut dokumentet.

Acrobat 7 Professional:

 1. Gör en säkerhetskopia av PDF-filen.
 2. Klicka på Arkiv > Skriv ut och sedan på Avancerat.
 3. Välj Genomskinlighetsförenkling i listan till vänster.
 4. Ställ in Raster/vektor-balans:
  • Om du skriver ut till en bläckstråleskrivare drar du reglaget för Raster/vektor-balans till den lägsta inställningen.
  • Om du skriver ut till en PostScript-skrivare drar du reglaget för Raster/vektor-balans till den högsta inställningen.  Se skrivarens dokumentation för att fastställa om din skrivare är en PostScript-skrivare. Alternativt kan du kontrollera drivrutinens egenskaper genom att öppna Systeminställningar och gå till Skrivare och fax i kontrollpanelen (Windows) eller till Skriv ut och faxa (Mac OS). Om du har en PostScript-skrivare innehåller modellnamnet under Egenskaper antagligen bokstäverna PS.
 5. Välj Konvertera all text till konturer.
 6. Avmarkera Klipp komplicerade områden, klicka på OK och skriv sedan ut dokumentet.

Skriv ut en sammansatt PDF 

Om du skriver ut en PDF med färgseparationer kan du prova att skriva ut en sammansatt PDF istället, för att se om någon av färgplåtarna orsakar problemet. När du skriver ut en sammansatt PDF skrivs alla färger ut på samma plåt oberoende av vilka enskilda färger som har valts. Om du kan skriva ut den sammansatta PDF-filen antyder det att en av de enskilda färgplåtarna orsakar problemet.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Klicka på Avancerat i dialogrutan Skriv ut.
 3. Välj Utdata i listan till vänster.

 4. I Utdata-panelen väljer du Sammansatt i Färg-menyn.
 5. Stäng dialogrutan genom att klicka på OK och skriv sedan ut dokumentet.

Ändra PostScript-alternativen 

Skriv ut med olika varianter av standardalternativen i PostScript för att se om det är någon av skrivarinställningarna som orsakar problemet.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut och sedan på Avancerat.
 2. Välj PostScript-alternativ i listan till vänster.
 3. Markera de PostScript-alternativ som inte är markerade och avmarkera alla de som är markerade.
 4. Stäng dialogrutan genom att klicka på OK och skriv sedan ut dokumentet. Om det löser problemet kan du prova dig fram med de olika PostScript-alternativen i steg 3 för att se vilket av de olika alternativen som orsakade problemet. 

Aktivera PostScript-felhanteraren i Windows 

Om du har en PostScript-skrivare aktiverar du PostScript-felhanteraren, om skrivaren har det alternativet. PostScript-felhanteraren skriver ut en lista på PostScript-fel som uppstår vid utskrift. Hjälp att tolka och lösa PostScript-fel hittar du i dokumentet Felsöka PostScript-fel (328515).

 1. Välj något av följande alternativ:
  • Start > Inställningar > Skrivare (Windows 2000)
  • Start > Skrivare och faxar (Windows XP)
  • Start > Kontrollpanelen > Skrivare (Windows Vista, Windows 7).
 2. Högerklicka på den skrivare du använder och välj Skrivaregenskaper.
 3. Välj fliken Allmänt följt av Utskriftsinställningar och klicka sedan på Avancerat.
 4. Expandera Dokumentalternativ och sedan PostScript-alternativ.
 5. Ställ in Skicka PostScript-felhanterare på Ja. Om du inte ser det här alternativet har skrivaren ingen PostScript-felhanterare.

Ta bort tillfälliga Acrobat-filer i Windows 

För många tillfälliga filer kan orsaka att Acrobat låser sig eller verkar låsa sig vid utskrift..

Ta bort tillfälliga filer med Diskrengöraren:

 1. Stäng alla öppna program.
 2. Öppna Den här datorn.
 3. Högerklicka på systemets startdisk (vanligen enheten C:\) och välj Egenskaper.
 4. Välj Diskrengöraren på fliken Allmänt.
 5. Rulla nedåt i listan Filer att ta bort och välj sedan Tillfälliga filer.
 6. Klicka på OK och sedan på Ja för att bekräfta borttagning.
 7. Klicka på OK för att stänga systemenhetens dialogruta Egenskaper.

Så här tar du bort tillfälliga filer med kommandoraden:

 1. Stäng alla öppna program.
 2. Välj följande i Windows 2000 och Windows XP: Start > Kör, skriv command i den öppna textrutan och klicka sedan på OK. Windows 7 och Windows Vista: Klicka på Start, skriv command i sökrutan och klicka sedan på Kommandotolken.

 3. Infoga ett lämpligt kommando i slutet på den här textraden och tryck sedan på Retur:

Skriv ut med Windows i Förenklat läge 

Windows inaktiverar startobjekt och tjänster i förenklat läge. Det kan eliminera vissa fel och konflikter som orsakas av ett av de här objekten.

I Windows 2000:

Windows 2000 har inte verktyget MSConfig för inaktivering av startobjekt. Du kan inaktivera objekt manuellt eller hämta verktyget MSConfig för Windows XP, vilket även fungerar med Windows 2000. Inaktivera de här processerna varje gång du startar om datorn.

Så här inaktiverar du startobjekt manuellt:

 1. Avsluta alla program.
 2. I Windows Explorer flyttar du alla ikoner och genvägar från följande mappar till en annan mapp:
  • Documents and Settings/All Users/Start Menu/Programs/Startup
  • Documents and Settings/[användarprofil]/Start Menu/Programs/Startup.
 3. Högerklicka i aktivitetsfältet och välj Uppgiftshanteraren från menyn.

  Obs! Det enklaste sättet att inaktivera alla återstående program är att inaktivera de processer som inte är nödvändiga för att köra systemet. Utan några djupare insikter om Windows 2000-arkitekturen kan du minska antalet processer till 19. Om processen inte är med på listan över nödvändiga processer kan du inaktivera den genom att följa stegen nedan.

  Viktigt! Inaktivera inte följande nödvändiga processer: wuauclt.exe, WinMgmt.exe, WINLOGON.EXE, TASKMGR.EXE, System Idle Process, System, svchost.exe, spoolsv.exe, SMSS.EXE, SERVICES.EXE, regsvc.exe, mstask.exe, LSASS.EXE, explorer.exe, CSRSS.EXE.
   

 4. Klicka på fliken Processer.
 5. Välj en process, klicka på Avsluta process och välj Ja.
 6. Prova att skriva ut PDF-filen.

Du kan återaktivera startobjekt och tjänster genom att följa de här stegen:

 1. Flytta tillbaka ikonerna och genvägarna från steg 2 till sina respektive startmappar.
 2. Starta om datorn. 

I Windows XP:

 1. Avsluta alla program.
 2. Välj Start > Kör och skriv msconfig i textrutan. Klicka sedan på OK.

 3. Klicka på fliken Start och skriv ned namnen på objekt som inte är markerade.
 4. Klicka på fliken Allmänt och välj Selektiv startskiva.
 5. Avmarkera Ladda Autostartobjekt. Verifiera att filen Process System.ini, Process WIN.INI och Load System Services är markerade.
 6. Klicka på fliken Tjänster och välj Dölj alla Microsoft-tjänster.
 7. Klicka på Inaktivera alla.
 8. Klicka på OK och starta om Windows.

  Obs! När du startar om datorn ska du klicka på OK när en dialogruta visas som meddelar att Systemkonfigurationsverktyget har ändrat hur Windows startar. Klicka på Avbryt när Systemkonfigurationsverktyget visas.
 9. Högerklicka på ikonerna i aktivitetsfältets meddelandefält (kallas systemfält i tidigare Windows-versioner) för att stänga eller inaktivera dem. 

 10. Prova att skriva ut PDF-filen.

Du kan återaktivera startobjekt och tjänster genom att följa de här stegen:

 1. Välj Start > Kör och skriv msconfig i textrutan. Klicka sedan på OK.

 2. Välj Normal start på fliken Allmänt, klicka på OK och starta sedan om datorn.
 3. Avmarkera alla objekt som du noterade i steg 3 av Inaktivera startobjekt och tjänster.
 4. Starta om datorn.

Windows Vista eller Windows 7:

 1. Avsluta alla program.
 2. Klicka på Start, skriv msconfig i sökrutan och tryck på Retur.
 3. Välj Avmarkera alla på fliken Autostart.
 4. Välj Dölj alla Microsoft-tjänster på fliken Tjänster. Klicka sedan på Avmarkera alla och OK.
 5. Välj Starta om i konfigurationsdialogrutan.

Du kan återaktivera startobjekt och tjänster genom att följa de här stegen:

 1. Välj Start, skriv msconfig i sökrutan och tryck på Retur.
 2. Välj Normal start på fliken Allmänt, klicka på OK och starta sedan om datorn.

Byt till den vanliga VGA-videodrivrutinen i Windows 

Byt till den vanliga VGA-videodrivrutinen och starta sedan om Windows i VGA-läge. Om du kan skriva ut filen när du använder den vanliga VGA-drivrutinen ska du kontakta grafikkortets tillverkare och be om en uppdaterad drivrutin. Om du redan använder den senaste versionen kan du prova med en annan upplösning (exempelvis 800 x 600 istället för 1024 x 768).

Obs! Vanliga VGA-drivrutiner visar bara 16 färger. Byt till Super VGA för program som kräver minst 256 färger, som Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro och Adobe Illustrator. 

Använd den senaste versionen av Adobe Reader eller Acrobat 

Hämta den senaste versionen av Adobe Reader eller Acrobat på Adobes webbsida Uppdateringar. Alternativt går du till Hjälp > Kontrollera om det finns uppdateringar.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?