Sammanfattning av funktioner | Bridge (oktober 2022-version)

Läs om nya funktioner och förbättringar i oktober 2022-versionen av Bridge (version 13)

Flera innehållspaneler

Från och med den här versionen ger Bridge möjlighet att öppna två eller flera innehållspaneler. Detta gör det lättare att kopiera och klistra in innehåll mellan mappar och jämföra filer mellan mappar. Så här skapar du en ny innehållspanel:

 • Klicka på ikonen   bredvid namnet på panelen Innehåll.

  Skapa nytt innehåll

 • Klicka på ikonen   bredvid namnet på panelen Innehåll och välj Ny innehållsflik.

  Skapa nytt innehåll

 • Högerklicka på en mapp i panelen Innehåll eller panelen Mappar och öppna den på en ny innehållsflik.

  Öppna i en ny flik

  Öppna i fliken Nytt innehåll

 • Gå till Fil > Ny innehållsflik eller tryck på Ctrl + Shift + T.

Precis som med alla andra paneler kan du ordna om panelen Innehåll så att den passar ditt arbetsflöde. Du kan fästa den i en flik, placera den sida vid sida eller avdocka och hålla den flytande.

Du kan också styra vilken standardmapp som öppnas med den nya innehållspanelen i Inställningar > Innehåll.

Inställningar för innehåll

Välj Behåll inte den aktiva mappen vid byte av arbetsyta om du inte vill att mapparna från din aktiva innehållspanel ska visas på den nya arbetsytan.

Obs!
 • Om panelen Innehåll är stängd kan du öppna den från Windows > Innehåll.
 • Endast en innehållspanel kan vara aktiv åt gången, och markeras med en blå fyrkant. Alla andra Bridge-paneler, dvs. Sökvägsfältet, panelen Filter, panelen Förhandsvisa och panelen Metadata, visar informationen om de resurser som hanteras i panelen för aktivt innehåll.

Konfiguration av flera bildskärmar

Nu kan du använda Adobe Bridge mer effektivt med flera skärmar. När du arbetar med flera bildskärmar visas programfönstret på en bildskärm, och flytande fönster kan placeras på den andra bildskärmen.

Obs!

Panelplaceringar sparas med arbetsytan. Du kan skapa arbetsytor med flytande paneler eller paneler dockade på en sekundär bildskärm och spara arbetsytorna för dubbla skärmar. Du kan till exempel skapa anpassade förhandsvisningsarbetsytor genom att docka panelen Förhandsvisa på en sekundär bildskärm, gå igenom dina resurser på den primära bildskärmen och se större förhandsvisningar på den sekundära bildskärmen.


Anpassning av användargränssnitt

Nu kan du anpassa programgränssnittet efter dina arbetsflödesbehov genom att avdocka och docka valfri panel, flytta dem till eller från grupper eller avdocka dem så att de flyter ovanför programfönstret.  Om du vill ta bort en panel klickar du och drar den från dess överkant eller använder alternativet för att avdocka panelen från menyn.

Docka, gruppera eller gör paneler flytande

Du kan docka ihop paneler, flytta dem till eller från grupper och avdocka dem så att de flyter ovanför programfönstret. När du drar en panel markeras släppområden som du kan flytta panelen till. Släppområdet du väljer avgör var panelen infogas och om den dockar eller grupperas med andra paneler.

Dockningsområden

Dockningsområden finns längs kanterna på en panel, grupp eller ett fönster. Om du dockar en panel placeras den nära den befintliga gruppen, och alla grupper ändrar storlek så att den nya panelen får plats.

Dockningsområden
Dra panelen (A) till dockningsområdet (B) för att docka den (C)

Grupperingsområden

Grupperingsområden finns i mitten av en panel eller grupp och längs flikområdet på paneler. Om du släpper en panel i ett grupperingsområde staplas den med andra paneler.

Grupperingsområden
Dra panelen (A) till grupperingsområdet (B) för att gruppera den med befintliga paneler (C)

Mer information finns i Justera paneler.

Skalförändring av gränssnittet

Nu kan du också konfigurera inställningarna för skalförändring av användargränssnittet i Bridge så att gränssnittet skalförändras enhetligt utefter skärmens upplösning. Tidigare kunde gränssnittet bara ställas in som Auto, 100 % eller 200 %. Nu har du flexibiliteten att skalförändra gränssnittet tillsammans med texten. Så här ändrar du skalförändring för användargränssnitt:

 1. Välj Redigera > Inställningar > Gränssnitt (Win) eller Adobe Bridge > Inställningar > Gränssnitt (macOS).

 2. Välj Gränssnitt i dialogrutan Inställningar .

 3. Dra skjutreglaget Skalförändring från Liten till Stor om du vill ändra storleken på verktyg, text och andra element i användargränssnittet.

  Skalförändra användargränssnitt

  Obs!

  Den här ändringen används nästa gång du startar Adobe Bridge.

  Mer information finns i Inställningar för användargränssnitt.


Förbättringar i Filtypsassociationer

Den här versionen har många förbättringar kring bland annat upptäckbarhet och sökning i funktionen Filtypsassociationer.

Så här visar du dialogrutan Filtypsassociationer :

 • Gå till Redigera > Inställningar > Filtypsassociationer (Win) eller Adobe Bridge > Inställningar > Filtypsassociationer (macOS).
 • Högerklicka på filen på panelen Innehåll, välj Öppna med och välj sedan Ändra associationer.

Det här är några av förbättringarna i Filtypsassociationer:

 • Ett nytt Sökalternativ finns nu tillgängligt i dialogrutan Filtypsassociationer och gör att du snabbt kan hoppa till det tillägg eller program du letar efter.
Sök

 • Listan Filtypsassociationer stöder nu Markering, Verktygstips och Bockmarkeringar för valda objekt i listrutan. Länken Mer information har också lagts till för ytterligare vägledning.
Listruta

 • Ett nytt Bläddringsalternativ har också lagts till på snabbmenyn för filer på panelen Innehåll.
Snabbmeny

När du bläddrar och väljer ett program att öppna filen med kan du välja om du bara vill öppna filen med det här programmet en gång eller alltid. Om du väljer Alltid anges associationen för den filtypen.

Öppna alltid med det här programmet


Visa alltid undermappens innehåll

Från och med den här versionen har det nya alternativet Visa alltid objekt från undermappar lagts till på snabbmenyn   på panelen Innehåll. Så här aktiverar du det här alternativet:

 1. Välj Visa objekt från undermapparmenyn Visa.

  Visa objekt från undermappar

 2. Välj Visa alltid objekt från undermappar på snabbmenyn.

  Visa alltid innehåll från undermappar

  Om du har valt det här alternativet visas alla objekt från undermappen på panelen Aktivt innehåll när du väljer en mapp på panelen Mappar, panelen Favoriter eller Sökfältet.

Om du inte längre vill visa innehållet i undermapparna gör du följande:

 1. Avmarkera Visa objekt från undermapparmenyn Visa.

 2. Klicka på X i det övre fältet på panelen Innehåll.

  Stäng undermappar

Obs!
 • Om du aktiverar det här alternativet för mappar med många resurser kan du få ett meddelande om att aktivering av alternativet kan påverka prestandan för Bridge. Det beror på att Bridge genererar miniatyrförhandsvisningar för att lista och visa alla objekt som kan påverka prestanda beroende på din systemkonfiguration.
 • Det här alternativet är specifikt för panelen Innehåll. Om du öppnar en ny innehållspanel måste du aktivera det här alternativet igen.
 • Om du navigerar med bakåt- och framåtpilarna från det övre fältet inaktiveras alternativet Visa objekt från undermappar.

Mer information finns i Visa innehåll i undermappar.


Hantering av arbetsytan

Bridge har nu en separat dialogruta där du kan ändra i vilken ordning arbetsytorna visas. Du kan också styra vilka arbetsytor som visas i överspillmenyn eller till och med dölja en arbetsyta så att den inte visas på menyn Arbetsytor. Gör så här om du vill redigera arbetsytan efter dina behov:

 1. Gör något av följande:

  • I Bridge går du till Windows > Arbetsyta > Redigera arbetsyta.
  Hantering av arbetsytan

  Klicka på ikonen   bredvid namnet på en arbetsyta och välj Redigera arbetsytor...

  Redigera arbetsytor

 2. Dialogrutan Redigera arbetsytor visas. Gör så här:

  • Dra arbetsytorna till önskad ordning och klicka på OK.
  • Byta namn på eller ta bort anpassade arbetsytor.
  • Flytta arbetsytan till Överspillmeny eller till Visa inte om du vill att arbetsytan ska döljas.
  Redigera arbetsyta

  Mer information finns i Välja och hantera arbetsytor.


Övriga förbättringar

Växla mellan helskärmsläge och normalvy med accenttangenten

Du kan nu expandera vilken panel som helst för att visa den i helskärmsläge och sedan växla tillbaka till normal vy genom att trycka på accenttangenten ('). Vanligtvis befinner sig tangenten precis till vänster om tangenten med siffran 1. På vissa tangentbord är detta ett citattecken eller tildetecken. Tryck på accenttangenten en gång till för att återställa panelstorleken.

Obs!

När Adobe Bridge är installerat på en dator med ett icke-amerikanskt tangentbord kan kommandot Maximera eller återställ bildruta under markör finnas på en annan tangent än accenttangenten.

Inbyggt stöd för Apple Silicon

Bridge körs nu direkt på Apple-datorer med Apple Silicon M1 eller senare. 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?