Radiellt filter i Camera Raw

Du kan rikta tittarens uppmärksamhet i ett foto genom att framhäva motivet. Med en del filter skapar du en vinjetterande effekt för det här syftet. För sådana filter måste dock motivet vara placerat i bildens mitt.

Med hjälp av de radiella filtren i Adobe Camera Raw 8.0 kan du rikta uppmärksamheten mot vissa delar av bilden. Du kan till exempel använda verktyget Radiellt filter för att rita en elliptisk form runt motivet och öka exponeringen och skärpan för området inom markeringen för att framhäva motivet. Motivet kan befinna sig var som helst i fotot.

Det här är huvudarbetsflödet för när du vill ändra ett foto med hjälp av de radiella filtren:

 1. Öppna ett foto i Adobe Camera Raw.
 2. Identifiera ett eller flera områden dit du vill rikta betraktarens uppmärksamhet.
 3. Ställ in:
  • (Valfritt) Ett radiellt filter som tonar ned bakgrunden
  • Ett radiellt filter som framhäver motivet
  • Ytterligare radiella filter, om fler än ett motiv ska framhävas
Det ursprungliga fotot (vänster) och motivet tydligt framhävt med hjälp av ett radiellt filter (höger)

Använda ett radiellt filter till att förbättra ett foto

 1. Gör något av följande:

  • Öppna en Camera Raw-fil.
  • Öppna en bild i Photoshop och välj Filter > Camera Raw-filter.
 2. Välj Radiellt filter från verktygsfältet.

  Obs!

  Växla Radiellt filter genom att trycka på J.

 3. Använd alternativknapparna Nytt och Redigera till att välja om du vill skapa ett filter eller redigera ett befintligt.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa ett radiellt filter klickar och drar du över området och ritar en cirkel eller ellips. Den här formen anger vilket område som påverkas eller utesluts från de ändringar du kommer att göra.
  • Om du vill redigera ett radiellt filter klickar du på ett av de grå handtagen i fotot. När du väljer ett handtag visas det i rött.
 5. Du kan avgöra vilket område i bilden som ska ändras genom att välja ett effektalternativ (finns under reglagen).

  • Utsidan Alla ändringar används utanför det markerade området.
  • Insidan Alla ändringar används på det markerade området.
 6. Justera storlek (bredd och höjd) och riktning för det tillagda radiella filtret. Välj ett filter och gör följande:

  • Klicka på och dra filtrets mittpunkt om du vill flytta det.
  • För pekaren över något av de fyra filterhandtagen. När pekaren ändras kan du klicka och dra för att ändra storlek på filtret.
  • Håll markören nära filtrets kant. När markören ändras kan du klicka och dra filtrets kant för att ändra riktningen.
  Det radiella filtret representeras av ett elliptiskt markeringsområde

 7. Använd skjutreglagen till att ändra området för det valda radiella filtret. Med luddreglaget justerar du utfallet för den valda effekten.

  Med verktyget Radiellt filter kan du använda effekter på en elliptisk mask.

 8. Upprepa steg 3 till 6 om du vill fortsätta lägga till eller redigera radiella filter.

 9. Kryssa ur rutan Övertäckning så ser du hur det färdiga fotot kommer att se ut. Om du vill ta bort alla radiella filter och börja om från början klickar du på Rensa alla (det går inte att ångra den här åtgärden).

 10. Aktivera maskvisualisering med alternativet Mask. Du kan även trycka på Y så växlar du Mask-inställning.

Ändra ett område där du har tillämpat Radiellt filter med hjälp av penselkontrollerna

Du kan ändra masker med radiellt filter med hjälp av penselkontrollerna. När du har lagt till en mask kan du börja använda penselkontrollerna genom att välja alternativet Pensel intill Ny/Redigera. Du kan även trycka på Skift + K.

Använd penslarna + och - beroende på vad som behövs.

Obs!

Om du vill titta på en videofilm med en beskrivning av penselkontrollerna går du till Filterpenseln i Adobe Camera Raw 8.5.

Penselkontroller för masker med radiellt filter

Kortkommandon och modifierare för verktyget Radiellt filter

Nya justeringar

 • Om du vill skapa en justering som är begränsad till en cirkel trycker du på och håller ned Skift när du drar.
 • Medan du drar kan du trycka på och hålla ned blanksteg om du vill flytta ellipsen, och släppa blanksteg när du vill fortsätta att forma justeringsområdet.

Redigera justeringar

 • När du flyttar en justering genom att dra och vill begränsa rörelsen i vågrät eller lodrät riktning trycker du på och håller ned Skift.
 • När du drar i ett av de fyra handtagen för att ändra storlek på en justering och vill behålla proportionerna för justeringsformen trycker du på och håller ned Skift.
 • När du drar i en kant av en justering för att rotera den och vill rotera i steg om 15 grader trycker du på och håller ned Skift.
 • När du har markerat en justering och vill vrida effektens riktning (t.ex. från utsidan till insidan) trycker du på X.

Ta bort justeringar

 • När du har markerat en justering och vill ta bort den trycker du på Delete.
 • Tryck på Option/Alt + klicka på en befintlig justering om du vill ta bort den.

Justeringar med maximal täckning

 • Om du vill skapa en justering som är centrerad och täcker det beskurna bildområdet trycker du på Kommando/Ctrl och dubbelklickar i ett tomt område.
 • Om du vill expandera en justering så att den täcker hela det beskurna bildområdet trycker du på Kommando/Ctrl och dubbelklickar på en befintlig justering.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto