Ändra skala eller storlek för PDF-sidor i Acrobat eller Reader vid utskrift

 

 

 

Med sidskalning kan sidor skrivas ut i olika storlekar. Du kan:

Anpassa till sida automatiskt

Acrobat kan justera sidornas storlek i en PDF-fil så att de passar den pappersstorlek du har valt.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Välj ett av följande alternativ från popup-menyn Sidskalning:
  Anpassa till utskrivbart område  Förstorar eller förminskar sidorna enligt papprets storlek.
  Minska till utskrivningsbart område Ändrar bara storleken på stora sidor till papprets storlek och skriver ut små sidor som de är.

 3. Klicka på OK eller Skriv ut.

Tips! I Adobe Acrobat (inte Adobe Reader) kan du ange standardinställningar för sidskalning av PDF-filer. Välj Arkiv > Egenskaper och klicka sedan på fliken Avancerat. Välj alternativ för förinställningar i utskriftsdialogrutan. Standardinställningen i popup-menyn Sidskalning är Minska till utskrivbart område. Spara filen för att tillämpa de nya standardinställningarna. Mer information finns i Förinställningar i utskriftsdialogrutan i Acrobat-hjälpen.

Anpassa till sida manuellt i procent

Inte tillgängligt i Adobe Reader 9: Sidskalning med de förinställda alternativen i  Adobe Reader 9 eller tidigare.

Du kan förstora eller minska en PDF-fil med ett exakt procenttal. 

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. I popup-menyn Sidskalning väljer du Överlappa alla sidor för att visa alternativet Överlappningsskala %.
  Obs! Om överlappningsalternativen inte finns i menyn ska du se till att följande alternativ inte har markerats i dialogrutan Avancerad utskrift: Skriv ut som bild (endast i Acrobat), Separationer eller In-RIP-separationer.

 3. För överlappningskalning anger du i procent hur mycket PDF-filen ska förstoras eller förminskas. Klicka på något av de andra alternativen för att uppdatera förhandsvisningen till höger. 4. Klicka på OK eller Skriv ut.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto