Obs!

Du hittar en fullständig lista över artiklar om säkerhet i Översikt över säkerhet i Acrobat DC och PDF-filer.

Med Acrobat DC och Acrobat Reader DC kan du justera programbeteendet så att JavaScript körs på den önskade skyddsnivån. Detta bidrar till att begränsa programåtkomst till JavaScript API:er och isolerar arbetsflöden som inte kräver JavaScript API:er.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Acrobat DC/Acrobat Reader DC > Inställningar (Mac OS).

 2. Välj JavaScript från kategorierna till vänster.

 3. På panelen JavaScript-skydd ställer du in alternativ för att hantera JavaScript efter behov.

  Aktivera Acrobat JavaScript

  Avmarkera om du vill inaktivera JavaScript helt eller begränsa JavaScript i API:er.

  Aktivera JavaScript-körningsbehörighet för menykommandon

  Aktiverar körning av JavaScript när du klickar på menykommandon När alternativet är inaktiverat kan du köra privilegierade JavaScript-anrop från menyn. Körning av obehöriga JavaScript-anrop genom menykommandon blockeras inte, oavsett om den här kryssrutan har markerats eller inte.

  Aktivera skyddsprofil för globala objekt

  Tillåter JavaScript globalt i API:er eller litar på specifika dokument som innehåller JavaScript-skript.

Du kan också hantera JavaScript-körning genom att ändra i systemets registerinställningar.

Mer information finns i Programsäkerhetsguidenwww.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_se.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy