Fästa grafik på plats

Använd fästning för att automatiskt justera grafiska element med varandra. I Animate finns det tre sätt att justera objekt på scenen:

 • Med objektfästning fäster du objekt direkt till andra objekt längs deras kanter.
 • Med pixelfästning fäster du objekt direkt till individuella pixlar eller linjer med pixlar på scenen.
 • Med fästjustering fäster du objekt till en angiven fästtolerans, en förinställd gräns mellan objekt och andra objekt eller mellan objekt och scenens kant.
 • Med Fäst bitmappar mot pixlar kan du fästa bitmappar vid de närmaste pixlarna under redigering så att de ser tydligare ut på arbetsytan.

 Du kan även fästa till rutnät eller till stödlinjer.

Aktivera och inaktivera objektfästning

Om du vill aktivera objektfästning använder du fästmodifieringen för markeringsverktyget eller kommandot Fäst mot objekt på menyn Visa.

Om fästmodifieringen för markeringsverktyget är aktiverad visas en liten svart ring under pekaren när du drar ett element. Den lilla ringen blir större om objektet är inom fästningsavstånd för ett annat objekt.

 1. Välj Visa > Fästning > Fäst mot objekt. En bock visas bredvid kommandot när det är aktiverat.

  Om du flyttar eller omformar objektet ger markeringsverktygets position på objektet referenspunkten för fästringen. Om du till exempel flyttar en fylld form genom att dra den nära dess mitt, fäster mittpunkten till andra objekt. Detta är särskilt praktiskt vid fästning av former till en rörelsebana för animering.

   För att lättare kunna styra placeringen av objekten vid fästning börjar du med att dra från ett hörn eller en mittpunkt.

Fäst bitmappar mot pixlar

Om du vill aktivera bitmappsfästning använder du kommandot Fäst bitmappar mot pixlar på menyn Visa. Det ser till att bitmappar placeras i heltalslägen (utan decimalvärden) när du redigerar innehåll.

 1. Välj Visa > Fästning > Fäst bitmappar mot pixlar.

 2. En bock bredvid alternativet anger att funktionen är aktiverad. När funktionen är inaktiverad kan du placera bitmappar var som helst.

  Fäst bitmappar mot pixlar vid redigering

Justera toleranser för objektfästning

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Animate > Inställningar (Macintosh) och klicka sedan på Teckning.

 2. Under ritinställningar justerar du inställningen för Anslut linjer.

Använda pixelfästning

Om du vill aktivera pixelfästning använder du kommandot Fäst mot pixlar på menyn Visa. Om Fäst mot pixlar är aktiverat visas ett pixelrutnät när förstoringen är inställd på 400 % eller högre. Pixelrutnätet representerar de individuella pixlarna som visas i Animate-programmet. Om du skapar eller flyttar ett objekt begränsas det till pixelrutnätet.

Om du exempelvis skapar en form vars kanter hamnar mellan pixelgränserna, och du använder en linje med bredd i bråkdelar (t.ex. 3,5 pixlar), fäster kommandot Fäst mot pixlar till pixelgränser och inte till kanten på formen.

 • Om du vill aktivera eller inaktivera pixelfästning väljer du Visa > Fästning > Fäst mot pixlar. Om förstoringen är inställd på 400 % eller högre visas ett pixelrutnät. En bock visas bredvid kommandot när det är aktiverat.

 • Om du temporärt vill aktivera eller inaktivera pixelfästning trycker du på C-tangenten. Om du släpper C-tangenten återgår pixelfästning till det tillstånd som du valde med Visa > Fästning > Fäst mot pixlar.

 • Så här döljer du pixelrutnätet temporärtTryck på X-tangenten. När du släpper X-tangenten visas pixelrutnätet igen.

Redigera fästning

När du markerar inställningarna för fästjustering ställer du in fästtolerans mellan vågräta och lodräta kanter av objekt och mellan objektens kanter och scengränsen. Du kan även aktivera fästjustering mellan de vågräta och lodräta mittpunkterna på objekt. Alla inställningar för fästjustering mäts i pixlar.

 1. Välj Visa > Fästning > Redigera fästning.
 2. Markera de typer av objekt som du vill fästa mot i dialogrutan Redigera fästning. Välj Spara standard när du vill spara de angivna inställningarna i .fla-filen. De sparade inställningarna för det aktiva dokumentet överförs till det nya dokumentet.

  Redigera fästning

 3. Klicka på knappen Avancerat och välj något av följande:
  • Om du vill ställa in fästtoleransen mellan objekt och scengränsen anger du ett värde för filmkantlinje.

  • Om du vill ställa in fästtoleransen mellan vågräta och lodräta kanter på objekt anger du ett värde för vågrät, lodrät eller båda.

  • Om du vill aktivera vågräta eller lodräta mittjusteringar väljer du vågrät eller lodrät mittenjustering eller båda.

Aktivera fästjustering

Om fästjustering är aktiverad, visas prickade linjer på scenen när du drar ett objekt till den angivna fästtoleransen. Om du till exempel ställer in vågrät fästtolerans till 18 pixlar (standardinställning) visas en prickad linje längs kanten på objektet som du drar när objektet är exakt 18 pixlar från ett annat objekt. Om du aktiverar vågrät mittenjustering visas en prickad linje längs de vågräta mitthörnpunkterna för två objekt när du exakt justerar hörnpunkterna.

 1. Välj Visa > Fästning > Fäst och justera. En bock visas bredvid kommandot när det är aktiverat.

Skapa ett stödlinjelager

Om du vill ha hjälp med att justera objekt när du ritar kan du skapa stödlinjelager och justera objekt på andra lager mot de objekt som du skapar på stödlinjelagren. Stödlinjelager exporteras inte och visas inte i en publicerad SWF-fil. Alla lager kan vara stödlinjelager. Stödlinjelager anges med en stödlinjeikon till vänster om lagernamnet.

 1. Markera lagret och högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) och välj Stödlinje på snabbmenyn. Om du vill ändra lagret till ett normalt lager igen klickar du på Stödlinje igen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?