Så här bäddar du in teckensnitt för ett enhetligt textutseende

När den publicerade SWF-filen spelas upp på datorer på webben är det inte säkert att de teckensnitt som du har valt finns på de datorerna. För att försäkra dig om att texten ser ut som du vill kan du bädda in hela teckensnitt eller vissa underuppsättningar av tecken från ett teckensnitt. Genom att bädda in tecknen i den publicerade SWF-filen blir teckensnittet tillgängligt för SWF-filen, oavsett på vilken dator filen spelas upp. När ett teckensnitt väl har bäddats in kan du använda det överallt i den publicerade SWF-filen.

Alla tecken som används av textobjekt som innehåller text bäddas automatiskt in i Animate. Om du själv skapar en inbäddad teckensnittssymbol kan dina textobjekt använda ytterligare tecken, till exempel för användarinmatningar under körning eller textredigering med ActionScript. Inbäddade teckensnitt krävs inte för textobjekt som har egenskapen Kantutjämning inställd på Använd enhetsteckensnitt. Du anger vilka teckensnitt som ska bäddas in i FLA-filen, så bäddas de in automatiskt när du publicerar SWF-filen via Animate.

Det finns fyra vanliga situationer när det är viktigt att bädda in teckensnitt i SWF-filen för att få rätt utseende på texten:

 • När du skapar textobjekt i en FLA-fil och dessa ingår i en design som kräver ett enhetligt textutseende.
 • När du använder ett annat kantutjämningsalternativ än Använd enhetsteckensnitt, måste du bädda in teckensnitten eftersom texten annars kan försvinna eller visas inkorrekt.
 • När du genererar text dynamiskt med ActionScript i en FLA-fil.
 • När du skapar dynamisk text med ActionScript måste du i ActionScript-koden ange vilket teckensnitt som ska användas.
 • När SWF-filen innehåller textobjekt och kan läsas in av en annan SWF-fil, som inte har de nödvändiga teckensnitten inbäddade.

I dialogrutan Teckensnittsinbäddning kan du göra följande:

 • Hantera alla inbäddade teckensnitt på ett och samma ställe.

 • Skapa teckensnittssymboler för alla inbäddade teckensnitt.

 • Välja anpassade intervall med inbäddade tecken för ett teckensnitt samt fördefinierade intervall.

 • Arbeta med både TLF-text (Text Layout Framework) och klassisk text i samma fil och använda inbäddade teckensnitt med var och en. Tänk på att TLF-text inte är tillgänglig med Animate. Mer information finns i Öppna CS6-filer med Animate.

Så här bäddar du in tecken från ett teckensnitt i en SWF-fil:

 1. Öppna FLA-filen i Animate och öppna sedan dialogrutan Teckensnittsinbäddning på något av följande sätt:

  • Välj Text > Teckensnittsinbäddning.

  • Välj Nytt teckensnitt teckensnitt på bibliotekspanelens alternativmeny.

  • Högerklicka på det tomma området i bibliotekspanelens trädvy och välj Nytt teckensnitt.

  • Klicka på knappen Bädda in i egenskapsinspektören för text.

 2. Om teckensnittet inte redan är markerat i dialogrutan Teckensnittsinbäddning klickar du på knappen Lägg till (+) för att lägga till ett nytt inbäddat teckensnitt i FLA-filen.

  När du öppnar dialogrutan Teckensnittsinbäddning från biblioteket eller egenskapsinspektören visas ett teckensnittsobjekt automatiskt i dialogrutan.

 3. Välj familj och stil för det teckensnitt du vill bädda in på fliken Alternativ.

  Om du öppnade dialogrutan Teckensnittsinbäddning från egenskapsinspektören eller bibliotekspanelen visas det teckensnitt som används i den aktuella markeringen automatiskt i dialogrutan.

 4. Välj de teckenintervall som du vill bädda in i delen Teckenintervall. Ju fler teckensnitt du bäddar in, desto större blir den publicerade SWF-filen.

 5. Om du vill bädda in ytterligare tecken skriver du dem i fältet ”Inkludera även dessa tecken”.

 6. Om du vill att den inbäddade teckensnittssymbolen ska kunna användas av ActionScript-kod markerar du Exportera för ActionScript på fliken ActionScript.

 7. Om du har markerat Exportera för ActionScript anger du även ett konturformat. För behållare med TLF-text väljer du TLF (DF4) som Konturformat. För behållare med klassisk text väljer du Klassiskt (DF3).

  Du måste skapa separata inbäddade teckensnittssymboler för behållare med TLF-text och sådana med klassisk text. Konturformatet för TLF (DF4) är inte tillgängligt för PostScript Type 1-teckensnitt. TLF (DF4) kräver Flash Player version 10 eller senare.

 8. Om du vill använda teckensnittssymbolen som en delad resurs anger du önskade alternativ i delen Delning på fliken ActionScript. Mer information om hur du använder delat material finns i Dela biblioteksobjekt över filer.

Så här redigerar du parametrarna för en inbäddad teckensnittssymbol:

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på teckensnittssymbolen i biblioteket och välj Egenskaper.

  • Markera en textbehållare på scenen och klicka på knappen Bädda in i delen Tecken i egenskapsinspektören.

  • Välj teckensnittssymbolen i biblioteket och välj Redigera egenskaper på panelens alternativmeny.

  • Dubbelklicka på ikonen för teckensnittssymbolen i biblioteket.

  • Välj Teckensnitt > Teckensnittsinbäddning och välj sedan den teckensnittssymbol som du vill redigera i trädvyn till vänster i dialogrutan.

 2. Utför önskade ändringar i dialogrutan Teckensnittsinbäddning och klicka på OK.

Trädvyn i dialogrutan Teckensnittsinbäddning visar alla teckensnittssymboler i den aktuella FLA-filen, ordnade efter teckensnittsfamilj. Du kan redigera önskade teckensnitt när dialogrutan är öppen, och när du klickar på OK sparas alla ändringar.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online