Felet "Adobe PDF creation cannot continue because Acrobat is not activated"

När du i olika program skapar en PDF-fil med Adobe PDF-skrivare eller funktionen Konvertera till Adobe PDF (i PDFMaker) får du följande felmeddelande:

"Adobe PDF creation cannot continue because Acrobat is not activated."

Obs! Nedanstående information är baserad på den klassiska versionen av Windows XP.

Prova en eller flera av följande lösningar:

Lösning 1: Gör Adobe PDF-skrivare till standardskrivare

Så här anger du Adobe PDF-skrivare som standardskrivare:

 1. Välj Start > Inställningar >Skrivare och fax (Windows XP) eller Start > Inställningar > Skrivare (Windows 2000).
 2. Högerklicka på Adobe PDF och välj Ange som standard.

Lösning 2: Flytta datafilen .tsf till skrivbordet

 1. Gå till C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet.
 2. Högerklicka på adobe_00080000_tsf.data och välj Kopiera.

 3. Klistra in filen på skrivbordet eller där du enkelt kan hitta den.

 4. Gå tillbaka till C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet och ta bort adobe_00080000_tsf.data-filen.
 5. Starta om Acrobat och se om du uppmanas att aktivera programvaran.

Lösning 3: Flytta filen cache.db

Filen cache.db file kan ha orsakat problemet. Följ stegen i denna lösning om ovanstående lösningar inte åtgärdar problemet. 

 1. Navigera till följande mapp

 • Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\cache
 • Mac OS: /Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/cache

      2. Flytta följande filer:

 • pcd.db
 • cache.db
 • caps.db

      3.  Starta Acrobat. Du uppmanas att ange serienumret på nytt.

Obs! Om du tar bort dessa filer försvinner produktinformation och serienummer från datorn. Ange denna data på nytt när du startar produkten.

Lösning 4: Avbryt processen acrotray.exe i Aktivitetshanteraren

 1. Stäng Acrobat och tryck på Ctrl+Alt+Delete på tangentbordet.

 2. Tryck på Aktivitetshanteraren.
 3. Klicka på fliken Processer och markera acrotray.exe i processlistan.

 4. Klicka på Avsluta process och på Ja i Aktivitetshanterarens varningsdialogruta.

 5. Starta om Acrobat.

Lösning 5: Inaktivera tillfälligt program som utför virussökning och reparation av Acrobat

Program som skannar kan komma i konflikt med aktiveringsprocessen. Inaktivera tillfälligt följande program innan du aktiverar Adobe-programmet:

 • Programvara för virusskydd (till exempel McAfee och Norton Anti-Virus)
 • Brandväggsprogram (till exempel ZoneAlarm och Norton Internet Security Suite)
 • Programvara som lagrar borttagna filer eller tar bort temporära filer från systemet (till exempel Norton SystemWorks).

I programmens dokumentation finns anvisningar om hur du inaktiverar och återaktiverar dem. Kontakta din systemadministratör för inaktivering av ett brandväggsprogram.

Obs! Inaktivering av brandväggsprogram kan göra datorn sårbar. Det är inte säkert att alla programfunktioner inaktiveras när du inaktiverar programvaran.

Reparera Acrobat när programvaran har inaktiverats:

 1. Välj Start > Inställningar > Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
 3. Markera den aktuella versionen av Acrobat och klicka på Ändra.
 4. Reparera Acrobat genom att följa anvisningarna på skärmen.

Lösning 6: Skapa ett lokalt administratörskonto och starta Acrobat

Ett användarkonto kan vara korrupt eller ha säkerhetsinställningar som förhindrar installeraren från att fungera som den ska. Det kan vara möjligt att kringgå problemet genom att installera Acrobat med ett nytt användarkonto. Kontakta nätverksadministratörer och få hjälp med att skapa administratörskonton inom en domän. Om det är möjligt skapar du ett nytt lokalt administratörskonto med stegen nedan.

 1. Högerklicka på Den här datorn och sedan på Hantera.
 2. Expandera Administrationsverktyg > Lokala användare och grupper > Användare.
 3. Högerklicka på Användare och markera Ny användare.

 4. Ange Administratör i dialogrutan Ny användare i fältet Beskrivning. Fyll i de återstående fälten.
 5. Avmarkera Användaren måste byta lösenord vid nästa inloggning, och markera sedan Lösenordet upphör aldrig att gälla och klicka på Stäng.
 6. Högerklicka på den nya användaren och markera Egenskaper.
 7. Välj fliken Medlem i och klicka därefter på Lägg till.
 8. Ange Administratörer i fältet Ange de objektnamn som ska väljas och klicka på OK.
 9. Klicka på OK för att stänga fönstret Användaregenskaper.
 10. Logga ut den aktuella användaren och logga in på det nya administratörskontot.
 11. Starta Acrobat på nytt och utför aktiveringsprocessen.

Lösning 7: Inaktivera alla tjänster och startobjekt som inte tillhör Microsoft och reparera Acrobat (endast Windows XP)

Inaktivera startobjekt och starta om Windows i läget Selektiv start:

 1. Välj Starta > Kör.
 2. Skriv msconfig i textrutan och tryck på OK.

 3. Klicka på fliken Tjänster samt på Dölj alla Microsoft-tjänster och på Inaktivera alla.
 4. Klicka på fliken Startskiva, klicka på alternativet Inaktivera alla och sedan på OK.
 5. Välj Starta om i konfigurationsdialogrutan.
 6. I dialogrutan Skrivbord klickar du på OK för att starta Windows.
 7. Välj Start > Inställningar > Kontrollpanelen och dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
 8. Markera den aktuella versionen av Acrobat eller Adobe Reader och klicka på Ändra.
 9. Reparera Acrobat genom att följa anvisningarna på skärmen.

Lösning 8: Ta bort alla tidigare versioner av Acrobat och reparera programmet

 1. Välj Start > Inställningar > Kontrollpanelen och dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
 2. Markera Adobe Acrobat 9.x (eller tidigare) och klicka på Ta bort.
 3. Bekräfta att du vill ta bort det markerade programmet när du uppmanas att göra det.
 4. Upprepa ovanstående procedur för alla tidigare installerade versioner av Adobe Acrobat. Börja med den nya versionen och avsluta med den äldsta.
 5. Starta om datorn.
 6. Välj Start > Inställningar > Kontrollpanelen och dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
 7. Markera den aktuella versionen av Acrobat eller Adobe Reader och klicka på Ändra.
 8. Reparera Acrobat genom att följa anvisningarna på skärmen.

Lösning 9: Se till att behörigheterna är korrekt inställda för den aktuella filen och sökvägen

Obs! Alla lösningar kräver att du loggar in som administratör eller användare som är administratör.

Windows 2000

 1. Dubbelklicka på Den här datorn.
 2. Högerklicka på mappen FLEXnet som finns under C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\. Högerklicka på Application Data och markera Egenskaper.
 3. Välj fliken Skydd. Kontrollera att Administratörer finns i listan och att behörigheter för säkerhet är angett som Fullständig behörighet.
 4. Välj Start > Inställningar > Kontrollpanelen och dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
 5. Markera Adobe Acrobat och klicka på Ändra.
 6. Reparera Acrobat genom att följa anvisningarna på skärmen.

Windows XP Home

 1. Starta om i säkert läge.
  1. Starta om Windows.
  2. Tryck på F8 innan Windows startar när du får meddelanden som exempelvis "For Advanced Startup Options ...".
  3. Välj Säkert läge i listan med startalternativ. Kontrollera att Säkert läge visas i alla hörn på skrivbordet.
  • Om Säkert läge inte visas i alla hörnen på skrivbordet upprepar du stegen 6–8.
  • Om Säkert läge visas i alla hörn på skrivbordet loggar du in som administratör på den lokala datorn.
  1. Om det visas en dialogruta som indikation på att Windows körs i Säkert läge klickar du OK.
 2. Välj Start > Den här datorn.
 3. Välj Verktyg > Mappalternativ och klicka på fliken Visa.
 4. Högerklicka på mappen FLEXnet under C:\Documents and Settings\All Users\Application Data. Högerklicka på Application Data och välj Egenskaper.
 5. Välj fliken Skydd.
 6. Kontrollera att Administratörer finns i listan och att behörigheter för säkerhet är angett som Fullständig behörighet.
 7. Klicka på OK.
 8. Välj Start > Inställningar > Kontrollpanelen och dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
 9. Markera den aktuella versionen av Acrobat eller Adobe Reader och klicka på Ändra.
 10. Reparera Acrobat genom att följa anvisningarna på skärmen.

Windows XP Professional

 1. Välj Start > Den här datorn.
 2. Välj Verktyg > Mappalternativ och klicka på fliken Visa.
 3. I Avancerade inställningar avmarkerar du Använd enkel fildelning (rekommenderas) och klickar på OK.
 4. Högerklicka på mappen FLEXnet under C:\Documents and Settings\All Users\Application Data. Högerklicka på Application Data och välj Egenskaper.
 5. Välj fliken Skydd.
 6. Kontrollera att Administratörer finns i listan och att behörigheter för säkerhet är angett som Fullständig behörighet.
 7. Välj Start > Inställningar > Kontrollpanelen och dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
 8. Markera den aktuella versionen av Acrobat eller Adobe Reader och klicka på Ändra.
 9. Reparera Acrobat genom att följa anvisningarna på skärmen.

Lösning 10: Ställ in rätt behörighet för den aktuella mappen med kommandoraden

 1. Välj Start > Kör och skriv cmd i rutan Öppna. Klicka på OK.
 2. Använd följande kommandon (inklusive citattecken) och tryck på Retur i slutet av varje rad. Se även till att du anger mellanslag mellan /T, /E, /C och /G i den tredje raden.

  c: cd "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet" cacls "All Users" /T /E /C /G administrators:F exit

Lösning 11: Korrigera behörigheterna på registernyckeln för FLEXnet Licensing Service

Den lokala administratörsgruppen i Windows XP, Vista och Windows 7 är som standard gruppen Administratörer.

Friskrivningsklausul: Denna procedur innefattar redigering av Windows-registret. Adobe tillhandahåller inte support för att redigera registret, som innehåller viktig system- och programinformation. Säkerhetskopiera registret innan det redigeras. För mer information om registret se Windows-dokumentationen eller kontakta Microsoft.

Innan du följer dessa steg för att säkerhetskopiera ditt nuvarande system och register kan du utföra uppgifterna nedan:

 • Skapa en återställningspunkt på datorn genom att välja Start > Program > Tillbehör > Systemverktyg > Systemåterställning.
 • När du har öppnat Registereditorn ska du omedelbart säkerhetskopiera registret genom att gå till Arkiv > Export. Ge säkerhetskopian ett namn och spara den på en plats som är lätt att komma ihåg.

Windows XP

 1. Välj Start > Kör, skriv in regedit i textfältet Öppna i dialogrutan Kör, och klicka sedan på OK.
 2. Säkerhetskopiera den aktuella registerfilen:
  1. I dialogrutan för registerredigering väljer du Arkiv > Exportera.
  2. Namnge filen och välj var den ska placeras.
  3. Markera Allt för Exportintervall.
  4. Klicka på Spara.
 3. Navigera till följande nyckel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FLEXnet Licensing Service
 4. Högerklicka på nyckeln FLEXnet Licensing Service och markera Behörigheter.
 5. Bekräfta att grupperna Administratörer och System finns i dialogrutan Behörigheter för FLEXnet Licensing Service. Kontrollera även att Fullständig behörighet är markerat för båda grupperna i kolumnen Tillåt.
 6. Klicka på Avancerat.

 7. Klicka på fliken Ägare i dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar. Markera alternativet Administratörsgrupp (1) och Ersätt ägare av underbehållare och objekt (2). Klicka därefter på Använd (3) och på fliken Behörigheter (4).


  Obs! Välj aktuellt administratörskonto om administratörsgruppen inte är tillgänglig.

 8. På fliken Behörigheter markerar du alternativet Ersätt behörighetsposter på alla underordnade objekt med poster som visas här och som gäller underordnade objekt (1) och klickar på OK (2).

 9. Klicka på OK i dialogrutan Behörigheter för FLEXnet Licensing Service. Windows återställer behörigheterna för varje underordnat objekt till dess överordnade objekt.
 10. Stäng Registereditorn.

Windows Vista

 1. Klicka på Start, skriv regedit i sökrutan och tryck på Retur. 
 2. Säkerhetskopiera den aktuella registerfilen:
  1. I dialogrutan för registerredigering väljer du Arkiv > Exportera.
  2. Namnge filen och välj var den ska placeras.
  3. Markera Allt för Exportintervall.
  4. Klicka på Spara.
 3. Navigera till följande nyckel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FLEXnet Licensing Service
 4. Högerklicka på nyckeln FLEXnet Licensing Service och markera Behörigheter.
 5. Bekräfta att grupperna Administratörer och System finns i dialogrutan Behörigheter för FLEXnet Licensing Service. Kontrollera även att Fullständig behörighet är markerat för båda grupperna i kolumnen Tillåt.
 6. Klicka på Avancerat.

 7. Klicka på fliken Ägare i fönstret Avancerade säkerhetsinställningar. Markera alternativet Administratörsgrupp (1) och Ersätt ägare av underbehållare och objekt (2). Klicka därefter på Använd (3) och på fliken Behörigheter (4).


  Obs! Välj aktuellt administratörskonto om administratörsgruppen inte är tillgänglig.

 8. På fliken Behörigheter markerar du Ersätt befintliga behörigheter på alla underordnade objekt med ärftliga behörigheter från detta objekt (1) och klickar på OK (2).

 9. Klicka på OK i dialogrutan Behörigheter för FLEXnet Licensing Service. Windows återställer behörigheterna för varje underordnat objekt till dess överordnade objekt.
 10. Stäng Registereditorn.

 

Ytterligare information

Du kan inte aktivera Adobe Acrobat eller så är aktiveringen skadad.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy