Användarhandbok Avbryt

Ritinställningar

 1. Användarhandbok om Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Så här arbetar du med klassiska övergångsanimeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om övergångsanimeringar med rörelse
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Skapa övergångar
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Rita och skapa objekt med Animate
  9. Omforma linjer och former
  10. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  11. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  12. Färgpaneler i Animate CC
  13. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  14. Arbeta med klassisk text i Animate
  15. Placera grafik i Animate
  16. Importerade bitmappar i Animate
  17. 3D-grafik
  18. Arbeta med symboler i Animate
  19. Rita linjer och former med Adobe Animate
  20. Arbeta med bibliotek i Animate
  21. Exportera ljud
  22. Markera objekt i Animate CC
  23. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  24. Använda blandningslägen
  25. Ordna objekt
  26. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  27. Flerspråkig text
  28. Använda kameran i Animate
  29. Grafikfilter
  30. Ljud och ActionScript
  31. Ritinställningar
  32. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  12. Skriva och hantera skript
  13. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  14. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  15. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  16. Felsöka ActionScript 3.0
  17. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  9. God praxis – videokonventioner
  10. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  11. God praxis – strukturera FLA-filer
  12. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  13. Inställningar för ActionScript-publicering
  14. Ange publiceringsinställningar för Animate
  15. Exportera projektorfiler
  16. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  17. Publiceringsmallar för HTML
  18. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  19. Dela och publicera animeringar snabbt
 9. Felsökning
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

 

Använd ritinställningarna för att ange fästnings-, utjämnings- och uträtningsbeteenden. Ändra toleransinställningen för varje alternativ och aktivera eller inaktivera varje alternativ. Toleransinställningar är relativa och påverkas av bildskärmens upplösning och scenens aktuella förstoring. Som standard är varje alternativ aktiverat och inställt på normal tolerans.

Ritinställningar

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Animate > Inställningar (Macintosh) och sedan Teckning.

 2. Välj bland följande alternativ i kategorin Teckning:

  Ritstift

  Här kan du ange alternativ för ritstiftet. Markera Visa linjeförhandsvisning för en förhandsvisning av en linje från den punkt du klickade på senast till den plats där pekaren just nu befinner sig. Markera Visa fyllda punkter om du vill visa kontrollpunkter som små ifyllda fyrkanter i stället för ofyllda fyrkanter. Markera Visa exakta markörer om du vill visa en hårkorsmarkör i stället för ikonen för ritstiftet när du använder ritstiftet. Med det här alternativet kan du lättare se det exakta målet för klickningen.

  Anslut linjer

  Avgör hur nära en linjes slut måste vara ett befintligt linjesegment, innan slutpunkten fästs till den närmsta punkten på det befintliga linjesegmentet. Den här inställningen styr även vågrät och lodrät linjeidentifiering, d.v.s. hur nära vågrätt eller lodrätt en linje måste ritas innan Animate ritar ut den exakt vågrät eller lodrät. När Fäst mot objekt är aktiverat kontrollerar den här inställningen hur nära varandra objekt måste vara innan de fästs mot varandra.

  Kurvutjämning

  Anger hur mycket utjämning som används för böjda linjer som ritas med pennan när ritläget är inställt på utjämning eller uträtning. (Mjukare kurvor är lättare att omforma, medan kantigare kurvor är mer lika de ursprungliga linjerna.)

  Obs! Använd Ändra > Form > Utjämna och Ändra > Form > Optimera om du vill utjämna befintliga kurvor ytterligare.

  Linjeigenkänning

  Anger hur rakt ett linjesegment som ritas med ritstiftsverktyget måste vara för att Animate ska rita ut det som en exakt rak linje. Om Linjeigenkänning är inaktiverat när du ritar kan du räta ut linjer senare genom att markera ett eller flera linjesegment och välja Ändra > Form > Räta ut.

  Formigenkänning

  Kontrollerar hur exakt du måste rita cirklar, ovaler, fyrkanter, rektanglar och 90- och 180-gradersbågar för att de ska identifieras som geometriska former och ritas om korrekt. Alternativen är Inaktiverad, Strikt, Normal och Tolerant. Strikt kräver att formen ritas väldigt exakt medan Tolerant anger att formen kan ritas förhållandevis slarvigt innan Animate ritar om den. Om Formigenkänning är inaktiverad när du ritar kan du räta ut linjer senare genom att markera en eller flera former (t.ex. anslutna linjesegment) och välja Ändra > Form > Räta ut.

  Klicknoggrannhet

  Anger hur nära ett objekt pekaren måste vara för att Animate ska identifiera objektet.

Kontaktalternativ för markeringsverktyg, delmarkeringsverktyg och lassoverktyg

Ange kontaktkänslighetsinställningar för markerings-, delmarkerings- och lassoverktygen när du skapar former i objektritläge. Som standard markeras bara objekt när verktygets markeringsram helt omger objektet. Om du avmarkerar det här alternativet markeras hela objekt när de enbart är delvis inneslutna av markeringsramen för markerings-, delmarkerings- och lassoverktygen.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Animate > Inställningar (Macintosh).

 2. Gör något av följande i kategorin Allmänt:
  • Om du bara vill markera objekt och punkter som är helt inneslutna av markeringsramen avmarkerar du kontaktkänsliga markerings- och lassoverktyg. Punkter som ligger inom markeringsområdet markeras fortfarande.

  • Om du vill markera objekt och grupper som enbart är delvis inneslutna av markeringsramen markerar du kontaktkänsliga markerings- och lassoverktyg.

   Obs! Samma inställning för kontaktkänslighet används för delmarkeringsverktygen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online