Obs!

Avsnittet Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer innehåller en fullständig lista över artiklar om säkerhet.

Med Acrobat och Acrobat Reader kan du justera programbeteendet så att JavaScript körs på den önskade skyddsnivån. Detta bidrar till att begränsa programåtkomst till JavaScript API:er och isolerar arbetsflöden som inte kräver JavaScript API:er.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Acrobat/Acrobat Reader > Inställningar (Mac OS).

 2. Välj JavaScript från kategorierna till vänster.

 3. På panelen JavaScript-skydd ställer du in alternativ för att hantera JavaScript: efter behov.

  Aktivera Acrobat JavaScript

  Avmarkera om du vill inaktivera JavaScript helt eller begränsa JavaScript genom API:er.

  Aktivera JavaScript-körningsbehörighet för menykommandon

  Aktiverar körning av JavaScript när du klickar på menykommandon. När alternativet är inaktiverat kan du köra privilegierade JavaScript-anrop från menyn. Körning av obehöriga JavaScript-anrop genom menykommandon blockeras inte, oavsett om den här kryssrutan har markerats eller inte.

  Aktivera skyddsprofil för globala objekt

  Tillåter JavaScript globalt genom API:er, eller litar på specifika dokument som innehåller JavaScript-skript.

Alternativt kan du hantera JavaScript-körning genom att ändra i systemets registerinställningar.

Du hittar mer information i Säkerhetshandboken för programwww.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_en.