Skriva ut flera sidor per ark med Acrobat eller Reader

Du kan skriva ut mer än en sida i en PDF-fil på ett pappersark. Att skriva ut flera sidor per ark kallas också N/sida-utskrift (t.ex. 2/sida eller 6/sida). Du kan ange hur sidorna ordnas, antingen vågrätt på sidan eller i lodräta kolumner.

  1. Välj hamburgermenyn (Windows) eller menyn Arkiv (macOS)I i Acrobat eller Acrobat Reader och sedan Skriv ut.

  2. Välj Flera från avsnittet Sidskalning och hantering i dialogrutan Skriv ut.

  3. Välj ett värde i menyn Sidor per ark.

  4. Välj Vågrät, Vågrät omvänd, Lodrät eller Lodrät omvänd från listrutan Sidordning:
     

  5. Klicka på Skriv ut.
     

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online