Lokala justeringar

Kontrollerna på bildjusteringsflikarna i Camera Raw påverkar färg och ton i ett helt foto. Om du vill justera ett visst område i ett foto (eller göra lokala justeringar, som skuggning eller efterbelysning) använder du verktyget Justeringspensel, verktyget Graderat filter eller verktyget Radiellt filter i Camera Raw.

Med hjälp av verktyget Justeringspensel kan du använda Exponering, Textur och andra justeringar genom att "måla" dem på ett foto.

Med hjälp av verktyget Graderat filter kan du använda samma typer av justeringar gradvis på ett område i ett foto. Du kan göra området så brett eller smalt som du vill.

Du kan använda verktyget Radiellt filter till att rita ett ovalt område runt föremålet och sedan välja justeringar att använda utanför eller i det markerade området. Mer information finns i Radiellt filter i Camera Raw.

Du kan använda båda typerna av lokala justeringar på valfritt foto. Du kan synkronisera lokala justeringsinställningar för flera markerade bilder. Du kan skapa lokala justeringsförinställningar och använda dem till att snabbt återanvända en effekt som du ofta använder.

Det går åt lite experimenterande att få "rätt" lokala färgjusteringar i Camera Raw. Det rekommenderade arbetsflödet är att välja ett verktyg och ange alternativ för det, och sedan använda justeringen på fotot. Du kan gå tillbaka och redigera justeringen, eller använda en annan.

Liksom alla andra justeringar som görs i Camera Raw är lokala färgjusteringar icke-förstörande. De används aldrig permanent på fotot. Lokala justeringar sparas med en bild i en underordnad XMP-fil eller i Camera Raw-databasen, beroende på vad som har angetts i Camera Raw-inställningarna.

Använda lokala färgjusteringar med verktyget Justeringspensel i Camera Raw

 1. Välj verktyget Justeringspensel () i verktygsfältet (eller tryck på K).

  Camera Raw öppnar alternativen för verktyget Justeringspensel under histogrammet och anger maskläget till Nytt.

 2. Välj den typ av justering som du vill göra med alternativen för verktyget Justeringspensel genom att dra en effekts skjutreglage:

  Obs!

  Vilka effekter som är tillgängliga beror på om du arbetar i Process Version 2012, 2010 eller 2003, vilket anges. Om du ska uppdatera ett foto till PV2012 klickar du på ikonen med utropstecken i förhandsvisningens nedre högra hörn.

  Temp

  När ett bildområdes färgtemperatur justeras blir den varmare eller kallare. Ett graderat filters temperatureffekt kan förbättra bilder som tagits under blandade ljusförhållanden.

  Färgton

  Kompenserar för en grön eller magentafärgad färgskiftning.

   

  Exponering

  Ställer in bildens allmänna intensitet. Att använda en lokal exponeringskorrigering kan ge resultat som liknar traditionell skuggning och efterbelysning.

  Kontrast

  Justerar bildens kontrast, med en större effekt i mellantonerna. 

  Högdagrar

  Återställer detaljer i en bilds överexponerade högdagerområden.

   

  Skuggor

  Återställer detaljer i en bilds underexponerade skuggområden.

  Vita

  Justerar vitpunkterna i ett foto.

  Svarta

  Justerar svartpunkterna i ett foto.

  Textur

  Öka eller minska texturen i fotot. Om du vill jämna ut detaljerna drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill framhäva detaljerna drar du skjutreglaget åt höger. När du justerar skjutreglaget Textur ändras inte färgen eller tonerna.

  Klarhet

  Lägger till djup i en bild genom att öka lokal kontrast.

  Ta bort dis

  Minskar eller ökar mängden dis i ett foto.

  Mättnad

  Ändrar färgens klarhet eller renhet.

  Skärpa

  Ökar kanternas definition så att detaljerna i ett foto framhävs. Ett negativt värde gör detaljer oskarpa.

  Brusreduktion

  Reducerar luminansbrus, som kan bli synbart när skuggområden öppnas.

  Reducering av moirémönster

  Tar bort alla moiréartefakter och färgojämnhet.

  Överstrålning

  Tar bort kantfärger längs kanterna. Se Ta bort lokala färgkanter.

  Färg

  Använder en nyans på det markerade området. Välj nyans genom att klicka på färgprovsrutan till höger om effektnamnet.

  Obs!

  Klicka på plus- (+) eller minusikonen (-) om du vill öka respektive minska effekten med en förinställd mängd. Klicka upprepade gånger om du vill justera ytterligare. Dubbelklicka på skjutreglaget om du vill återställa effekten till noll.

 3. Ange penselalternativ:

  Storlek

  Anger penselspetsens diameter i pixlar.

  Ludd

  Bestämmer penseldragets hårdhet.

  Flöde

  Bestämmer flödet som appliceras med penseln.

  Densitet

  Bestämmer penseldragets genomskinlighet.

  Automask

  Begränsar penseldragen till områden med liknande färg.

  Visa mask

  Växlar visningen av masköverdraget i bildförhandsvisningen.

 4. Flyttar verktyget Justeringspensel över bilden.

  Hårkorset anger appliceringspunkten. En fylld cirkel anger penselstorleken. En svartvit streckad cirkel anger luddvärdet.

  Obs!

  Om värdet 0 har angetts för Ludd, anger den svartvita cirkeln penselstorleken. Vid mycket små luddvärden kanske den fyllda cirkeln inte är synlig.

 5. Måla med verktyget Justeringspensel i det område av bilden du vill justera.

  När du släpper musknappen visas en nålikon  vid appliceringspunkten. Maskläget ändras till Lägg till Justeringspensel.

 6. (Valfritt) Finjustera justeringen genom att göra något av följande:
  • Dra något av effektreglagen i alternativen för verktyget Justeringspensel för att ändra dess påverkan på bilden.
  • Tryck på V om du vill dölja eller visa nålikonen.
  • Du växlar visningen av masköverdraget genom att använda alternativet Visa mask, trycka på V eller placera pekaren över nålikonen.

  Obs!

  Du anpassar färgen på masköverdraget genom att klicka i färgrutan bredvid alternativet Visa mask. Välj sedan en ny färg från Färgväljaren.

  • Du kan ångra en del av justeringen genom att klicka på Radera i alternativen för verktyget Justeringspensel och måla över justeringen.

  Obs!

  Om du vill skapa en suddgummipensel som har andra egenskaper än det aktuella Justeringspensel-verktyget klickar du på menyknappen Inställningar för lokal justering  och väljer Separat suddgummistorlek. Ange sedan storlek, ludd, flöde och densitet för suddgummit.

  • Om du vill ta bort justeringen helt och hållet markerar du nålen och trycker på Delete.
  • Tryck på Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS) om du vill ångra den senaste justeringen.
  • Klicka på Radera allt längst ned i verktygsalternativen om du vill ta bort alla justeringar som har gjorts med verktyget Justeringspensel och ange maskläget till Nytt.
 7. (Valfritt) Klicka på Nytt om du vill använda ytterligare en justering som gjorts med verktyget Justeringspensel och finjustera den med tekniken i steg 6.

  Obs!

  När du arbetar med flera justeringar med Justeringspensel måste du vara i läget Lägg till för att kunna växla mellan dem. Klicka på en nålikon om du vill välja justeringen och finjustera den.

Använda lokala justeringar med verktyget Graderat filter

 1. Välj verktyget Graderat filter () i verktygsfältet (eller tryck på G).

  Camera Raw öppnar alternativen för verktyget Graderat filter under histogrammet och anger maskläget till Nytt.

 2. Välj den typ av justering som du vill göra med alternativen för verktyget Graderat filter genom att dra skjutreglaget för någon av följande effekter:

  Obs!

  Vilka effekter som är tillgängliga beror på om du arbetar i Process Version 2012, 2010 eller 2003, vilket anges. Om du ska uppdatera ett foto till PV2012 klickar du på ikonen med utropstecken i förhandsvisningens nedre högra hörn.

  Temp

  När ett bildområdes färgtemperatur justeras blir den varmare eller kallare. Ett graderat filters temperatureffekt kan förbättra bilder som tagits under blandade ljusförhållanden.

  Färgton

  Kompenserar för en grön eller magentafärgad färgskiftning.

  Exponering

  Ställer in bildens allmänna intensitet. Att använda ett övertonat exponeringsfilter kan ge resultat som liknar traditionell skuggning och efterbelysning.

  Kontrast

  Justerar bildens kontrast, med en större effekt i mellantonerna.

  Högdagrar

  Återställer detaljer i en bilds överexponerade högdagerområden.

  Skuggor

  Återställer detaljer i en bilds underexponerade skuggområden.

  Vita

  Justerar vitpunkterna i ett foto.

  Svarta

  Justerar svartpunkterna i ett foto.

  Textur

  Öka eller minska texturen i fotot. Om du vill jämna ut detaljerna drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill framhäva detaljerna drar du skjutreglaget åt höger. När du justerar skjutreglaget Textur ändras inte färgen eller tonerna.

  Klarhet

  Lägger till djup i en bild genom att öka lokal kontrast.

  Ta bort dis

  Minskar eller ökar mängden dis i ett foto.

  Mättnad

  Ändrar färgens klarhet eller renhet.

  Skärpa

  Ökar kanternas definition så att detaljerna i fotografiet framhävs. Ett negativt värde gör detaljer oskarpa.

  Brusreduktion

  Reducerar luminansbrus, som kan bli synbart när skuggområden öppnas.

  Reducering av moirémönster

  Tar bort alla moiréartefakter och färgojämnhet.

  Överstrålning

  Tar bort kantfärg längs kanterna. Se Ta bort lokala färgkanter.

  Färg

  Använder en nyans på det markerade området. Välj nyans genom att klicka på färgprovsrutan till höger om effektnamnet.

  Obs!

  Klicka på plus- (+) eller minusikonen (-) om du vill öka respektive minska effekten med en förinställd mängd. Dubbelklicka på skjutreglaget om du vill återställa effekten till noll.

 3. Dra i fotot om du vill använda ett graderat filter över ett område i fotot.

  Filtret börjar vid den röda punkten och den röda prickade linjen och fortsätter förbi den gröna punkten och den gröna prickade linjen.

  Maskläget växlar till Redigera i alternativen för verktyget Graderat filter.

 4. (Valfritt) Finjustera filtret genom att göra något av följande:
  • Dra någon av effektreglagen i alternativen för verktyget Graderat filter om du vill anpassa filtret.
  • Om du vill växla visningen av stödlinjeövertäckningen väljer du alternativet Övertäckning (eller trycker på V).
  • Dra den gröna eller röda punkten för att fritt expandera, dra samman och rotera effekten.
  • Dra den svartvita prickade linjen om du vill byta effekt.
  • Placera pekaren över den grönvita eller rödvita prickade linjen, intill den gröna eller röda punkten, tills en dubbelriktad pil visas. Dra sedan för att expandera eller dra samman effekten i slutet av intervallet.
  • Placera pekaren över den grönvita eller rödvita prickade linjen, bort från den gröna eller röda punkten, tills en dubbelriktad pil visas. Dra sedan för att rotera effekten.
  • Ta bort filtret genom att trycka på Delete.
  • Tryck på Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS) om du vill ångra den senaste justeringen.
  • Aktivera maskvisualisering med alternativet Mask. Du kan även trycka på Y för att växla inställningen Mask.
  • Klicka på Radera allt längst ned i verktygsalternativen om du vill ta bort alla effekter med verktyget Graderat filter och ange maskläget till Nytt.
 5. (Valfritt) Klicka på Nytt om du vill använda ytterligare en effekt från verktyget Graderat filter och finjustera den med tekniken i steg 4.

  Obs!

  När du arbetar med flera Graderat filter-effekter klickar du på ett överdrag om du vill markera en effekt och finjustera den.

Ändra ett område där du har använt Graderat filter med hjälp av penselkontrollerna

Du kan ändra maskerna för Graderat filter med hjälp av penselkontrollerna. När du har lagt till en mask kan du börja använda penselkontrollerna genom att välja alternativet Pensel bredvid Ny/Redigera. Du kan även markera en förekomst av ett graderat filter och trycka på Skift+K.

Använd penslarna + och - beroende på vad som behövs.

Om du vill titta på en videofilm med en beskrivning av penselkontrollerna går du till Filterpenseln i Adobe Camera Raw.

Obs!

Funktionen för att lägga till/ta bort är bara tillgänglig för Photoshop CC-kunder som använder Camera Raw 8.5 eller senare.

Använda lokala justeringar med hjälp av en färg-, luminans- eller djupintervallmask

Uppdaterades i oktober 2018-versionen av Camera Raw

Med hjälp av kontrollerna Färgintervallmask, Luminansintervallmask och Djupintervallmask kan du snabbt skapa ett exakt maskområde på ditt foto som du kan använda lokala justeringar på.

Börja med att göra en snabb ursprunglig maskmarkering med hjälp av Justeringspensel, Radiellt filter eller Övertoningsfilter. Därefter förfinar du markeringen genom att använda Välj färgintervall till att ta färgprov i maskområdet, Välj luminansintervall eller skjutreglaget till att ange luminansintervallslutpunkter för markeringsmasken och Välj djupintervall eller skjutreglaget till att ange djupintervallslutpunkter för markeringsmasken.

Förfina urval med Djupintervallmask

Obs!

Du kan endast använda Djupintervallmask på foton med inbäddad djupschemainformation. Det går endast att använda det på HEIC-filer som du har tagit med en Apple iPhone 7+, 8+ eller X, XS, XS MAX eller XR (om du vill kan du visa en lista över Apple iPhone-mobiltelefoner som stöds) i det stående läget i kameraappen i iOS. Om det inte finns någon djupinformation för ett foto är maskeringsalternativet Djup avaktiverat i listrutan Intervallmask.

När du har gjort en första markeringsmask med Justeringspensel eller Radiellt filter/Övertoningsfilter kan du förfina markeringsmasken baserat på djupintervallet för markeringen. Så här använder du djupintervallmaskering:

 1. Öppna ett foto i Adobe Camera Raw.

 2. Välj verktyget Justeringspensel, Övertoningsfilter eller Radiellt filter i verktygsfältet i dialogrutan Camera Raw. Skapa sedan en första markeringsmask på ett område på fotot som du vill korrigera.

  Ursprunglig mask
  Ursprungligt maskområde som har skapats med ett övertoningsfilter som täcker hela fotot.
 3. Från verktygsalternativen i panelen Justering till höger väljer du typen Intervallmask som Djup i listrutan. Intervallmask är angett till Ingen som standard (dvs. Intervallmask är avaktiverat som standard).

  depth_range_mask
  Djupintervallmask
 4. Om du vill välja ett djupintervall i maskområdet gör du följande:

  • Ange ändpunkter för det valda djupintervallet genom att dra i skjutreglaget Djupintervall. Du kan också välja verktyget Pipett (ovanför skjutreglaget Djupintervall). Om du vill ange djupintervallet klickar du på och drar över ett område på bilden. När du vill begränsa till ett specifikt djupintervall med hjälp av verktyget bör du välja ett litet område. 
  • Använd skjutreglaget Släthet till att justera slätheten på utfallet i vardera änden av det valda djupintervallet.

  Obs!

  Om du vill ha en mer detaljerad vy över maskområdet håller du ned Alt när du drar i skjutreglaget Djupintervall eller Släthet för att visa en svartvit visualisering på fotot.

 5. Om du vill visa djupinformationen för fotot i svartvitt markerar du kryssrutan Visualisera djupschema. Den del av fotot som är vitt representerar förgrunden, medan den del av fotot som är svart representerar bakgrunden. Den röda färgen motsvarar det maskerade området, som utgör överlappningen mellan djupet och den lokalt använda justeringen.

  Visualisera djupschema
  Välj Visualisera djupschema om du vill visa djupinformationen för fotot.

  När du har förfinat maskområdet kan du göra selektiva justeringar i panelen Justeringar för att skapa exakta fotografiska redigeringar.

Arbeta med Färgintervallmask

När du har gjort en första markeringsmask på fotot med Justeringspensel, Radiellt filter eller Övertoningsfilter kan du förfina markeringsmasken baserat på de färgprov du tog i maskområdet.

 1. Öppna ett foto i Adobe Camera Raw.

  Foto för redigering i Camera Raw
  Foto för redigering i Camera Raw
 2. Välj verktyget Justeringspensel, Övertoningsfilter eller Radiellt filter i verktygsfältet i dialogrutan Camera Raw. Skapa sedan en första markeringsmask på ett område på fotot som du vill korrigera.

  Ursprungligt maskområde som har skapats med ett övertoningsfilter som täcker hela fotot
  Ursprungligt maskområde som har skapats med ett övertoningsfilter som täcker hela fotot
 3. Välj Färg i listrutan Intervallmasktyp i panelen Justering till höger. Intervallmask är angett till Ingen som standard (dvs. Intervallmask är avaktiverat som standard).

 4. Använd pipetten (nära alternativet Intervallmask) till att ta ett färgprov i maskområdet. Gör något av följande:

  • Om du vill ta ett färgprov på en enda färg i maskområdet klickar du med pipetten på ett lämpligt område på fotot. 
  • Om du vill markera färger på ett mer exakt sätt klickar du i fotot och drar runt de färger du vill justera.
  • Om du vill ta färgprov på flera markeringar håller du ned Skift när du markerar en enda färg (Skift-klicka) eller när du markerar ett område (Skift-klicka och dra). Du kan lägga till högst fem färgprov.
  En färgintervallmask som täcker bakgrundstonerna på fotot
 5. Justera skjutreglaget Färgintervall för att minska eller öka urvalet av de valda färgerna.

  Obs!

  Om du vill ha en mer detaljerad vy över maskområdet håller du ned Alt när du drar i skjutreglaget Färgintervall för att visa en svartvit visualisering på fotot.

  Om du vill sluta ta färgprov trycker du på Esc eller klickar på pipetten (nära alternativet Intervallmask).

  Lokala justeringar har använts på färgmasken
  Lokala justeringar har använts på färgmasken. Exponering, högdagrar och mättnad har minskats på menyn Effekter för att göra bakgrunden mörkare och få löven att sticka ut mer.

När du har förfinat maskområdet kan du göra selektiva justeringar för att göra exakta fotografiska redigeringar.

I Adobe Camera Raw 10.1 och senare kan du ta bort ett färgprov från Färgintervallmask. Om du vill göra det Alt-klickar du på färgprovet för Färgintervallmask.

Arbeta med Luminansintervallmask

När du har gjort en första markeringsmask på fotot med Justeringspensel, Radiellt filter eller Övertoningsfilter kan du förfina markeringsmasken baserat på luminansintervallet för markeringen.

 1. Öppna ett foto i Adobe Camera Raw.

 2. Välj verktyget Justeringspensel, Övertoningsfilter eller Radiellt filter i verktygsfältet i dialogrutan Camera Raw. Skapa sedan en första markeringsmask på ett område på fotot som du vill korrigera.

  Första maskområde som har skapats med hjälp av ett övertoningsfilter
  Första maskområde som har skapats med hjälp av ett övertoningsfilter.
 3. Välj Luminans i listrutan Intervallmasktyp i panelen Justering till höger. Intervallmask är angett till Ingen som standard.

  Luminansintervallmask
  Kontroller för Luminansintervallmask
  • Ange ändpunkter för det valda luminansintervallet genom att dra i skjutreglaget Luminansintervall. Du kan också välja verktyget Pipett (ovanför skjutreglaget Luminansintervall). Klicka och dra runt det område i fotot som du vill justera. När du vill begränsa till ett visst luminansintervall bör du välja ett litet område. 
  • Använd skjutreglaget Släthet till att justera mjukheten på utfallet i vardera änden av det valda luminansintervallet.

  Obs!

  Om du vill ha en mer detaljerad vy över maskområdet håller du ned Alt när du drar i skjutreglaget Luminansintervall eller Släthet för att visa en svartvit visualisering på fotot.

  Lokala justeringar har använts på luminansintervallmasken
  Använd lokala justeringar till Luminansintervallmask.
 4. Om du vill visa luminansinformationen för fotot i svartvitt markerar du kryssrutan Visualisera luminansschema. Den röda färgen motsvarar det maskerade området, som utgör överlappningen mellan djupet och den lokalt använda justeringen.

  Visualisera luminansschema
  Välj Visualisera luminansschema om du vill visa luminansinformationen för fotot.

När du har förfinat maskområdet kan du göra selektiva justeringar för att göra exakta fotografiska redigeringar.

Spara och använda förinställningar av lokala justeringar

Du kan spara lokala justeringar som förinställningar så att du snabbt kan använda effekterna på andra bilder. Du kan skapa, välja och hantera förinställningar av lokala justeringar på menyn Camera Raw-inställningar  i alternativen för verktygen Justeringspensel och Graderat filter. Du kan använda förinställningar av lokala justeringar med verktygen Justeringspensel och Graderat filter.

Obs!

Lokala justeringar kan inte sparas med Camera Raw-bildförinställningar.

 1. I alternativen för verktyget Justeringspensel eller Graderat filter i dialogrutan Camera Raw klickar du på menyknappen Camera Raw-inställningar . Välj sedan ett av följande kommandon:

  Ny inställning för lokal korrigering

  Sparar de aktuella lokala justeringsinställningarna som en förinställning. Ange ett namn och klicka sedan på OK. Sparade förinställningar visas på menyn Inställningar för lokal justering och kan användas på alla bilder som öppnas i Camera Raw.

  Ta bort "förinställningsnamn"

  Tar bort markerad förinställning av lokal justering.

  Ändra namn på förinställning

  Ändrar namn på markerad förinställning av lokal justering. Ange ett namn och klicka sedan på OK.

  Förinställningsnamn

  Du kan välja en förinställning om du vill använda dess inställningar med verktyget Justeringspensel och verktyget Graderat filter.

Tänk på följande när du använder förinställningar av lokala justeringar:

 • Du kan bara använda en förinställning åt gången.

 • När du använder en förinställning av lokala justeringar med verktyget Justeringspensel kan du fortfarande anpassa penselalternativen, till exempel storlek, ludd, flöde och densitet. När du använder förinställningen används effektinställningarna för angiven penselstorlek.

 • När du har använt en förinställning av lokala justeringar kan du förfina den efter behov.

 • Samma effektinställningar är tillgängliga för både verktyget Justeringspensel och verktyget Graderat filter. Detta innebär att du kan använda förinställningar av lokala justeringar med båda verktygen, oavsett vilket verktyg du använde för att skapa förinställningen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy