Print_double-sided

Du kan skriva ut dubbelsidigt i Adobe Reader och Adobe Acrobat om skrivaren stöder funktionen. Skrivarens drivrutin bestämmer vilka alternativ som finns, inte Adobe Acrobat eller Adobe Reader. I skrivarens dokumentation finns information om vilka funktioner som stöds. (Dubbelsidig utskrift kallas även för tvåsidig utskrift eller utskrift av framsida och baksida.)


(Windows) Dubbelsidig utskrift i Acrobat, Reader DC

 1. Välj Arkiv > Skriv ut i Acrobat eller Reader.

 2. Välj Skriv ut på båda sidor i skrivardialogen.

  Duplexutskrift
 3. Klicka på Skriv ut.

(Mac) Dubbelsidig utskrift i Acrobat, Reader DC

 1. Välj Arkiv > Skriv ut i Acrobat eller Reader.

 2. Välj Skriv ut på båda sidor i skrivardialogen.

  Dubbelsidig utskrift
 3. Klicka på Skriv ut.

(Windows) Dubbelsidig utskrift i Acrobat Reader 10 eller tidigare

 1. Välj Arkiv > Skriv ut i Acrobat eller Reader.

 2. Klicka på Egenskaper.

  Klicka på Egenskaper
 3. Klicka på fliken Layout. Dialogrutan varierar beroende på vilken skrivare du har. Det är möjligt att din dialogruta inte ser ut som rutorna ovan.

  Klicka på fliken Layout
 4. Gör ditt val i fönstret Skriv ut på båda sidor. Observera att det här fönstret heter Dubbelsidig utskrift, eller något liknande, beroende på skrivardrivrutiner. Om det inte finns ett fönster med det här namnet betyder det att din skrivare inte kan göra dubbelsidiga utskrifter. Alternativt är funktionen inaktiverad (se Kontrollera att skrivarfunktioner är aktiverade).

 5. Klicka på OK och sedan på OK igen för att skriva ut.

 
 

(Windows) Kontrollera att skrivarfunktioner är aktiverade

Om du inte ser ett alternativ för dubbelsidig utskrift är det möjligt att funktionen inte är aktiverad.

 1. Välj Start > Skrivare och fax (Windows XP) eller Start > Enheter och skrivare (Windows 7).

 2. Högerklicka på skrivaren och välj Utskriftsinställningar.
 3. Klicka på Avancerat.

 4. Expandera dokumentalternativ > Skrivarfunktioner.

 5. Gör dina val och välj sedan På i popup-menyn. Om alternativen för dubbelsidig utskrift och häftning inte visas, betyder det att din skrivare inte har de funktionerna.

 6. Klicka på OK och sedan på OK igen för att stänga dialogrutan.

(Mac OS) Dubbelsidig utskrift i Acrobat, Reader 10 eller tidigare

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. (Reader X/Acrobat X) Klicka på knappen Skrivare längst ned i dialogrutan Skriv ut, och klicka sedan på Ja när du uppmanas att göra det.

  Klicka på knappen Skrivare
 3. Expandera dialogrutan Skriv ut genom att klicka på pilen till höger om popup-menyn.

  Dialogrutan Skriv ut i utökat läge
 4. Välj Layout från popup-menyn i dialogrutan Skriv ut.

  Välj Layout

  Dialogrutan Skriv ut med alternativet Layout markerat i popup-menyn. Alternativet Bindning längs långsidan är markerat i popup-menyn Dubbelsidig.

 5. Välj ett bindningsalternativ på popup-menyn Dubbelsidig.

 6. Klicka på Skriv ut och därefter på OK i huvuddialogrutan för utskrifter.

Dubbelsidig utskrift med en enkelsidig skrivare

Om skrivaren inte har stöd för dubbelsidiga utskrifter kan du skriva ut dokumentet manuellt på båda sidorna. Hur du går tillväga varierar beroende på skrivarens pappersmatning. Följ anvisningarna och skriv ut några testsidor så att du lär dig hur du ska mata in sidorna i skrivaren igen.

Skrivaren matar ut papperen med framsidan nedåt

Följ de här anvisningarna om skrivaren matar ut sidorna i nummerordning (sidan ett skrivs ut först). Papperen kommer ut med framsidan nedåt (vanligt hos laserskrivare).

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Välj Endast jämna sidor från popup-menyn Delmängd i området Utskriftsintervall.

  Välj Endast jämna sidor från popup-menyn Delmängd i området Utskriftsintervall.
 3. Välj alternativet Omvänd sidordning. I det här fallet gör alternativet Omvänd sidordning så att sidorna kommer i rätt ordning.

 4. Klicka på OK eller Skriv ut.

 5. Om det totala antalet sidor är ojämnt lägger du till en tom sida så att det finns ett papper som den sista ojämna sidan kan skrivas ut på.

 6. Lägg tillbaka högen med utskrivna papper i inmatningsfacket så att de outskrivna sidorna skrivs ut. Sidornas överkant ska vara närmast skrivaren. Se till att pappershögens kanter är jämna.

 7. Välj Arkiv > Skriv ut och sedan Endast udda sidor på menyn Delmängd. (Välj inte Omvänd sidordning den här gången.)

  Välj Arkiv, Skriv endast ut udda sidor
 8. Klicka på OK eller Skriv ut.

Skrivaren matar ut papperen med framsidan uppåt

Följ de här anvisningarna om skrivaren matar ut sidorna i omvänd ordning (den sista sidan skrivs ut först). Papperen kommer ut med framsidan uppåt (vanligt hos bläckstråleskrivare).

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Välj Endast jämna sidor från popup-menyn Delmängd i området Utskriftsintervall.

  Välj Endast jämna sidor från popup-menyn Delmängd i området Utskriftsintervall.
 3. Klicka på OK eller Skriv ut.

 4. Om det totala antalet sidor är ojämnt lägger du till en tom sida så att det finns ett papper som den sista ojämna sidan kan skrivas ut på.

 5. Lägg tillbaka högen med utskrivna papper i inmatningsfacket så att de outskrivna sidorna skrivs ut. Sidornas överkant ska vara närmast skrivaren. Se till att pappershögens kanter är jämna.

 6. Välj Arkiv > Skriv ut och sedan Endast udda sidor på menyn Delmängd.

 7. Välj alternativet Omvänd sidordning. I det här fallet gör alternativet Omvänd sidordning så att sidorna kommer i rätt ordning.

  Välj alternativet Omvänd sidordning
 8. Klicka på OK eller Skriv ut.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy