Begäran om serienummer visas vid utskrifter med Acrobat 11.0.01

Problem

När du har uppdaterat till Acrobat 11.0.01 visas dialogrutan serienummer när du skriver ut med Adobe PDF-skrivare. I vissa fall visas ett felmeddelande som ber dig aktivera Acrobat. Problemet uppstår ifall alla punkter nedan har uppfyllts: 

  • Systemet använder Acrobat på Windows och har uppdaterat till 11.0.01. 
  • Acrobat har aldrig startats.
  • Acrobats serienummerspråk är endast engelska. 
  • Operativsystemets språk är inte engelska. 
  • Installationen var inte en gränssnittsinstallation. Installationen gjordes alltså genom kommandorad eller någon annan företagsmetod. 
  • Du försöker skriva ut till Adobe PDF. 

Lösningar

Slutanvändaralternativ

Starta Acrobat minst en gång innan användaren skriver ut till PDF för att lösa problemet.

IT-företagsalternativ

Gör följande för att lösa problemet för alla användare på datorn: 

  1. Leta upp registernyckeln HKLM\Software\[wow6432node]\Adobe\Adobe Acrobat\11.0\Language\current\
  2. Ställ in standardvärdet på ”acrobat.dll.”
  3. Tillämpa inställningen i hela din organisation via GPO eller någon annan metod.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto