Obs! Se skrivarens dokumentation för att fastställa om din skrivare är en PostScript-skrivare. Alternativt kan du kontrollera drivrutinens egenskaper genom att öppna Systeminställningar och gå till Skrivare och fax i kontrollpanelen (Windows) eller till Skriv ut och faxa (Mac OS). Om du har en PostScript-skrivare innehåller modellnamnet antagligen bokstäverna PS. 

PostScript-skrivare

Tilldela en standardskrivare.

Om du försöker skriva ut ett dokument eller en PDF-fil utan att ha tilldelat en standardskrivare visar systemet antagligen ett felmeddelande.

Återskapa en tidigare installerad skrivare i Mac OS.

  1. Öppna Skriv ut och faxa i systeminställningarna
  2. Markera skrivaren och klicka på Ta bort.
  3. Klicka på Lägg till.
  4. Välj anslutningsmetod från Protokoll-menyn.
  5. Välj en skrivare eller ange skrivarens IP-adress.
  6. Välj skrivarens modell från menyn Skrivarmodell och klicka på Lägg till.

Skapa mer ledigt diskutrymme. 

Helst ska det lediga diskutrymmet vara tre till fem gånger större än storleken på den fil du ska skriva ut.

  • Du kan skapa mer utrymme genom att söka efter och ta bort tillfälliga filer (tmp-filer) på datorn.
  • Töm papperskorgen.
  • Rensa webbläsarens diskcache. Instruktioner för hur du rensar cachen finns i webbläsarens dokumentation. 

Använd en uppdaterad PPD-fil (Postscript Printer Description file). 

En PPD-fil (PostScript Printer Description) beskriver funktionerna för en PostScript-skrivare för sådana inställningar som marginaler, färg och upplösning. Felaktiga eller föråldrade PPD-filer kan öka utskriftstiden. Konfigurera skrivaren med den PPD-fil som rekommenderas av tillverkaren.

Du kan hämta en PPD-fil till din skrivare genom att besöka tillverkarens webbsida och hämta den senaste versionen av skrivarens drivrutin. Alternativt kan du besöka en av följande webbsidor: PostScript-skrivardrivrutiner för Windows (Windows), eller PostScript-skrivardrivrutiner för Mac OS (Mac OS). 

Andra skrivare än PostScript-skrivare

Ansvarsfriskrivning: Några av dessa lösningar kräver att du ändrar skrivardrivrutinens egenskaper. Platsen för specifika egenskaper varierar beroende på skrivare och skrivardrivrutinen. Därför kan Adobe Support inte ge någon detaljerad information om platsen för varje egenskap. Kontakta skrivarens tillverkare eller läs i skrivarens dokumentation om du behöver mer information.

Kontrollera att skrivaren har tillräckligt med minne.

Verifiera att skrivaren har tillräckligt med minne för att skriva ut alla element på sidorna. För att skriva ut med 300 dpi bör skrivaren ha minst 2 MB tillgängligt RAM. För att skriva ut med 600 dpi bör skrivaren ha minst 4 MB till 6 MB RAM. Om du behöver anvisningar om hur du fastställer mängden tillgängligt minne på skrivaren kan du läsa i skrivarens dokumentation.

Felsökning av problem vid utskrift av PDF i Acrobat och Reader