Acrobat JavaScript-felsökning

Med JavaScript-felsökningen i Acrobat kan du granska din kod rad för rad, ange brytpunkter och kontrollera variabler i felsökningsdialogrutan.

Du aktiverar JavaScript-felsökning genom att välja Redigera > Inställningar > JavaScript, och sedan alternativet Aktivera JavaScript-felsökning när Acrobat startats om.

Starta felsökningsprogrammet genom att välja Verktyg > JavaScript > Felsökning.

Hantera Dokument – JavaScript

Du använder dialogrutan Dokument – JavaScript för att lägga till, redigera eller ta bort skript i det aktuella dokumentet.

Välj Verktyg > JavaScript > Dokument – JavaScript för att öppna dialogrutan.

JavaScript-redigerare

Du kan använda JavaScript-redigeraren för att skapa och redigera skript.

Välj Verktyg > JavaScript > Alla JavaScript för att öppna redigeraren.

Dokumentåtgärder och JavaScript

Du kan associera ett visst JavaScript till en specifik dokumentåtgärd. Skriptet körs när åtgärden aktiveras.

Välj Verktyg > JavaScript > Dokumentåtgärder för att öppna dialogrutan Dokumentåtgärder.

Välj en åtgärd och klicka sedan på Redigera för att lägga till skriptet till åtgärden.

Anpassa PDF-filer med JavaScript

Ett av de enklaste och mest effektiva sätten att anpassa PDF-filer är att använda JavaScript. JavaScript i Adobe Acrobat är baserat på JavaScript version 1.5 av ISO-16262 (tidigare kallat ECMAScript) och programmet används för att implementera objekt, metoder och egenskaper som gör att du kan hantera PDF-filer, skapa databasanpassade PDF-filer, ändrat utseendet på PDF-filer och mycket mera. Du kan knyta Acrobat JavaScript-kod till ett visst PDF-dokument, en sida, ett fält eller en knapp i dokumentet, eller ett fält eller en knapp i PDF-filen samt även till en användaråtgärd.

JavaScript är användbart för XML-formulär. JavaScript kan användas för att automatisera formulärhantering, webb- och databaskommunikation, kommentarer och användargränssnittsfunktioner. PDF-filer som skapas med Acrobat- och Adobe LiveCycle-verktyg kan användas för att extrahera data som XML till egna scheman. Programsom skrivsi Java och andra språk kan med hjälp av webbtjänster som använder SOAP (Simple Object Access Protocol) enkelt integreras med Acrobat.

Mer information finns i Utveckla Acrobat-program med JavaScript.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy