Processversionen är den teknik som används i Camera Raw för att justera och återge foton. Beroende på vilken processversion du använder är olika alternativ och inställningar tillgängliga på fliken Grundläggande och när du gör lokala justeringar.

Processversion 5

Nya bilder som redigeras i Camera Raw 11 använder processversion 5 (PV 5). PV 5 har förbättrad ISO-rendering som hjälper till att ta bort lila färgskiftningar som ibland syns i skuggor på svagt belysta bilder. PV 5 har även ett förbättrat skjutreglage för borttagning av dis. Flytta reglaget Ta bort dis till vänster för att enkelt lägga till dis om du vill det av estetiska skäl.

Processversion 4

För bilder som redigeras för första gången i Camera Raw 10 används processversion 4 (PV4). PV4 lägger till stöd för funktionen Intervallmask och en förbättrad Automatisk mask som hanterar brus i bilden bättre. PV3-bilder (2012) uppgraderas automatiskt till PV 4 om Automatisk mask inte har använts på dem.

Processversion 3 (2012)

För bilder som redigeras för första gången i Camera Raw 7 används processversion 3 (PV3). PV3 innehåller nya tonkontroller och nya tonmappningsalgoritmer för bilder med hög kontrast. Med PV3 kan du justera högdagrar, skuggor, vitt, svärta, exponering och kontrast på panelen Grundläggande. Du kan också lokalt korrigera vitbalans (temperatur och färgton), högdagrar, skuggor, brus och moirémönster.

 

Processversion 2 (2010)

För bilder som redigeras i Camera Raw 6 används som standard processversion 2 (PV2). Processversion 2 ger bättre skärpa och brusreducering jämfört med den tidigare processversionen PV1.

Processversion 1 (2003)

Den ursprungliga bearbetningsmotor som används av Camera Raw version 5.x och tidigare versioner.

Om du vill använda den nya bearbetningen kan du uppdatera tidigare redigerade foton till den aktuella processversionen.

Gör något av följande om du vill uppdatera ett foto till Camera Raw 10-processen (PV4):

  • Klicka på knappen Update To Current Process (Uppdatera till aktuell process) (ikonen med utropstecknet) nere i förhandsvisningsbildens högra hörn.
  • Välj Process > Version 4 (aktuell) på fliken Kamerakalibrering.

Om du vill använda en äldre processversion för ett fotografi går du till fliken Kamerakalibrering och väljer Process
> Version 3 (2012), Process > Version 2 (2010), eller Process > Version 1 (2003).

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy