Du kan skriva ut mer än en sida av ett PDF-dokument på ett enda pappersark. Att skriva ut flera sidor per ark kallas också N/sida-utskrift (t.ex. 2/sida eller 6/sida). Du kan specificera sidornas ordning, antingen vågrätt över sidan eller i lodräta kolumner.


  1. Välj Arkiv > Skriv ut.

  2. I popup-menyn Sidskalning väljer du Flera sidor per ark.

  3. Välj ett värde i popup-menyn Sidor per ark.

  4. I popup-menyn Sidordning väljer du Vågrät, Vågrät omvänd, Lodrät eller Lodrät omvänd:

    Meny för att skriva ut sidornas ordningsföljd
    Utskriftsordning
  5. Klicka på OK eller Skriv ut.